E-täiendusõpe

E-täiendusõppe puhul toimub õppimine ja õpetamine põim- või veebiõppes. Põimõpe on õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena. Veebiõpe on kaugõppe alaliik, kus õppetöö toimub täielikult veebis. 

Eelmisel aastal osales ligi 80%  kõikidest ülikooli täiendusõppijatest põim- või veebiõppe koolitustel.

Veebiõpe
Põimõpe

Veebiõppena toimuvad tasemeõppe õppeained täiendusõppena

Paljudel veebiõppena toimuvatel tasemeõppe õppeainetel on võimalik osaleda ka täiendusõppijana. Nende ainete õppimise eest tasutakse vastavas teaduskonnas kehtiva ainepunkti hinna alusel.

Õppetöö toimub koos tasemeõppe üliõpilastega ja tunnistuse saamiseks tuleb aine läbida täies mahus (st täita kõik aine läbimiseks ette nähtud nõuded). Kui leiate endale sobiva tasemeõppe õppeaine, millel soovite osaleda, siis võtke palun ühendust taiendusope@ut.ee.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Sotsiaalteaduste valdkond
Meditsiiniteaduste valdkond
Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Tasuta MOOCid ehk vaba juurdepääsuga e-kursused

Kõikidel huvilistel on võimalik tasuta osaleda Tartu Ülikooli poolt pakutavatel veebiõppena toimuvatel vaba juurdepääsuga e-täiendusõppekursustel (MOOC, ingl Massive Open Online Course). Täpsem info moocs.ut.ee.

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise