Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Toimumise aeg
Maht
0.1 EAP (2 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
28 EUR
Õppejõud
Kristiina Vaikmets
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Eesmärk on tutvustada põhjuseid ja teooriat, miks vajab erivajadusega laps liikumiselemente tundides ja kuidas liikuv tund aitab tegelikult erivajadusega lapsel rohkem keskenduda. Osalejad saavad praktilisi nippe ja meetodeid, mida oma tundi lõimida, et tundides oleks mõlemal osapoolel suurem eduelamus ja suureneks õpirõõm.
Sihtrühm:
Väikeklasside õpetajad, eripedagoogid, õpetajad, kelle klassis on erivajadusega õpilasi.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on tutvunud võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid, mida saab rakendada õppetöös erivajadustega õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.
Õppejõud:
Kristiina Vaikmets - MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), MA (eripedagoog-nõustaja). Õpetajate ja haridustöötajate koolitamise kogemus täiendusõppes.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Kõnnikoosolek
Infotahvlitelt info otsimine
Sedelid hularõngastesse
QR-koodidega õppimine
Liikumispauside võimalused
Otsi klassist õiget mõistet
Leia küsimusele vastus
Tegevused suure palliga
Kordamine küsimuste pesadega
Veereta täringuga endale tegevus
Töölehed lennukiteks ja lumepallideks
Audioülesanded
Väljapääsupiletid
2 Kristiina Vaikmets

Hinnainfo:
Osalemistasu õppija kohta on 28€. Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus.
Toimumiskoha info:
Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub 29. mail kell 14.30.16.00.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös kogu koolituse vältel.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
28.05.2024
Täiendav info:
Marin Järvpõld, marin.jarvpold@ut.ee, +372 +372 737 6457
Programmi kood:
SVHI.TK.693
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 29.05.2024 - 26.06.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 22.04.2024 - 31.05.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 02.05.2024 - 02.05.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.05.2024 - 20.06.2024 Maht: 4.25 EAP (110 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.04.2024 - 16.04.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023