Neli TÜ teaduse tippkeskust pälvis suure rahalise toetuse

Projektikonkursi tulemusena pälvisid toetuse järgmised TÜ teaduse tippkeskused: Martin Zobeli juhitav "Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus" - 67,9 miljonit krooni; Eero Vasara juhitav keskus "Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste haiguste paremaks diagnostikaks ja raviks" - 77, 7 miljonit krooni; Tanel Tensoni juhitav "Keemilise bioloogia tippkeskus" 87,6 miljonit krooni ja Valter Langi juhitav "Kultuuriteooria tippkeskus" - 75,1 miljonit krooni.

Lisaks neile sai 75,8 miljonit krooni TÜ ja Eesti Biokeskuse "Genoomika tippkeskus" Maido Remmi juhtimisel ning 66,4 miljonit krooni samuti TÜ osalusega Tallinna Tehnikaülikooli projekt, Tarmo Uustalu juhitav "Arvutiteaduse tippkeskus". Tallinna Tehnikaülikooli Raimund Ubari juhitavat "Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskuse" projekti toetati 73,8 miljoni krooniga.

Projektikonkursile "Teaduse tippkeskuste arendamine" laekunud taotlusi hindas Eesti ja 12 välisriigi tippteadlastest koosnev komisjon. Kokku laekus komisjonile 24 taotlust, millest komisjon kiitis heaks seitse. Toetus laekub tippkeskustele perioodil 2007-2013. Raha tippkeskuste toetuseks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist, millele lisandub toetuse saajate omafinantseering ja täiendav toetus Eesti riigilt.

Tippkeskuste kohta saab lähemalt lugeda SA Archimedes kodulehelt: http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/toetatud/tippkeskused

Lisainfo: SA Archimedese kommunikatsioonijuht Märt Miljan, tel 730 0332