Autor:
Piret Saluveer

Erasmus+ programm

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm, mis pakub võimalusi välismaal õppimiseks, praktikaks, õpipoisiõppeks ja töötajate vahetuseks kõigis haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkondades. See on avatud kooliõpilastele, üliõpilastele ja kutseõppuritele, täiskasvanud õppijatele, noortevahetustele, noorsootöötajatele ja sporditreeneritele. Kõrgkooli üliõpilasena saad osaleda:

  • Erasmus+ Euroopa-siseses ehk programmiriikide vahelises õpirändes: semestriõpe partnerkõrgkoolis, välispraktika, lühiajaline põimitud õpiränne
  • Erasmus+ üleilmses ehk programmiväliste riikide kõrgkoolidega korraldatud õpirändes: semestriõpe partnerkõrgkoolis, välispraktika

John ja Mari-Ann on mõlemad õppinud välismaal Erasmus+ programmi raames. Nende isiklikud lood näitavad, kuidas on Erasmuse õpingud mõjutanud nende elu ning soodustadanud isiklikku ja professionaalset arengut. Heida pilk nende haaravatesse lugudesse:Johani luguMari-Anni lugu

 

Vali endale sobiv võimalus

Laienda oma silmaringi ja omanda väärtuslikke kogemusi! Uuri õppimise, praktika või põimitud õpirände kohta allpool.

Vaata ülevaadet Erasmus+ programmi võimaluste kohta

Üleilmne õpiränne

Semestriõpingud Euroopas

Praktika välismaal

Lühiajaline põimitud õpiränne

Tartu Ülikooli Erasmus+ programmis osalemise alusdokumendid

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE) on programmi Erasmus+ raames toimuva kõrgkoolide Euroopa ja rahvusvahelise koostöö üldine kvaliteediraamistik. Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös saavad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta.

TÜ Erasmus+ harta ehk osalemisõigus
Vaata lisaks: