Autor:
Freepik

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool pakub täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas.

Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Ülikooli mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d. See tähendab 312–780 tundi õppetööd. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad valdavalt koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist ülikooli tasemeõppekavas ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.
 

Vastuvõtt 2024/25. õppeaasta mikrokraadiprogrammidesse

  • Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse algab 3. juunil ja kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti.
  • Kevadsemestril algavate programmide nimekirja avaldame hiljemalt 1. detsembril 2024. 
  • Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitme programmi puhul tuleb arvestada lisatingimustega.

  Tutvu mikrokraadiprogrammidega klõpsates erialavaldkonna nimele. Kui valid avanenud nimekirjast huvipakkuva programmi, saad lugeda infot programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning saad ka registreeruda. Iga programmi juures on ka kontaktisikud, kellega saad küsimuste korral ühendust võtta.

Genoomijärjestuste analüüs (15 EAP-d), 1200 eurot

Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes (14 EAP-d), 900 eurot

 

Andmepõhine riskijuhtimine (12 EAP-d), 1800 eurot, nõutav kõrgharidus

Disainiuuringud teenuste disainis (29 EAP-d), 2030 eurot, nõutav kõrgharidus, Pärnus

Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises (12 EAP-d), 1440 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles

Innovatsiooni mikrokraadiprogramm (16 EAP-d), 1920 eurot, nõutav kõrgharidus

Kestlik sihtkoha juhtimine (20 EAP-d), 1700 eurot, Pärnus

Loovettevõtja (12 EAP-d), 600 eurot, Viljandis

Loovettevõtluse projektijuhtimine (15 EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis, inglise keeles

Loovus ja eneseareng (15 EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis, inglise keeles

Majanduspoliitika kujundamine digiajastul (15 EAP-d), 1920 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles

Rahvusvaheliste projektide kirjutamine (12 EAP-d), 1250 eurot, nõutav kõrgharidus

Ressursimajandus (20 EAP-d), 1400 eurot, Pärnus

Riigihangete korraldamine algajatele (12 EAP-d), 2100 eurot

Teekond eduka turismimajanduseni (12 EAP-d), koostöös Vidzeme Rakenduskõrgkooli ja Klaipeda Ülikooliga, 1020 eurot, veebis, inglise keeles

Teenuste arendamine ja turundus (23 EAP-d), 1610 eurot, nõutav kõrgharidus, Pärnus

Ruumiline planeerimine ja keskkond (28 EAP-d), 1960 eurot, nõutav kõrgharidus

Eesti pärimusmuusika õpetaja (15 EAP-d), 1200 eurot, Viljandis

Informaatika didaktika (12 EAP-d), 1200 eurot, nõutav kõrgharidus

Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes (17 EAP-d), 1445 eurot, nõutav kõrgharidus, inglise keeles, vastuvõtt 14. juunini

Andmeanalüüs (24 EAP-d), 1500 eurot

Andmeteadus (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

Digiteenuste disain ja suhtlus klientidega (14 EAP-d), 980 eurot, Pärnus

Digitoodete juhtimine (27 EAP-d), 2700 eurot, nõutav kõrgharidus

Infotehnoloogia alused (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

Programmeerimine (12 EAP-d), 1200 eurot

Süsteemianalüüs (24 EAP-d), 2400 eurot, nõutav kõrgharidus

Baltisaksa kultuuripärand (21 EAP-d) koostöös Tallinna Ülikooli ja 
Eesti Kunstiakadeemiaga, 1155 eurot

Islam täna: kultuurist konfliktideni (12 EAP-d), 600 eurot

Muuseumid ja tulevikupärand (18 EAP-d), 1150 eurot

Muusikaprodutsent (17 EAP-d), 1200 eurot, Viljandis

Usundid kultuuri- ja mõtteloos (12 EAP-d), 600 eurot

 

Analüütiline keemia (30 EAP-d), 3240 eurot

Histoloogia histoloogilise tehnika alustega (12 EAP-d), 1200 eurot

Terviseteaduste alused (12  EAP-d), 1500 eurot, nõutav kõrgharidus, veebis

Meetodid ja praktika karjäärinõustamises (24 EAP-d), 2112 eurot, nõutav kõrgharidus

Psühholoogist koolipsühholoogiks (21 EAP-d), 1848 eurot, nõutav kõrgharidus

Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks (24 EAP-d), 2112 eurot, nõutav kõrgharidus

Soorituspsühholoogia praktikule (12 EAP-d), 1056 eurot, nõutav kõrgharidus

Heaoluteenuste disainimine (12 EAP-d), 1020 eurot, Pärnus

Euroopa Liidu alused (18 EAP-d), 1530 eurot, veebis, inglise keeles

Haldusõigus praktikutele (21 EAP-d), 2079 eurot, Tallinnas

Heaolu mõõtmine ja mõjutamine (12 EAP-d), 1140 eurot

Infovastupidavus (14 EAP-d), 1330 eurot, nõutav kõrgharidus

Kogukonna arendamine (12 EAP-d), 1140 eurot, nõutav kõrgharidus

Kogukonna arendamise ja projektitöö alused praktikutele (12 EAP-d), 1140 eurot

Mõjude hindamine ja analüüs (12 EAP-d), 1400 eurot

Sotsioloogiliste uuringute metodoloogia ja analüüs (18 EAP-d), 1710 eurot, nõutav kõrgharidus

Terrorism – põhjused, avaldumisvormid ja tõkestamine (12 EAP-d), 1100 eurot, Tallinnas

Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui

  • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • kavandad oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.

Tutvu õppijate kogemuslugudega

Mikrokraadiprogramm on suurepärane võimalus erialaseks enesetäienduseks

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunnet

Mikrokraadiprogrammiga pakub ülikool täpselt parajat õpiampsu

 

 

Liitu täiendusõppe infolistiga

Infolisti kaudu saadame teavet järgmisel kalendrikuul algavate koolituse ja ka mikrokraadiprogrammide kohta. 

Täiendusõppe kuukiri jõuab teie postkasti iga kuu kolmandal täisnädalal v.a erandid, mis tutvustavad näiteks õppimisivõimalusi suve- ja talveülikoolis, mikrokraadiprogrammidel jms.

Kui olete juba listis, kuid ei soovi enam kursuste pakkumisi saada, vajutage infokirja lõpus linki "Lahkumine listist" või saatke kiri aadressile sympa@lists.ut.ee. Teemareale kirjutage "UNSubscribe ut.taienduskoolitus" ja oma e-posti aadress, millega te listi kuulute.

Liitu infolistiga

Varem toimunud mikrokraadiprogrammid

Oleme pikendanud mitmesse kevadsemestri mikrokraadiprogrammi registreerumise tähtaega 28. jaanuarini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

Sügissemestri mikrokraadiprogrammid lisatakse ÕIS-i 15. aprilliks.

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS

INFOTEHNOLOOGIA

KESTLIK ARENG

TERVISHOID

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

Registreerumine mikrokraadiprogrammidesse algab 1. juunil ja kestab 21. augustini, kui programmi juures pole märgitud teisiti. Mitme mikrokraadiprogrammi registreerimistähtaega on pikendatud 28. augustini. Täpsema info leiab iga programmi juurest.

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

GEOGRAAFIA

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

TEENINDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

 

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

TURUNDUS

ÕIGUS JA ÜHISKOND

BIOLOOGIA JA KESTLIK ARENG

EETIKA

ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

INFOTEHNOLOOGIA

JUHTIMINE

KEEL JA KULTUUR

MEDITSIIN

PSÜHHOLOOGIA

ÕIGUS JA ÜHISKOND