Tasuta õpivõimalused riikliku koolitustellimuse alusel

Image
HTM

Rahastusperioodil 2024–2029 pakutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi Euroopa Sotsiaalfondi, taaste- ja vastupidavusrahastu ning õiglase ülemineku fondi rahastuse toel. 

I. Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI)

Meetme raames pakutavad koolitused on mõeldud erialase taseme- ja keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.

Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

Meetme eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi madalama haridustasemega, erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.

 

10.06–21.07 Vägivallaohvri traumateadlik nõustamine (veebiõpe, 1. rühm)

03.06–21.07 MS Excel - alustajast asjatundjaks (veebiõpe, 1. rühm)

15.0812.10 Käsitööalase infomaterjali kujundamine vabavaralise tarkvaraga (Viljandis)

15.0815.10 Koolieelses eas laste keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus (veebiõpe, 1. rühm)

15.0815.12 Valgustehnika algajale (Viljandis)

21.0813.09 Positiivse mõtteviisi meistriklass sotsiaal- ja noorsootöötajatele (Narvas)

24.0801.09 Helisalvestuse alused (Viljandis)

26.0813.10 MS Excel – alustajast asjatundjaks (veebiõpe, 2. rühm)

01.0920.10 Terved ja turvalised noorte suhted kohtinguvägivalla ennetus (veebiõpe)

01.09–27.10 Koolieelses eas laste keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus (veebiõpe, 2. rühm)

02.0903.11 Praktiline projektijuhtimine (Pärnus)

04.0919.09 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks (1. rühm, Narvas)

05.0913.09 Kuidas alustada 3D-printimisega (Tartus)

09.09–06.10 Programmeerimisest maalähedaselt (veebiõpe)

09.09–13.10 Andmeteaduse võimalused äriettevõttes (veebiõpe)

09.0909.12 Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile (veebiõpe)

10.0904.11 Turismiettevõtte juhi arenguprogramm (Pärnus)

10.0928.11 Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (1. rühm, Tartus)

16.09–27.10 Vägivallaohvri traumateadlik nõustamine (veebiõpe, 2. rühm)

17.0915.11 Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile (1. rühm, Tartus)

20.0911.10 Andmeanalüüs ettevõtte otsustusprotsessis (Tallinnas)

21.0901.12 Sündmuse helindamine (Viljandis)

23.0904.12 Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (2. rühm, Tartus)

24.0911.10 Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (1. rühm, Tartus)

26.0924.10 Kaamera ja montaaž kui töövahend (Viljandis)

28.0906.10 Helitöötluse ABC (Viljandis)

30.0909.12 Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (3. rühm, Tartus)

01.1017.11 Infopädevus raamatukoguhoidjatele (veebiõpe)

01.1027.11 Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile (2. rühm, Tartus)

09.1024.10 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks (2. rühm, Jõhvis)

14.1008.12 Programmeerimise alused (veebiõpe)

17.1001.11 Töö agressiivse kliendiga – toimetuleku oskused (Narvas)

22.1008.11 Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (2. rühm, Tartus)

31.10–15.11 Töö psüühiliste erivajadustega kliendiga (Narvas)

09.1107.12 Võrkpalli treenerite täiendõppeprogramm (Tartus)

12.1106.12 Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (3. rühm, Tartus)

 

II. Taaste- ja vastupidavusrahastu meede „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (Rohe RRF)

Taaste- ja vastupidavusrahastust toetatavate koolituste sihtrühm on ettevõtete ja asutuste töötajad.

Image
NextGen_Rahastanud_EL

Meetme eesmärk on toetada ettevõtete ja asutuste rohepööret.

02.09–22.12 Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused (veebiõpe)

01.11–20.12 Keskkonnasäästlikkus teatris (Viljandis)

01.10–16.12 Praktilised tööd taastuvenergeetikas (Tartus)

17.10–08.11 Keskkonnamõju strateegiline hindamine (Tartus)

 

III. Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) meede „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ 

Meetme sihtrühm on Ida-Virumaal töötavad ja/või elavad inimesed.

Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

Koolitused on mõeldud üksnes Ida-Virumaal töötavatele ja/või elavatele inimestele!

23.05–06.06 Loovus, innovatsioon ja probleemide lahendamine juhi töös (eesti keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

13.06–27.06 Muutuste juhtimine (vene keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

15.08–29.08 Loovus, innovatsioon ja probleemide lahendamine juhi töös (vene keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

04.09–09.10 Keskastme juhtide arenguprogramm (vene keeles, 6 õppepäeva, Narvas)

06.09–05.10 Loovettevõtja ABC (6 õppepäeva, Narvas)

10.09–04.11 Turismiettevõtte juhi arenguprogramm (6 õppepäeva, Ida-Virumaal, koht täpsustub)

16.09–15.12 Mentorite koolitus alustavate töötajate toetamiseks ja töökohal juhendamiseks (veebiõpe)

19.09–27.09 Kuidas alustada 3D-printimisega? (eesti keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

19.09–25.10 Juhi sotsiaalsed pädevused (eesti keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

17.10–19.12 Projektijuhtimise algkursus (10 kohtumist, Narvas)

21.10–23.10 Muutuste juhtimine (eesti keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

30.10–04.12 Keskastme juhtide arenguprogramm (vene keeles, 6 õppepäeva, Narvas)

07.11–06.12 Juhi sotsiaalsed pädevused (vene keeles, 3 õppepäeva, Narvas)

08.10–03.12 Juhi tee isikliku ja meeskonna tulemuslikkuse suunas (5 õppepäeva, Jõhvis)

01.11–07.12 Juhtimise baasoskuste kiirkursus (veebiõpe)