Venemaa väärtustab kõrgelt Eestis antavat kõrgharidust

Vene infoagentuur Interfax avaldas esmakordselt ülikoolide edetabeli, kus SRÜ, Gruusia ning Balti riikide TOP 200 seas on esindatud kõik suuremad Eesti ülikoolid. Tartu ülikooli paikneb Eesti ülikoolidest parimana esikümne lõpus.

Interfaxi „regioonideüleses“ edetabelis jagab Tartu ülikool 9. ja 10. kohta, Tallinna ülikool paigutub vahemikku 40–50, Tallinna tehnikaülikool on vahemikus 51–60 ning Eesti maaülikool 151–200. Edetabeli esikoht kuulub Lomonossovi nimelisele Moskva riiklikule ülikoolile.

Koostöö Venemaa tippülikoolidega on Tartu ülikooli jaoks olnud oluline läbi aegade. „Teadlaste vahel toimub tihe koostöö ning rõõmuga ootame siia õppima tublisid tudengeid,“ sõnas TÜ rahvusvahelise koostöö juht Reesi Lepa. „Hea meel on tõdeda, et Venemaa akadeemilise ringkonna ja tööandjate hinnang Tartu ülikoolis läbiviidavale õppe- ja teadustööle on nii kõrge. See on eelkõige au ja kiitus meie teadlastele ja õppejõududele,“ täiendas Lepa.

Edetabeli koostamisel on võetud arvesse ülikoolide tulemusnäitajaid kolmes valdkonnas: õppetegevus (osakaal üldhindest 50%), teadustegevus (30%) ja rahvusvaheline tegevus (20%).

Õppetegevuse hinne põhineb akadeemilise kogukonna ning tööandjate ja tööotsingufirmade kontaktide seas korraldatud maineküsitlusel (osakaalud vastavalt 25 ja 15. Lisaks hinnati ülikoolide õppejõudude-teadustöötajate koosseise (10%). Teadustegevuse hindamisel võeti edetabeli koostamisel arvesse teadusproduktsiooni mahtu venekeelses ja ülemaailmses teadusruumis (kummagi osakaal vastavalt 5%) ning publikatsioonide viidatavust nii venekeelses kui ka ülemaailmses ruumis (kumbki 10%).

Ülikoolide rahvusvahelise tegevuse hindamisel on Interfax indikaatoritena kasutanud ühelt poolt SRÜ ja Balti riikide ning teiselt poolt SRÜ ja Balti riikide ning „kaugvälismaa“ vahelise üliõpilasmobiilsuse ning teaduskoostöö mahtu.

Pingerea koostamisel kasutatud bibliomeetrilised andmed pärinevad Venemaa teadusinfosüsteemist elibrary.ru ja rahvusvahelisest viitamisinfo andmebaasist Scopus. Akadeemiliste ekspertide maineuuring tugineb elibrary.ru-s registreeritud teadlaste kontaktide küsitlusele. Ülikooli mainet tööandjate hulgas hinnati tööotsinguportaalist job.ru ning Venemaa ja SRÜ riikide ettevõtete andmebaasist SPARK-Interfax saadud kontaktide tagasiside põhjal.

1990ndate algusest tegutsev Interfax on SRÜ suurim infoagentuur, mis keskendub peamiselt poliitika- ja majandusuudiste vahendamisele. Lisaks sel aastal esimest korda ilmunud „regioonideülesele“ edetabelile koostab Interfax ka iga-aastast Venemaa ülikoolide edetabelit (www.univer-rating.ru).

Vaata edetabelit ja loe lisa Interfaxi kodulehelt.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392