Pedagoogika kursus

-

Toimumise aeg
Maht
6.25 EAP (160 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
840 EUR
Õppejõud
Merle Taimalu
Ülle Matsin
Heidi Öövel
Liana Roos
Liina Tamm
Lii Kaudne
Erli Kontkar
Egle Säre
Pihel Hunt
Ruth Elias
Kaisa Hunt
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.
Sihtrühm:
Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad. Õetaja ametisse siseneda soovijad.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- kavandab ja viib läbi minitunni, lähtudes õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtetest;
- analüüsib ja tagasisidestab õppetunni ülesehitust ja läbiviimist;
- mõtestab kooli töö- ja õpikeskkonnana külastatud haridusasutuse näitel;
- koostab meeskonnatööna tunnivälise ürituse kava, arvestades riikliku õppekava üldeesmärke;
- analüüsib oma õpikogemusi, lähtudes Õpetaja kutsestandardi tase 7 kompetentsidest.
Õppejõud:
Merle Taimalu - PhD (pedagoogika)
Ülle Matsin - MSc (informaatika)
Heidi Öövel - Kõrgharidus (eripedagoog)
Liana Roos - MA (andragoogika)
Liina Tamm - MA (eripedagoog)
Lii Kaudne - MA (kasvatusteadused)
Erli Kontkar - MA (matemaatika ja informaatikaõpetaja)
Egle Säre - PhD (haridusteadus)
Pihel Hunt - MA (kasvatusteadused)
Ruth Elias - MA (koolikorraldus)
Kaisa Hunt - MA (psühholoogia)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
160 Merle Taimalu, Ülle Matsin, Heidi Öövel, Liana Roos, Liina Tamm, Lii Kaudne, Erli Kontkar, Egle Säre, Pihel Hunt, Ruth Elias, Kaisa Hunt

Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tasemega 7.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu, Jakobi 5 õppehoones
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse toimumise kuupäevad: 30.november, 1.detsember, 13.-14.detsember 2023, 4.-5.jaanuar, 1.-2.veebruar, 7.märts (zoomis), 8.-9.märts, 20.-21.märts 2024.
Üks kuupäev veel lisandub.
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 10 õppepäeval (kohustuslikud õppepäevad on koolikülastuse õppepäevad) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele. Kursusel on 12 (7tunnist) õppepäeva.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine: Tunnikonspekt "Tunnivälise ürituse kava (rühmatöö) Minitunni konspekti koostamine (individuaalne töö) Vaatlustunni analüüs (rühmatöö) Minitunni läbiviimine ja analüüs (individuaalne töö)
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades Marge Kimmel marge.kimmel@ut.ee.
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Programmi kood:
HTHT.TK.012
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 12.02.2024 - 20.01.2025 Maht: 18 EAP (468 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.01.2024 - 05.05.2024 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.12.2023 - 06.06.2024 Maht: 12.25 EAP (320 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.12.2023 - 01.12.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.01.2024 - 01.02.2024 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
04.09.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023
#täiendusõpe
20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
19.06.2023