1.–5. märtsini toimub ENLIGHT-i võrgustiku avanädal

Märtsi algul on kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, töötajad ja teised huvilised oodatud osalema Euroopa ülikoolide võrgustiku ENLIGHT avanädalal. Toimuvad põnevad rahvusvahelised loengud ja arutelud keskkonna, digilahenduste, tervishoiu, võrdsuse, energia ning õpetamise teemal. Teiste seas astuvad üles UNESCO endine peadirektor Irina Bokova ja Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Herman Van Rompuy, kes on projekti välisnõustajad. Tartu Ülikooli e-valitsemise professor Robert Krimmer keskendub oma 2. märtsi ettekandes digiteemadele ja tervishoiule, professor Irja Lutsar räägib samal päeval Covid-19 mõjust rahvatervishoiu uuringutele.

Mis avanädalal toimub? 

Tutvu avanädala programmiga ja registreeru. Avanädala ettekanded puudutavad näiteks koroonapandeemia mõju teadusele järgmise viie aasta jooksul, kohaliku tegevuse mõju Euroopa kliimaoludele ning palju teisi põnevaid teemasid, mis on seotud projekti viie põhivaldkonnaga. Laiemale publikule on kindlasti kõige huvipakkuvamad iga päev kella 14.00–15.30 toimuvad loengud ja arutelud.

2. märtsi õhtul toimuvad rektorite ja projekti välisnõustajate ümarlauad, kus rektor Toomas Asser arutab rahvusvahelist koostööd koos Galway ja Bordeaux’ ülikooli rektoritega, Herman Van Rompuy ning Ban Ki-mooni Keskuse direktori Monika Froehleriga. Avanädala viimasel päeval, 5. märtsil keskendutakse õpetamisele. Arutelu avab UNESCO endine peadirektor Irina Bokova ja seejärel saab kuulata ettekandeid probleemipõhise õppe kohta. 

Üliõpilastele toimub terve nädala jooksul Instagrami ühisaktsioon, mille käigus kutsutakse üles pildistama oma linna erakordseid paiku.

Kes kuuluvad ENLIGHT-i?

ENLIGHT-i võrgustikku kuulub lisaks Tartu Ülikoolile kaheksa partnerülikooli üle Euroopa: Baskimaa (Hispaania), Bordeaux’ (Prantsusmaa), Bratislava (Slovakkia), Galway (Iirimaa), Genti (Belgia), Groningeni (Holland), Göttingeni (Saksamaa) ja Uppsala (Rootsi) ülikool. Mõnes mõttes kujutab see võrgustik endast justkui suurt ülikooli, kus õpib rohkem kui 312 000 üliõpilast ja kehtivad ühised kvaliteedistandardid. Iga ülikool jääb iseseisvaks, kuid paljud protsessid ja võimalused ühildatakse, et võimaldada nii üliõpilastel kui ka töötajatel võtta osa teiste ülikoolide õppe- ja teadustööst.

Milliste teemadega võrgustikus tegeletakse?

Projekt keskendub viiele põhivaldkonnale: tervishoid ja heaolu; digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju; kliimamuutus; energia ja ringmajandus ning võrdsus. Sellele lisanduvad doktorantide ja üliõpilaste koostöö, õpetajahariduse rahvusvahelisemaks muutmine, infosüsteemide ühildamine, ettevõtlikkuse ja mitmekeelsuse arendamine, kaasamine, suurem õpiränne ja piirkondlik koostöö. See teemade ja märksõnade loend viitab, et otse või kaude on projekti kaasatud suur osa ülikoolist.

Paljud projekti tegevussuunad toetavad otseselt Tartu Ülikooli uue arengukava A2025 eesmärke, näiteks üliõpilaste õpikogemuse mitmekesistamist, tulevikuoskuste õpetamist või teadmussiiret ühiskonna probleemide lahendamiseks.

Mis on ENLIGHT?

Lühend ENLIGHT moodustub projekti ingliskeelsest nimetusest European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation – see on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu võrdset elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd. Projekti eesmärk on luua ühendatud õpi- ja teaduskeskkond, kus kehtivad ühised kvaliteedistandardid, toimub süsteemne üliõpilas- ja teadlasvahetus ning jagatakse omavahel ressursse kvaliteedi tagamiseks, rahvusvahelise haarde suurendamiseks, üleilmseks tegutsemiseks ja talentide värbamiseks.

Registreeri avanädala sündmustele: ENLIGHT European University Kick-off Week.

Huvilistel on võimalik tellida võrgustiku uudiskiri, mille kaudu antakse teada olulisematest sündmustest.
Telli uudiskiri aadressil www.enlight-eu.org. Võrgustiku tegemistel saad hoida silma peal ka Twitteris.

Loe võrgustiku ENLIGHT kohta lisaks ülikooli kodulehelt.

Vaata ka võrgustiku kodulehele https://www.enlight-eu.org/.

Lisateave: Tiina Jaksman, ENLIGHT-i võrgustiku projektijuht, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee