Tartu Ülikool ja Eesti Ajaloomuuseum sõlmisid koostööleppe

Esmaspäeval, 29. novembril sõlmisid TÜ rektor Alar Karis ja Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis koostöölepingu, mille kohaselt tiheneb kahe asutuse koostöö ühiste uurimisprojektide, näituste, konserveerimise ning tudengite praktikumide vallas.

Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi juhataja professor Aivar Kriiska sõnul on tänane koostöölepe eelkõige TÜ ja Eesti Ajaloomuuseumi seniste väga heade suhete ametlik kinnitus. "Meie koostöö muuseumiga on olnud pikk ja viljakas – enamik muuseumi töötajatest on ju Tartu Ülikooli vilistlased. Siiski võimaldab taoline lepe meil ühisnäituste ja -projektide jaoks eri struktuurifondidest lihtsamalt vahendeid taotleda," ütles Kriiska.

Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektori Tõnis Liibeki hinnangul soovib muuseum TÜ-ga koostööd tehes veelgi parandada oma ajalooalase uurimis- ja populariseerimistegevuse kvaliteeti." Juba praegu konsulteerib muuseum mitmetes ajalooküsimustes TÜ õppejõududega ning koostöölepingu sõlmimisega loodame suurendada olemasolevat sünergiat," ütles Liibek ning lisas, et täna allkirjad saanud lepe on raamleping, millele lisanduvad hiljem detailsemad lepingud konkreetsete projektide läbiviimiseks.

Sõlmitud koostööleping sätestab kahe asutuse omavahelise tihedama koostöö lähiajaloo uurimise vallas, ühisürituste ning uurimisprojektide koordineerimisel ja näituste koostamisel.

Tiheneb koostöö konserveerimise, esmajoones arheoloogilise metalli konserveerimise valdkonnas. Ka pakub muuseum TÜ ajalootudengitele praktikakohti ning kindlustab neile teadustöö tegemiseks juurdepääsu oma kogudele. Samuti saavad nii ülikool kui muuseum oma trükistes soodustingimustel kasutada neile kuuluvatest kogudest pärit pildimaterjali.

Lisainfo:
Aivar Kriiska, TÜ ajaloo- ja arheoloogia instituudi juhataja, tel 737 6506, aivar.kriiska@ut.ee
Tõnis Liibek, AM teadusdirektor, tel 641 1631, tonis.liibek@ajaloomuuseum.ee


Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee