MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVADEL ARUTLETAKSE MATEMAATIKAÕPETUSE SÕLMPROBLEEMIDE ÜLE

Ettekannetes analüüsitakse õpilase edukust alates 1. klassist kuni riigieksami ja kõrgkooli astumiseni ning tutvustatakse andekate laste vajadusi ja arendamisvõimalusi. Rahvusvahelise TIMSS-uuringu taustal vaagitakse õpilase edukuse ja matemaatikasse suhtumise vahekorda. Arutletakse ka ainekavakohaste teemade käsitlemise võimaluste üle, pakutakse ideid lisateemade õpetamiseks ning mitu ettekannet on suunatud arvuti kasutamisele matemaatikatunnis.

Matemaatikaõpetajate päevad avatakse 14. oktoobril kell 11 Pärnus sanatooriumi Tervis konverentsisaalis. Tervitajate hulgas on ka kultuuriminister Raivo Palmaru. Kahel päeval esitatakse 20 ettekannet Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli matemaatika didaktikutelt, doktorantidelt ning tegevõpetajatelt. Traditsiooni kohaselt tutvustavad nendel kokkusaamistel oma töid ja tegemisi ka korraldava maakonna matemaatikaõpetajad.

Seekordsetest matemaatikaõpetajate päevadest võtab osa üle 250 matemaatika- ja informaatikaõpetaja ning kõrgkooli õppejõu, mis on seni suurim osavõtjate arv. Ürituse korraldajad on Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond, Eesti matemaatika selts, Pärnu linnavalitsus ja maavalitsus.

Esimesed vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad toimusid 1974. aastal Viljandis ning sel aastal toimub üritus juba 33. korda. Traditsiooni algatajaks ja eestvedajaks oli hiljuti manalateele lahkunud TÜ professor Olaf Prinits.

Infot õppepäevade kohta saab ürituse kodulehelt: http://kool.kng.edu.ee/mate33/

Lisainfo: TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna dotsent Lea Lepmann, tel 737 6414, 5388 2431

Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist
tel 737 5509; 527 6922