Ülekantavate oskuste koolitusvõimalused

Doktorandil tuleb oma õpingute käigus analüüsida oma pädevusi ning omandada oskusi, mis on ette nähtud tema doktoriõppe programmi õpiväljundites. Neid pädevusi võib omandada kas praktilise töökogemuse käigus või arendada koolituste ja õppeainete raames.

Spetsiaalselt doktoriõppes õppijatele pakutakse nii õppeaineid kui koolitusi. Mahukamad õppeained sisaldavad mitmeid pädevusi, mõnda 6 EAP-st õppeainet saab ka väiksemateks mooduliteks jagada. Doktoriõppe keskused ja õppeosakond pakuvad lühemaid koolitusi neile, kes on huvitatud saama mõnest teemast kiiremat ülevaadet.

Doktorantidel, kes töötavad Tartu Ülikoolis, on võimalik kasutada personaliosakonna poolt pakutavaid koolitusvõimalusi siseveebi koolituskalendris. Täpsem info ja registreerumine sisekoolituskalendris või e-kirjaga raivo.valk@ut.ee.  Personaliosakond pakub muuhulgas täiendusvõimalusi nii algajale kui kogenud juhile, üks kord aastas toimub juhi arenguprogramm

Nõustamiskeskus teeb lühikoolitusi, mis toetavad õpioskuste omandamist, vaimse tervise hoidmist ja tööelu planeerimist. 

Eesti doktorikooli üritused

Erinevaid võimalusi uurides tuleb silmas pidada, millised koolitused ja õppeained on sinu doktoriõppe programmis kohustuslikud. Programmi nõuded leiad oma doktoriõppe keskuse kodulehelt.

Koolitusvõimaluste nimekiri täieneb kodulehel jooksvalt. Doktoriõppes õppijatele saadetakse vastav info ka valdkondlikku meililisti.

Image
ülekantavad oskused

Iga koolituse ja õppeaine juures on ikooniga viidatud sellele, millise valdkonna doktorantidele see on suunatud. 

  humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorandid

 sotsiaalteaduste valdkonna doktorandid

 loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorandid

 meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid

       kohustuslik õppeaine või koolitus