Suveülikool

Tartu Ülikooli suveülikool toimub alates 2000. aastast ja on mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt või huvialaselt täiendada. Suveülikooli teeb eriliseks vaba ja sundimatu õhkkond, õppimise protsess ei pea alati olema range ja pingeline. Omaette väärtus on rahulik ja suvine ülikoolilinn.

Juba 23. korda toimunud suveülikool pakkus 2022. aastal erinevates Eestimaa paikades kõigile huvilistele põnevaid enesetäiendamise võimalusi. Tartus, Tallinnas ja Pärnus toimus kokku 18 kursust 236 osalejaga.

Sel korral olid kõige populaarsemad kursused „Konflikti lahendamisest lepitamiseni“, „Kehahoiu ja selja tervise ABC“ ja „Argumenteerimisoskuse psühholoogia“. Õppijate huvi oli suur ka treeneritele ja raamatukogutöötajatele mõeldud koolituste vastu. Ka tänavu oli valikus paar mängulisemat kursust, mille raames käidi tutvumas Tallinna kirikutega ning vaadati ja analüüsiti teatrietendust „Kalaranna 28“.

2022. aasta suveülikooli fookuseks oli vaimne tervis: õpiti, kuidas end ise psühholoogiliselt aidata, kuidas valitseda viha ning katsetada ning mis mõju on hingamisharjutustel ja meditatsioonil inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Õppijatele meeldisid ülikooli tipptasemel koolitajad ning koolituste praktiline väärtus.

Näiteid Konflikti lahendamise koolitustel osalejate tagasisidest:

„Meeldis koolitaja esinemine, materjali edasi andmine, näited, koolitaja huumorimeel, koolitaja põhjalikud teadmised konfliktist!“

„Meeldis koolituse ülesehitus, mis oli struktuurne, kuid samas ka vabas vormis, et arendada arutelu. Meeldis ka koolitaja loengu sisu edasiandmine - huvitav oli kuulata ning jutt jäi hästi meelde.

Argumenteerimisoskuste koolitusel meeldis:

„Koolitus oli sisukas, teemad panid kaasa mõtlema. Julgelt sai esitada küsimusi ja avaldada arvamust“

„Oli palju mitmekesised näited elust enesest ja oli huvitav jälgida, kuidas näited olid põimitud koolituse teemaga. Meeldis, et koolitus oli elav ja pikitud maitseka huumoriga.“

Kehahoiu koolitusel osalenud andsid tagasisidet:

„Õppisin päris palju uut kehaasendi hindamiseks ja rühivigade parandamiseks.“

„Õhkkond oli vaba. Koolitaja palus pidevalt püsti tõusta ning proovida läbi erinevaid harjutusi- ei tekkinud väsimust.“

Kohtume Talveülikoolis 2023.a. veebruaris!

 

 

 

 

Eesti keele kursused soomlastele

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
Uudishimu päev

Uudishimu päeval saab jälgida Tartu Ülikooli videoloenguid ja osaleda viktoriinil

#täiendusõpe
Kaustikud dokumentidega laual.

Mikrokraadiprogramm "Haldusõigus praktikutele"