Suveülikool

Tartu Ülikooli suveülikool toimub alates 2000. aastast ja on mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt või huvialaselt täiendada. Suveülikooli teeb eriliseks vaba ja sundimatu õhkkond, õppimise protsess ei pea alati olema range ja pingeline. Omaette väärtus on rahulik ja suvine ülikoolilinn.

Juba 23. korda toimunud suveülikool pakkus 2022. aastal erinevates Eestimaa paikades kõigile huvilistele põnevaid enesetäiendamise võimalusi. Tartus, Tallinnas ja Pärnus toimus kokku 18 kursust 236 osalejaga.

Selle aasta teemaks on “Keskkonnad – meie mõjutajad”. Suveülikooli kursused toimuvad Tartus, Tallinnas ja ülikooli kolledžilinnades Narvas, Pärnus ja Viljandis. Kõik enesearengust huvitatud on oodatud suveülikooli tasuta avaloengule 8. augustil kell 15-16 Tartu Ülikooli botaanikaaeda. Loengu "Millist linnaloodust vajab inimene?" peab TÜ loomaökloloog Tuul Sepp.

 

KULTUURI- JA KEELEKESKKOND

15. juuni

Raamatukogunduse suveakadeemia,
Ilmar Vaaro, Maria Murumaa-Mengel jt, 80 tundi, 285 €, Tartus

3. juuli

Keelekümbluskursus vene keele kui võõrkeele õppijatele
Liudmila Udalova, 160 tundi, 1080 €, Narvas

12. august

Teatri tähendus ja mõju:„Ukuaru"
Anneli Saro, 9 tundi, 110 €, Tartus

16. august

Rõivaesemete paikamine ja parandamine
Ingrid Uus, 24 tundi, 125 €, Viljandis

21. august

Kestev ja muutuv keelekeskkond
Helika Mäekivi, 6 tundi, 150 €, Tartus

23. august

Tallinna kirikud
Kaido Soom, 7 tundi, 55 €, Tallinnas

31. august

Suhtlemine multikultuursete klientidega
Anne Roosipõld, 8 tundi, 204 €, Pärnus

LOODUSKESKKOND

2. august

Rooside kasvatamise nipid
Olesja Escuer, 4 tundi, 60 €, Tartus

MAJANDUSKESKKOND

8. august

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud
Tõnu Toompark, 6 tundi, 144 €, veebis

22. august

Loovustehnikad ettevõtlusõppes
Elina Kallas, 8 tundi, 120 € (sihtrühmale tasuta), Tartus

24. august

Finantsarvestus ettevõtluskeskkonnas, Piret Linnasmägi, 4 tundi, 72 €, Tartus

SOTSIAALSE SUHTLEMISE KESKKOND

1. august

Meediapädevuste arendamine mänguliste lähenemiste kaudu
Maria Murumaa-Mengel, Inger Klesment, 39 tundi, 200 €, Tartus

17. august

Hääle kasutamine avalikel esinemistel
Meelis Sarv, 6 tundi, 114 €, Pärnus

18. august

Karjäärimuutuse juhtimine: psühholoogiline ja praktiline pool, Anna Gramberg, 5 tundi, 78 €, Tartus

SPORDIKESKKOND

12. august

Venitamine ja lihashooldus
Kadri Kriisa, 6 tundi, 75 €, Tartus

23. august

Tähelepanu ja selle juhtimine: keskendumisoskuste arendamine
Aave Hannus, 10 tundi, 95 €, Tartus

26. august

Spordivigastuste ennetamine ja testimine
Tauno Koovit ja Mihkel Luik, 6 tundi, 98 €, Tartus

VAIMSE TERVISE KESKKOND

16. august

Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
Angela Jakobson, 6 tundi, 125 €, Tartus

17. august

Suhtlemine konfliktses keskkonnas
Tõnu Lehtsaar, 7 tundi, 150 €, Tartus

17. august

Tahtlik enesevigastamine – kes ja miks? Sekkumisvõimalused
Angela Jakobson, 6 tundi, 125 €, Tallinnas

23. august

Võimestamispaus juhtidele: kolm coaching´u meetodit
Kaupo Saue, 6 tundi, 150 €, Tartus

Eesti keele kursused soomlastele

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise