Vilistlaskonverents keskendub Euroopa toetusrahadele Eesti majanduse arengus

Esmaspäeval, 9. novembril toimub Narva mnt 4-A314 Tartu ülikooli majandusteaduskonna vilistlaskonverents „Euroopa toetusrahad Eesti majanduse arengus: senine roll ja tuleviku perspektiivid“, kus esitletakse ka värskelt valminud raamatut „Majandusharidus ja –teadus Tartu Ülikoolis“.

Tartu ülikool on ühiskondlike protsesside aktiivne kaasarääkija. Nii peegeldab ka majandusteaduskonna vilistlaskonverents ühiskondlikult aktuaalset teemat – Euroopa toetusrahad.

Teaduskonna dekaan professor Raul Eamets rääkis vilistlaskonverentsi teemavalikut kommenteerides, et kui vaadata elaniku kohta tehtud kulutusi, siis Eesti on olnud Euroopa Liidu rahade kasutamisel Euroopa Liidu eesrinnas. Samas tekib õigustatud küsimus, et kas need abirahad on alati kõige efektiivsemat kasutamist leidnud?

„Kui vaadata meie lõunanaabreid, siis Läti ja Leedu on natuke vähem edukad olnud rahade kasutamisel aga majanduse arengult nad täna Eestile järele jõudmas või juba jõudnud. Mis hakkab juhtuma siis, kui Eesti enam samas mahus tulevikus Euroopa abirahasid ei saa? Kui efektiivsed me oleme olnud?“ toob Eamets esile mõned küsimused, millele teaduskonna vilistlased, konverentsi esinejad oma ettekannetes vastuseid otsivad.

Vilistlaskonverentsi avab kell 14 teaduskonna dekaan professor Raul Eamets. Ettekannetega esinevad majandusteaduskonna vilistlastena külalisprofessor Siim Kallas, kes räägib teemal „Mõningaid Euroopa majanduse küsimusi“ ja Eesti pangaliidu president Robert Kitt arutleb kestliku majandusmudeli üle.

Pärast rahvusvahelise ettevõtluse professori Urmas Varblase ettekannet Euroopa raha ja võlu ja valu teemal järgneb paneeldiskussioon, kus osaleb lisaks eelpoolnimetatutele ka rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. Diskussiooni modereerib Raul Eamets.

Kell 16.15 esitleb majanduspoliitika professor Jüri Sepp värskelt valminud raamatut „Majandusharidus ja –teadus Tartu Ülikoolis“.

Sepa sõnul sai kaante vahele majandusteaduskonna arengulugu alates majandushariduse algetest Academia Gustavianas kuni meie oma Eesti riigi teenimiseni XXI sajandil nii õppe- kui teadustööga. „Töös osales kakskümmend inimest nii õppejõudude kui ka vilistlaste poolelt, nii et raamat sai ühelt poolt informatiivne ja teisalt põnevalt subjektiivne tänu autorite isiklikele meenutustele ja hinnangutele,“ rääkis Sepp, lisades, et raamatu kirjutamise algatus tuli vilistlasühingult Hermes.

Lisainfo: Juta Sikk, konverentsi korraldajate esindaja, TÜ majanduse modelleerimise assistent, tel: 56 951 721, e-post: juta.sikk@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392