Esimesed Eestis registreeritud 100 unikaalset DOI-d väljastati Tartu ülikooli keemiainformaatika uurimisandmetele

DataCite Eesti projekti raames registreeriti esimesed 100 unikaalset DOI-numbrit (Digital Object Identifier) Tartu ülikooli keemia instituudi QSAR mudelite nutika varamu (QsarDB) uurimisandmetele.

Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus sõltuvused (QSAR) on keemias ja seotud valdkondades (biomeditsiin, biotehnoloogia, keskkonna riskide hindamine, jne) oluliseks tööriistaks keemiliste ühendite omaduste kirjeldamisel ja hindamisel.

Tartu ülikooli keemia instituudis loodud QSAR mudelite nutikas varamu (QsarDB) on avatud interneti keskkond, kuhu saab üles laadida uuritud sõltuvused, millel on etteantud standardile vastav matemaatiline esitusviis ja mis on jõudnud teaduspublikatsioonini. „Oleme interneti keskkondades kasutatavaid nn ühtseid allika tunnuseid rakendanud juba mitu aastat. DOI koodi kui laiema levikuga tehnoloogia lisamine, annab nüüd parema võimaluse viidata andmevaramus arhiveeritud mudeleid ja muudab nendega seotud teadusartiklid interaktiivseks, jälgitavaks ja ühtlasi uurimistööde algandmed ka kättesaadavaks kujul, mis on lihtsalt kasutatavad. Ühtlasi on QsarDB loojatel hea meel, et Eesti väljastatud esimesed DOI-d just meile tulid,“ tõdes TÜ keemia instituudi vanemteadur Uko Maran.

Tartu ülikool liitus DataCite organisatsiooniga käesoleval aastal saades sellega ainsana Eestis õiguse omistada nii üksikobjektidele kui ka andmekogudele unikaalseid DOI-numbreid. DataCite Eesti projekti raames arendatakse veebipõhist platvormi uurimisandmete registreerimiseks ning luuakse konsortsium, millega võivad liituda kõik ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused üle Eesti. DataCite Eesti projekt, mida koordineerib TÜ raamatukogu koostöös TÜ loodusmuuseumiga, on ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu Ida-Euroopas ja omab olulist mõju Eesti teadusandmestiku rahvusvahelisele kasutajaskonnale nähtavaks ja kättesaadavaks tegemisel.

23. oktoobril algusega kell 13.00 toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis teaduse avaandmete teemaline seminar. Ürituse eesmärk on anda ülevaade teadusandmete publitseerimise trendidest ning tutvustada DataCite Eesti projekti. Ettekannetega ja paneeldiskussioonis osalevad TÜ teadlased ja teaduspoliitika valdkonna esindajad. Väliskülalisteks on valdkonna tippspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt ja Kanadast. Info ja registreerimine: www.utlib.ee/openaccess.

DataCite Eesti platvormi loomist ja ettevalmistustööd on rahastatud Eesti teadusagentuuri ning Tartu ülikooli vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 1.4-6/14/2 alusel.

QsarDB arendust toetab Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fondi kaudu. Projekt nr 3.2.1201.13-0021.

Lisainfo: Uko Maran, TÜ keemia instituudi vanemteadur, tel 737 5254, e-post: uko.maran@ut.ee;
Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu projektijuht, tel: 7375750, e-post: elena.sipria-mironov@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392