Autor:
Andres Tennus

Täiendusõpe kooliõpilastele

Tartu Ülikooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. 

  Lõpueksamiteks ettevalmistavad kursused

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele eksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.

  Õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks

Iseseisvaks õppimiseks mõeldud õppematerjalid, mis on head abivahendid eksamiteks valmistumisel.

  Kõik algavad kursused õpilastele

Vaata, millised kooliõpilastele mõeldud kursused on Tartu Ülikoolis tulekul. Täiendusõppeporgammide otsingut saab kitsendada ka õppetöö vormi, keele, koha, aja ja hinnaga. 

  Tartu Ülikooli teaduskooli koduleht

Tartu Ülikooli teaduskool pakub suurepärast lisastiimulit teadushuvilistele õpilastele oma võimete arendamiseks. Teaduskooli tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi. Teaduskool korraldab õpilastele üle Eesti e-kursusi, õpikodasid, ainevõistlusi ja viktoriine ning koordineerib olümpiaadide korraldamist.


Lõpueksamiteks ettevalmistavad kursused

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased saavad Tartu Ülikoolist võtta eksamiteks ettevalmistavaid ja õppimist toetavaid kursusi. Kursused on tasulised ja registreeruda saab õppeinfosüsteemis (ÕIS-is). Iga kursuse juures on eraldi registreerumise link. Kursuste nimekirja uuendatakse igal aastal enne kevadsemestrit.

 

Kursused põhikooliõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 25.03-19.05
Kursuse maht: 3 EAP-d (78 tundi)
Kursuse hind: 150 eurot
Registreerumine 22. märtsini

Kursuse eesmärgiks on toetada põhikooli lõpuklasside (8.-9. klass) õpilasi keele õppimisel ja eesti keele eksamiks valmistumisel. Oodatud on õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Kursuse materjal koosneb mitmekesistest harjutustest, mis arendavad eri osaoskusi (kuulamine, lugemine, kirjutamine), tutvustavad tasemekohast eesti keele sõnavara ning keele struktuuri. Õppimist toetavad veebiseminarid, kus arendatakse õppijate rääkimisoskust ning antakse tagasisidet kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisülesannete kohta.

Kursuse õppejõud on Maarika Teral (TÜ eesti keele võõrkeelena lektor) ja Sirje Rammo (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Kursuse nõuetekohasel läbimisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tõend.

Rohkem infot ja registreerumine ÕIS-is.
 


 

Kursuse toimumisaeg: 1.04-9.06
Kursuse maht: 2 EAP-d (52 tundi)
Kursuse hind: 150 eurot
Registreerumine 14. aprillini

Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade põhikooli keemias käsitlevatest teemadest. Lähtutakse keemia ainekavast ja läbitakse teemasid, mis puudutavad üldist keemiat, anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat.

Kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Õppimist toetavad kord nädalas toimuvad veebiseminarid, mis on neljapäeviti kl 17.00-18.30.

Kursuse õppejõud on Joana Jõgela (TÜ keemia instituudi üldise keemia õpetaja, HTG keemiaõpetaja ja Tartu Luterliku Peetri kooli õpetaja) ning Anneli Jõgela (Värska Gümnaasiumi keemiaõpetaja).

Kursuse nõuetekohasel läbimisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Rohkem infot ja registreerumine ÕIS-is.

Kursused gümnaasiumiõpilastele

Kursuse toimumisaeg: 4.03-23.05
Kursuse maht: 2,75 EAP-d (72 tundi)
Kursuse hind: 135 eurot
Registreerumine 18. märtsini

Kursuse eesmärgiks on anda süstematiseeritud teadmisi, ülesannete lahendamise oskusi ja praktilisi nõuandeid kitsa matemaatika riigieksami sooritamiseks. Matemaatika kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Ülesanded ja lahendused on õpikeskkonnas kättesaadavad kogu kursuse jooksul. Igal nädalal toimuvad õppejõudude konsultatsioonid, kus selgitatakse ülesannete lahendusi ja vastatakse õppijate küsimustele. 

Kursuse õppejõud on Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektorid Tiina Kraav ja Kerli Orav Puurand. Mõlemal on doktorikraad matemaatikas ja gümnaasiumi matemaatikaõpetaja kutse ning matemaatika õpetamiskogemus gümnaasiumis. 

Kursuse läbimise nõuete täitmisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tõend. 

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.

Kursuse toimumisaeg: 5.03-23.05
Kursuse maht: 2,75 EAP-d (72 tundi)
Kursuse hind: 135 eurot
Registreerumine 19. märtsini

Kursuse eesmärgiks on anda süstematiseeritud teadmisi, ülesannete lahendamise oskusi ja praktilisi nõuandeid kitsa matemaatika riigieksami sooritamiseks. Matemaatika kursus toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Ülesanded ja lahendused on õpikeskkonnas kättesaadavad kogu kursuse jooksul. Igal nädalal toimuvad õppejõudude konsultatsioonid, kus selgitatakse ülesannete lahendusi ja vastatakse õppijate küsimustele. 

Kursuse õppejõud on Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektorid Tiina Kraav ja Kerli Orav Puurand. Mõlemal on doktorikraad matemaatikas ja gümnaasiumi matemaatikaõpetaja kutse ning matemaatika õpetamiskogemus gümnaasiumis. 

Kursuse läbimise nõuete täitmisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tõend. 

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.

Kursuse toimumisaeg: 8.04-9.06
Kursuse maht: 3 EAP-d (78 tundi)
Kursuse hind: 150 eurot
Registreerumine 14. aprillini

Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade gümnaasiumi keemiakursuste põhivarast. Kursusel läbitakse gümnaasiumi keemia kolme kohustusliku kursuse teemasid, mis puudutavad üldist keemiat, anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat. Lähtutakse gümnaasiumi keemia ainekavast. Keemia kursus toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Õppimist toetavad kord nädalas kolmapäeviti kl 17.00-18.30 toimuvad veebiseminarid.

Kursuse vastutav õppejõud on Heili Kasuk, Tartu Ülikooli füüsikalise keemia lektor ja keemia instituudi õppetöö asedirektor. Lisaks talle on kursuse meeskonnas veel seitse ülikooli õppejõudu ja gümnaasiumiõpetajat.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus. 

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.

Kursuse toimumisaeg: 8.04-2.06
Kursuse maht: 3 EAP-d (78 tundi)
Kursuse hind: 150 eurot
Registreerumine 25. märtsini

Kursuse eesmärgiks on gümnaasiumi füüsikakursustel õpitu süsteemne kordamine ning lõpueksamiks ja kõrgkoolide sisseastumiseksamiteks valmistumine. Õppetöö toimub veebiõppena Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle. Õppimist toetavad kord nädalas laupäeviti kl 10-12 toimuvad veebiseminarid Zoomis, kus õpilastel on võimalus küsimusi esitada.

Kursuse õppejõud on Kalev Tarkpea, TÜ füüsikahariduse osakonna juhataja.

Kursuse läbimise nõuete täitmisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalne tunnistus.

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.


Õppematerjalid

Iseseisvaks õppimiseks mõeldud õppematerjalid aitavad koolieksamiteks valmistuda. Õppematerjalid on kõigile tasuta. Õppija saab valida enda jaoks huvipakkuvad teemad ja ülesanded ning teha neid endale sobival ajal ja tempos.

 

Põhikooliõpilastele

Õppematerjalid on mõeldud põhikooli kolmanda astme eesti keele teise keelena õppijatele iseseisvaks õppimiseks ja eesti keele lõpueksamiks valmistumisel. Veebipõhised ülesanded on Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle ja nende kasutamiseks tuleb registreeruda SIIN.

Õppematerjalid annavad ülevaate põhikooli bioloogiast. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Õppematerjalidega saab tutvuda SIIN.

Õppematerjalid on abiks neile, kes on läbinud põhikooli keemia kursuse ja on huvitatud oma teadmisi süstemaatiliselt üle kordama ning soovivad edasi õppida gümnaasiumis. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale ja teha ülesandeid. Õppematerjalidega saab tutvuda SIIN.

 

Gümnaasiumiõpilastele

Eesti keele riigieksamiks valmistujatele on kättesaadavad Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõudude ja üliõpilaste koostatud materjalid instituudi ajaveebis

Õppematerjalid aitavad valmistuda kitsa matemaatika riigieksamiks. Õppijad saavad kinnistada teemasid, korrata valemeid, lahendada ülesandeid ja vaadata näitelahendusi ning teha teste. Õppematerjalidega saab tutvuda Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle (sisenemine külalisena) SIIN.

Õppematerjalid annavad tervikliku ülevaate gümnaasiumi bioloogiast ja aitavad valmistuda bioloogia eksamiks. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale ja teha interaktiivseid ülesandeid enesekontrolliks. Õppematerjalidega saab tutvuda SIIN.

Õppematerjalid annavad süstemaatilise ülevaate gümnaasiumi keemiakursuste põhivarast ja on abiks lõpueksamiks valmistumisel. Õppijad saavad vaadata videoid, lugeda õppematerjale ja teha ülesandeid. Õppematerjalidega saab tutvuda SIIN.

Õppematerjalid on mõeldud süstemaatiliseks teadmiste kordamiseks ja füüsika lõpueksamiks valmistumiseks. Õppijad saavad lugeda õppematerjale ja teha ülesandeid. Õppematerjalidega saab tutvuda SIIN.

Õppematerjalide loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
HTM
Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Students at work

Täiendusõpe kooliõpilastele

1. mai 2004 Tammsaare pargis

Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus