Author:
Erakogu

Gallery

Find out what was the University of Tartu International Summer University 2022 about! Over 90 people participated in the summer courses both online and on-site. The study work took place in 10 different courses during 5-10 days. Among the academic work, all of the participants had the possibility to take part in fun cultural events like notebook workshop, museum visits, city tours, a boat ride and much more!

Take a look at the pictures from Summer University 2022!

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise