Pedagoogika kursus

-

Toimumise aeg
Maht
6.25 EAP (160 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
780 EUR
Õppejõud
Merle Taimalu
Ülle Matsin
Heidi Öövel
Liana Roos
Liina Tamm
Lii Kaudne
Erli Kontkar
Egle Säre
Jüri Ginter
Kaisa Hunt
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HTHT.TK.012
Eesmärk:
Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.
Sihtrühm:
Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - kavandab ja viib läbi minitunni, lähtudes õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtetest; - analüüsib ja tagasisidestab õppetunni ülesehitust ja läbiviimist; - mõtestab kooli töö- ja õpikeskkonnana külastatud haridusasutuse näitel; - koostab meeskonnatööna tunnivälise ürituse kava, arvestades riikliku õppekava üldeesmärke; - analüüsib oma õpikogemusi, lähtudes Õpetaja kutsestandardi tase 7 kompetentsidest.
Õppejõud:
Merle Taimalu - PhD (pedagoogika)
Ülle Matsin - MSc (informaatika)
Heidi Öövel - Kõrgharidus (eripedagoog)
Liana Roos - MA (andragoogika)
Liina Tamm - MA (eripedagoog)
Lii Kaudne - MA (kasvatusteadused)
Erli Kontkar - MA (matemaatika ja informaatikaõpetaja)
Egle Säre - PhD (haridusteadus)
Jüri Ginter - knd (filosoofia)
Kaisa Hunt - MA (psühholoogia)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine Õpikeskkonna kujundamine Õppimise ja arengu toetamine Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 160 Merle Taimalu, Ülle Matsin, Marjeta Venno, Heidi Öövel, Liana Roos, Liina Tamm, Lii Kaudne, Egle Säre, Jüri Ginter, Kaisa Hunt

Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 10 õppepäeval (kohustuslikud õppepäevad on koolikülastuse õppepäevad) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu, Jakobi 5 õppehoones
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse toimumise kuupäevad 2.-3.veebruar 2023,18.veebruar (zoomis), 10.-11.märts, 30.-31.märts, 14.-15.aprill, 20.aprill (zoomis), 28.aprill (zoomis), 5.mai (zoomis), 17.-18.mai 2023a.
Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tasemega 7.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine: Tunnikonspekt "Tunnivälise ürituse kava (rühmatöö) Minitunni konspekti koostamine (individuaalne töö) Vaatlustunni analüüs (rühmatöö) Minitunni läbiviimine ja analüüs (individuaalne töö)
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades Marge Kimmel marge.kimmel@ut.ee.
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 30.04.2023 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 16 EAP (416 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022