Autor:
Piret Saluveer

Välismaale õppima: mida võiks teada õpirände planeerimisest

Igal aastal kasutab suur hulk Tartu Ülikooli tudengeid võimalust õppida välismaal. Välismaale saad minna nii omal käel kui ka TÜ poolt pakutavaid võimalusi kasutades. Vahetusüliõpilasena jääd TÜ üliõpilaseks, sinu välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse siinsete õpingute osana ning ülikooli lõpetades on ka lõpudokumentidel õpirände info kirjas. Välisülikoolis saad korraga õppida ühe semestri või õppeaasta, aga eduka planeerimise korral võid seda ka mitu korda teha.

Vahetusüliõpilasena on sulle tagatud tasuta õpe väliskõrgkoolis, paljudel juhtudel lisandub ka stipendium või muud soodustused.

Selleks, et vahetusüliõpilaseks kandideerimine ja hiljem ka välisõpingud sujuksid võimalikult hästi ja sinu teele ei tekiks ületamatuid takistusi, tasub juba kandideerimine hoolega läbi mõelda ja planeerida.

 

Image
Õpirände skeem

Hakka varakult planeerima!

 • Mõtle läbi eesmärk – kas soovid välismaale õppima minna või tahad hoopis omandada kogemust läbi praktika?
 • Arvesta, et ettevalmistused välismaale minekuks võivad võtta aega aasta või poolteist.
 • Arvesta, et üliõpilasvahetus on sinu siinsete õpingute, st õppekava täitmise osa

TÜ pakutavad õpirände programmid

 • Enim TÜ üliõpilasi kasutab väliskõrgkoolis õppimiseks Euroopa Liidu programmi Erasmus+, mille raames toimub erialapõhise koostöö alusel üliõpilasvahetus enam kui 500 väliskõrgkooliga Euroopas, kui ka väljaspool. Erasmus+ programmis osalemine tagab lisaks tasuta õppele ka stipendiumi. Lisaks on võimalik Erasmuse raames minna välispraktikale.
 • Oluline osa üliõpilasvahetusest toimub ka Tartu Ülikooli partnerülikoolidega Ameerika Ühendriikides, Aasias, Austraalias ja mujal maailmas. Stipendiumivõimalused on ülikooliti erinevad.
 • Lisaks on TÜ  ISEP programmi liige, mille raames saab õppida nii Ameerikas kui ka mujal maailmas (üle 300 ülikooli 50 riigis). Osalejatele on tagatud tasuta majutus ja toitlustus.
 • Utrechti koostöövõrgustiku liikmena on TÜ-l võimalik saata üliõpilasi ka AEN, MAUI ja Reari-RJ  ülikoolidesse. AEN-i liikmeteks on 6 Austraalia ülikooli, MAUI-sse kuulub 18 ülikooli USA-st. ning Reari-RJ võrgustikku kuulub 14 ülikooli Rio de Janeiro osariigist Brasiilias.Tagatud on tasuta õpe, kulutused majutusele, toidule, reisile, viisale ning õppematerjalidele tuleb üliõpilasel endal kanda. 
 • Kui sind huvitab Šveitsis õppimine, siis mitmed TÜ erialaüksused on sõlminud SEMP programmi üliõpilasvahetuse lepingu sealsete ülikoolidega. 

Erinevad stipendiumid

Ülevaade kõikidest teistest õppimisvõimalustest ja stipendiumidest leiad õpirände stipendiumid lehelt. 

 • Jälgi aktiivseid pakkumisi konkursikalendri lehelt, iganädalasest üliõpilaste infokirjast ja Facebook’ist.
 • Vii ennast läbi huvipakkuva väliskõrgkooli veebilehe vahetusüliõpilastele mõeldud rubriigi kurssi, mida, millisel õppeastmel ja mis keeles õpetatakse, milline on akadeemiline kalender, majutusvõimalused jmt. Vajadusel võid väliskõrgkooliga ühendust võtta.
 • Mõtle läbi välismaal elamisega seotud kulud ja tulud, kas tuled nendega toime. Iga programmi/väliskõrgkooli infos või konkursikuulutuses on öeldud, kas välismaal õppimisega kaasnevad lisaks tasuta õppele ka stipendium, tasuta majutus või muud hüved.
 • Praktikakohta otsides tee selgeks, kas praktikabaasi poolt makstakse tasu. Tutvu lisaks erinevate stipendiumivõimalustega õpirände stipendiumid lehel. 

 

 • Vaata konkursikuulutusest, millised on kandideerimistingimused, millised dokumendid, mis viisil, kellele ja mis tähtajaks tuleb esitada.
 • Planeeri keeleoskuse tõendamine – kas sul on sobilik keeletõend või tuleks registreeruda testile. Konkursikuulutuses on öeldud, millised tõendid sobivad (rahvusvaheline test, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test, keelekursuse läbimist kinnitav tõend, õppejõu hinnang);
 • Osadel konkurssidel tuleb esitada erialaõppejõu soovituskiri. Mõtle varakult läbi, kelle poole selle palvega pöördud, anna õppejõule piisavalt infot ja aega.
 • Esita dokumendid õigele inimesele, tähtaegselt ja viisil, nagu konkursikuulutuses on öeldud. Õppe eesmärgil õpirändesse kandideerimine toimub SoleMove infosüsteemi vahendusel.
 • Arvesta, et TÜ valikust teavitatakse 2-3 nädala jooksul, aga lõpliku otsuse teeb väliskõrgkool ning sellega võib tulenevalt ülikooli tähtajast aega minna mitu kuud.
 • Pea meeles, et väliskõrgkooli nõuete täitmine peale TÜ-s väljavalituks osutumist eeldab tihtilugu väga kiiret ja operatiivset tegutsemist.

 

 

Küsi vajadusel nõu!

 

 

Õpiränne välismaale pealehele