TÜ tudengid jagavad oma kogemusi läbi praktikablogi
Autor:
Martin Nikolajev
TÜ tudengid jagavad oma kogemusi läbi praktikablogi

Praktikale või suvekooli

Alternatiiv õpirändele on väliskogemuse saamine läbi töökogemuse praktikal olles. Miks mitte aga veeta oma suve kasulikult ning osaledes hoopis mõnes suvekoolis. Mõlemad variandid annavad sulle hindamatu kogemuse tulevaseks tööeluks ning suure hulga uusi põnevaid kontakte kogu eluks.

Praktikale

Tööle asumiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine kõrgkooli õpingute ajal on väärtuslik kogemus. Kõige parem võimalus selleks on hästi planeeritud ja läbiviidud praktika, mida on võimalik sooritada ka välismaal. Selleks, et TÜ saaks hiljem välispraktikat tunnustada ja sina ainepunkte koguda on hea teada, millised dokumendid tuleb vormistada enne ja pärast praktikat.

Praktikakoha leidmine

Soovitame esmalt uurida oma akadeemilisest üksusest, programmijuhi või  oma õppekavajärgse praktika juhendaja käest, milliseid kontakte on akadeemilisel üksusel välisriikide ettevõtete ja  partnerkõrgkoolidega või kus on sama valdkonna üliõpilased varem praktikat sooritanud.
Kui varasemaid kontakte ei ole, siis soovitame pöörduda organisatsioonide poole, kes muuhulgas vahendavad informatsiooni praktikavõimaluste kohta, näiteks AIESEC. Lisaks vahendab praktikapakkumisi terves maailmas ERASMUSINTERN portaal. 
Tartu Ülikool edastab välispraktika pakkumisi TÜ tudengiinfokirjas.

Stipendium läbi Erasmus+ programmi

Hea võimalus rahalise toetuse saamiseks on taotleda Erasmuse+ programmi välispraktika stipendiumit. Praktikatoetust saavad taotleda kõikide õppeastemete üliõpilased. Oluline on meeles pidada, et praktikat peab sooritama kindlasti mõne praktikaaine raames (va doktorandid).

Teised stipendiumid

Ameerika Ühendriikidesse vahendab välispraktika stipendiume Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)

Praktikaleping ja teised vajalikud dokumendid

Välispraktika arvestamiseks on enne välismaale praktikale minekut vajalik lasta hinnata selle sobivust TÜ õppekavaga. Selleks on vajalik vormistada õppe- ja praktikaplaan ning kolmepoolne praktikaleping (ehk kolmepoolne õppeleping praktikaks). 

Täpsemalt on kogu protsess kirjeldatud õppelepingu lehel praktika sektsioonis. Palun vaata täpselt siit.

Kindlustus

Soovitame välismaale praktikale minejal mõelda õnnetusjuhtumi- ja kahjukindlustuse sõlmimise peale. Mitmed organisatsioonid tagavad vastava kindlustuse ka oma praktikantidele, kuid enamus asutusi praktikante ei kindlusta. Üliõpilastel, kellel kokkupuude kalli tehnikaga, võimalus oma tööga inimesi mingil viisil kahjustada (näiteks arstid, füsioterapeudid jne) või ise kuidagi kahjustada saada, soovitame kindlasti kontrollida oma kindlustatust vastuvõtva asutuse poolt ning vastavalt sellele vajadusel sõlmida ise kindlustuslepped.
Abiks kindlustuse sõlmimisel on näiteks kindlustusfirmasid koondav veebileht https://www.kindlustusest.ee/valismaal-oppijale Lisaks võib uurida:  Educare World ja Educare 24.

Peale välispraktikat

Välispraktika lõppedes:

  • üliõpilane esitab tõendi (Traineeship Cerificate või juhendaja hinnangu) või aruande (praktikapäevik jne) välismaal sooritatud praktika kohta oma instituudi/kolledži (arstiteaduskonna puhul dekanaat) õppekorraldusspetsialistile.
  • juhendaja märgib üliõpilase praktikaplaanile praktika tulemuse ja kinnitab selle allkirjaga.
  • üliõpilane näitab õppeplaanil ära ainepunktid, mida ta soovib lasta kanda ÕIS-i.
  • teaduskond/kolledž kannab praktikapunktid ÕIS-i.
  • Erasmuse programmi välispraktikandid peavad esitama praktikatulemuste tõendi koopia (Traineeship Certificate) ka õpirände keskusesse välispraktika koordinaatorile. Täpsem info Erasmuse+ programmi välispraktika lehel.

 

 

Suvekooli

Suveülikoolide puhul on üsna tavaline, et küsitakse osalustasu. Kogu täpsema info osalustasude, tähtaegade ja kandideerimistingimuste kohta leiate otse korraldava kõrgkooli kodulehelt. Erinevate rahvusvaheliste suvekoolide pakkumised oleme koondanud kokku suvekoolide ingliskeelsele lehele, mille info on meieni jõudnud läbi parterülikoolide. Suvekoolide pakkumisi näeb meie suvekoolide ingliskeelselt veebilehelt.

Vaata suvekoolide pakkumisi!

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale