Eelkoolipedagoogika

-

Toimumise aeg
Maht
12.25 EAP (320 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1220 EUR
Õppejõud
Merit Hallap
Maret Pihu
Kaire Jõgi
Irja Vaas
Külvi Teder
Kadri Karlis
Marge Kimmel
Pille Nelis
Egle Säre
Evelin Sarapuu
Annika Kreitsman
Kaire Keerberg
Heda Kala
Ülle Kuusik
Kairi Ennok
Terje Puistaja
Marju Järvpõld
Kaisa Hunt
Vieno Rjabova
Heli Kudu
Õppekava rühm
Koolieelikute õpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SHHI.TK.260
Eesmärk:
Koolieelse lasteasutuse direktori/ õppealajuhataja/ pedagoogiliste kompetentside omandamine. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsealaste oskuste ja teadmiste kasv laste õpi- ja kasvukeskkonna loomisel, laste juhendamisel ja nende esmaste õppimis- ja tööharjumuste kujundamisel.
Sihtrühm:
Kõik huvilised, kes soovivad omandada pedagoogilisi kompetentse.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - on tutvunud koolieelse lasteasutuse töö- ja õpikeskkonnaga; - teab, kuidas kavandada õppe- ja kasvatustegevuse lõimivaid tegevusi; - oskab kavandada eesmärgist lähtuvat tegevust, valides selleks sobilikud õppemeetodid; - suudab kohandada tegevusi arvestades lapse individuaalsust; - on teadlik lapse vaatluse põhimõtetest; - oskab oma tegevust analüüsida ja näha arenguvõimalusi; - on viinud läbi minitegevuse; - on tutvunud kutsestandardi tase 6 kompetentsidega. - on analüüsinud oma kogemusi õppeprotsessis õppija ja õpetaja seisukohalt.
Õppejõud:
Merit Hallap - MA (eripedagoogika)
Maret Pihu - PhD (spordipedagoogika ja -sotsiaalteadused)
Kaire Jõgi - MSc (bioloogia didaktika)
Irja Vaas - mag (koolikorraldus)
Külvi Teder - MA (usuõpetuse õpetaja)
Kadri Karlis - MA (haridusinnovatsioon)
Marge Kimmel - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Pille Nelis - MA (hariduse juhtimine)
Egle Säre - PhD (haridusteadus)
Evelin Sarapuu - MA (klassiõpetaja)
Annika Kreitsman - Kõrgharidus (koolieelse lasteasutuse õpetaja, eripedagoogika)
Kaire Keerberg - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Heda Kala - MA (koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja)
Ülle Kuusik - MA (eripedagoogika)
Kairi Ennok - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Terje Puistaja - MA (folkloristika ja rakendusantropoloogia)
Marju Järvpõld - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Kaisa Hunt - MA (psühholoogia)
Vieno Rjabova - MA (koolieelse lasteasutuse õpetaja)
Heli Kudu - MA (algklasside õpetaja)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine Õpikeskkonna kujundamine Õppimise ja arengu toetamine Nõustamine Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 320 Merit Hallap, Maret Pihu, Kaire Jõgi, Irja Vaas, Külvi Teder, Marge Kimmel, Pille Nelis, Egle Säre, Mario Mäeots, Kaire Keerberg, Heda Kala, Ülle Kuusik, Kairi Ennok, Terje Puistaja, Marju Järvpõld, Kaisa Hunt, Heli Kudu

Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine. Osalemine vähemalt 19 õppepäeval (kohustuslikud on valdkonna õppepäevad ja lasteaia külastuse päevad), iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut (Jakobi 5, Tartu)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse toimumise kuupäevad: 4.-5.01, 6.01zoomis, 23.01zoomis, 24.-25.01, 13.-15.02, 20.02zoomis, 6.-8.03, 16.03zoomis, 27.-29.03, 3.04zoomis,19.-20.04, 21.04zoomis, 9.05zoomis, 10.-11.05.2023a.
Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tasemega 6.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine: Essee "Minu tõekspidamised õpetajana" (individuaalne töö) Valdkond "Muusika" ülesanne (individuaalne töö) Valdkond "Mina ja Keskkond" ülesanne (rühmatöö) Valdkond "Kunst" ülesanne (individuaalne töö) Minitegevuse plaani koostamine (individuaalne töö) Vaatlustegevuse analüüs (rühmatöö ja individuaalne töö) Minitegevuse läbiviimine ja analüüs (individuaalne töö)
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades Marge Kimmel marge.kimmel@ut.ee.
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022