Autor:
Egon Erkmann

Tartu Ülikooli väärikate ülikool tähistab 15. aastapäeva konverentsiga

Väärikate ülikool tähistab oma 15. tegutsemisaastat 22. aprillil konverentsiga, mida on võimalik jälgida ka UTTV-s.

Väärikate ülikooli eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi vanemaealistele õppijatele ning suurendada nende rahulolu teadmiste ja teadlikkuse, isiksusliku arengu ning loovuse arendamise kaudu. Elukestev õpe toetab õppijate aktiivset eluhoiakut ja valmisolekut ühiskonda panustamiseks ning pakub neile lisavõimalusi sotsiaalseks suhtluseks.

Väärikate ülikool sündis 2010. aastal Pärnus. Kuni 2024. aastani on toimunud 186 väärikate ülikooli programmi, milles on osaletud 28 594 korda. Unikaalseid õppijaid on olnud 8656.

Ajakava

12.00 Avasõnad
Professor Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor

12.10 Tervitused
Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler 
Urmas Klaas, Tartu linnapea 
Mari Suurväli, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli projektijuht 

12.30 Elukestva õppe teel: väärikate ülikooli kujunemislugu 
Tiia Ristolainen, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 

12.45 Elukestvalt tööturul 
Anna-Liina Väkram, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööhõive osakonna nõunik 

13.15 Kuidas hoida oma vaimset tervist? 
Kaia Kastepõld-Tõrs, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi lektor, kliiniline psühholoog-nõustaja 

13.45 Kohvipaus

14.30 Muusikaline tervitus
Karmoškakamraadid 

14.45 Arutelu „Kuidas tagada väärikate suurem panus ühiskonnaellu?“ 
Arutelu juhib Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor 
Arutelus osalevad: Kai Saks, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent, geriaater; Jane Väli, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja; Agu Laius, MTÜ Kuldne Liiga huvikaitsejuht; Piret Aus, Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Viljandi programmijuht; Edda Sõõru, Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Tartu programmi õppija

15.30 Kokkuvõte ja tänusõnad
Tiia Ristolainen, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 

15.45 Konverentsi lõpp

 

 

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest