1. detsembril algab üleminek uuele õppeinfosüsteemile

Üliõpilastele vajalikud uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) moodulid on pärast testimist ja vigade parandust kasutusvalmis ning nad saavad seda 1. detsembril esimesena kasutama hakata.  

Üliõpilastele on kasutusvalmis järgmised moodulid:

  • õppeained, õppekavad ja täiendusõpe;
  • õppija profiil, õppetulemuste, tunniplaanide ja „Minu tunniplaani“ vaatamine;
  • teadete vaatamine ja saatmine;
  • õppeainetele ja õppeaine rühma registreerumine;
  • õppeaine järjekorda registreerumine.

Moodulite lõppversioonide arendamisel lähtuti katsetajate kommentaaridest ja parandusettepanekutest. Oma hinnangu andsid arendustöö käigus nii õppekorraldusspetsialistid ja programmijuhid kui ka üliõpilased. Tagasiside käigus kogutud kommentaarid jagati kolme rühma. Kriitilised vead on 1. detsembriks parandatud. Ülejäänud olulised märkused võetakse arvesse uue aasta kevadel ja kolmanda rühma ettepanekud pikemas plaanis.

Arendustööd jätkatakse moodulitega, mis toetavad üliõpilastel oma õpitee ja õppimise kavandamist. 2019. aasta kevadeks on valminud ka tagasiside kogumise moodul.

Valminud moodulite kasutamisel võib siiski esineda üksikuid tõrkeid. Palume mõistvat suhtumist ja ootame tagasisidet vigade kohta e-posti aadressile ois2@ut.ee.

Novembris hinnati ÕIS2 töökindlust. Süsteem läbis 15 000 kasutajaga koormustesti.

Üliõpilaste järel saavad uut õppeinfosüsteemi tööks kasutama hakata õppejõud, programmijuhid ja õppekorraldusspetsialistid. ÕIS2 rakendub täielikult sügissemestriks.

Kuni kevadsemestri alguseni jääb üliõpilastele avatuks ka ÕIS1, kus on kättesaadavad toimunud õppeainete materjalid. Üliõpilased peavad sügissemestri kursustele tagasisidet andma ÕIS1-s. Alates kevadsemestri algusest, 11. veebruarist 2019 saab ÕIS2 üliõpilastele ainsaks õppeinfosüsteemiks.

Üleminekul uuele õppeinfosüsteemile korraldatakse ka koolitusi. Juba koolitatakse õppekorraldusspetsialiste ja detsembrist alates jagatakse teadmisi tuutoritele ehk üliõpilastest nõustajatele.

Ülikooli töötajatele jääb praegune õppeinfosüsteem kasutusele kuni ÕIS2 täieliku rakendumiseni. Tuleb arvestada, et üliõpilased kevadsemestrist enam ÕIS1 ei kasuta ja seega õppematerjale seal ei näe.

Lisateave ÕIS2 arendamise kohta on koondatud siseveebi (ligipääs ainult TÜ töötajatel ja doktorantidel).

ÕISi kujundamist teenusepõhiseks rahastatakse institutsionaalsest arendusprogrammist ASTRA.

Lisateave: Kristel Mikkor, TÜ õppeosakonna juhataja, 737 5508, kristel.mikkor@ut.ee
                   Nevil Reinfeldt, infotehnoloogiajuht, 737 5613, nevil.reinfeldt@ut.ee
                   Gert Postinfotehnoloogia osakonna ÕIS2 peaprojektijuht, gert.post@ut.ee