Tartu Ülikooli hargettevõtete nimekiri

Tartu Ülikooli hargettevõte on ettevõte, mis vastastikusel nõusolekul ülikooliga soovib rõhuda oma sidemetele Tartu Ülikooliga oma äri arenduses, ja mille asutajad ja/või partnerid on ülikooli töötajad/tudengid või ülikool ise, ja mis kasutab Tartu Ülikooli intellektuaalset kapitali või infrastruktuuri oma tegevuses. Intellektuaalne kapital hõlmab endas teadmisi, informatsiooni, intellektuaalomandit, kogemusi ja muud sellist.

Tegevusala:

Professionaalsed lahendused geoinformaatika-alastele probleemidele. Geoinformaatikaalased koolitused, konsultatsioonid ja personaalsed lahendused.

Asutamise aeg:

2023

Asutaja:

Evelyn Uuemaa, Alexander Kmoch

Rohkem infot

https://geolynx.ee/

Tegevusala:

Elektrokeemiliselt süsihappegaasi eemaldamine atmosfäärist, tootes samal ajal protsessi käigus väärtuslikke keemilisi materjale.

Asutamise aeg:

2023

Asutaja:

Nadezda Kongi

Rohkem infot

Home (redoxnrg.com)

Tegevusala:

Kütuseelementide ja kütuseelemendi materjalide tootmine.

Asutamise aeg:

2022

Asutaja:

Glen Kelp

Rohkem infot

https://www.galttec.com/

Tegevusala:

Pehmerobootika: kunstlik emakakael ämmaemandate simulatsioonõppeks. 

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Indrek Must

Rohkem infot:

indrek.must@ut.ee

Tegevusala:

Valguekspressioonitehnoloogia kasutatamiseks tööstuslikus biotehnoloogias. Tehnoloogia võimaldab bakterites täielikult eraldada kasvu- ja tootmisfaasid, muutes valgu tootmise efektiivsemaks.

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Arvi Jõers

Rohkem infot:

https://gearbox.bio/

Image
Gearbox Biosciences logo

Tegevusala:

Kaasaskantavad seadmed maskide, esemete ja õhu desinfitseerimiseks.

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Maido Merisalu

Tegevusala:

3D nägemistehnoloogia autonoomsetele masinatele

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Heli Valtna

Rohkem infot:

https://www.lightcodephotonics.com/

Image
lightcode photonics logo

Tegevusala:

Süsiniknanomaterjalide karakteriseerimine: toodetakse CO2-st elektrokeemilise lõhustamise teel süsiniknanomaterjale.

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Gary Urb

Rohkem infot:

https://www.upcatalyst.com/

Image
UpCatalyst logo

Tegevusala:

Finantsjuhtimine ja -analüüs: poolautomaatne internetipõhine teenus väikeettevõtte juhile oma ettevõtte väärtuse kasvatamiseks

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Tauno Talv

Rohkem infot:

https://leapmetric.eu/

 

Tegevusala:

Kirjandusteaduse rakendus: elamuste rikastamine kirjanduslike matkaradadega.

Asutamise aeg:

2019

Asutaja:

Kadri Tüür

Rohkem infot:

https://youtu.be/_Qye6YqETtU

Tegevusala:

Eksperimentaal- ja rakenduspsühholoogia: teaduspõhised psühholoogiateenused edendamaks töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

Asutamise aeg:

2019

Asutaja:

Pärtel Poopuu

Rohkem infot:

https://www.prudens.ee/

Image
Prudensi logo

Tegevusala:

Antegenes loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

Asutamise aeg:

2018

Asutaja:

Peeter Padrik

Rohkem infot:

https://antegenes.com/et/

Image
antegenes logo

Tegevusala:

Toidu- ja biotehnoloogiate arendamine: unikaalsed tooted mikrobioomi mitmekesisuse suurendamiseks

Asutamise aeg:

2017

Asutaja:

Tanel Tenson

Rohkem infot:

https://www.rootbiome.com/

Image
RootBioMe logo

Tegevusala:

Virtuaalreaalsuslahendused ja teenuse disain

Asutamise aeg:

2017

Asutaja:

Egle Rääsk, Mairo Rääsk

Rohkem infot:

https://blueray.ee/

Image
blueray logo

Tegevusala:

Materjalide karakteriseerimine, materjalitehnoloogiate arendus ja testimine ning teaduse populariseerimine

Asutamise aeg:

2016

Asutaja:

Maido Merisalu

Rohkem infot:

https://captaincorrosion.com/

Image
captain corrosion logo

Tegevusala:

Mittemeditsiiniline töötervishoid, tööohutuse ja töökeskkonna uuringud ning ergonoomika arendustöö

Asutamise aeg:

2015

Asutaja:

Triinu Sirge

Rohkem infot:

https://ergoway.ee/

Image
ergoway logo

Tegevusala:

Spordivigastuste ennetamise ja uuringute keskuse arendamine

Asutamise aeg:

2015

Asutaja:

Mati Arend

Rohkem infot:

https://fysiocentrum.ee/

Image
fysiocentrum

Tegevusala:

Suure täpsusega radar-satelliidi andmeteenused

Asutamise aeg: 

2015

Rohkem infot:

www.kappazeta.ee

Tegevusala:

Hoonete sisekliima ja energiakasutuse arvutusmeetodite arendamine

Asutamise aeg:

2015

Rohkem infot:

www.buildingnumerics.ee

Tegevusala:

Praktiline psühholoogia-alane meelelahutus ja töötoad 

Asutamise aeg:

2014

Asutaja:

Kadri Treial, Madis Vasser, Madli Kivisik, Taavi Kivisik, Karl Lomp

Rohkem infot:

www.psyhhobuss.ee

Image
psühhobussi logo

Tegevusala:

Akadeemiliste tekstide kirjutamine, tõlkimine ja toimetamine, teaduskeele ja keeleteadust toetavate tarkvaralahenduste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot:

www.keelekord.ee

Tegevusala:

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

Asutamise aeg:

2014

Tegevusala:

Ehitusmükoloogia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot:

www.majaseen.ee

Tegevusala:

Füsioteraapia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot: 

www.fysiokeskus.ee

Tegevusala:

Kohalike loodusvarade, eriti turba ja taaskasutatava toorme baasil uute materjalide ja tehnoloogiate arendus

Asutamise aeg:

2014

Tegevusala:

Arvutiteaduste ja robootika valdkonna projektide arendamine ning koolituste läbiviimine 

Asutamise aeg:

2014

Asutaja:

Alo Peets

Rohkem infot:

robotimeister@gmail.com

Tegevusala:

Tarkvaralahendused loomaökoloogia ja zoogeograafia jaoks

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Jaanus Remm

Rohkem infot:

www.rewild.ee 

Image
ReWild logo

Tegevusala:

Kosmosetehnoloogiate, satelliitide ning nendele vajalike tarkvaralahenduste arendus

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Pätris Halapuu, Jaan Viru

Rohkem infot:

https://crystalspace.eu/

Image
crystalspace logo

Tegevusala:

Nahahooldusvahendite tootmine, uuringud ja arendustegevus

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Helen Hirv, Sven Purru

Rohkem infot:

https://luminordic.com/

Image
Lumi logo

Tegevusala:

Molekulaardiagnostiliste nanomaterjalide arendus

Asutamnise aeg:

2013

 

Tegevusala:

Ökoloogia- ja botaanikaalane nõustamine ja teenused

Asutamise aeg:

2012

Asutaja:

Mart Meriste

Rohkem infot:

https://www.nordicbotanical.eu/

Tegevusala:

Farmakoloogia- ja ravimite toksikoloogiaalased teenused

Asutamise aeg:

2012

 

Tegevusala:

IT - pilvetehnoloogiate tarkvara arendus

Asutamise aeg:

2012

Rohkem infot:

www.vividaim.com

Tegevusala:

Biotehnoloogia - toidulisandite arendus

Asutamise aeg:

2011

Tegevusala:

Kõrgkvaliteediline ja teadmistepõhine planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusteenus klientidele, kes hindavad traditsioonilist käsitööehitust.

Asutamise aeg:

2011

Asutaja:

Andres Veel

Rohkem infot:

http://www.weel.ee/

Image
weel logo

Tegevusala:

Ökoloogiliste reoveepuhastite projekteerimine ja  arendus

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Kaspar Nurk

Rohkem infot:

www.kompaktfilter.ee

Tegevusala:

Elurikkuse informaatika tarkvara ja seotud taristu arendus

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Hanno Sirkel

Rohkem infot:

http://cloudberry.ee/

Image
cloudberry logo

Tegevusala:

Psüholoogia-alane konsultatsioon ja teenused

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Kenn Konstabel

Rohkem infot:

https://psych.ee/

Image
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskuse logo

Tegevusala:

Sotsiaalne ettevõte, mis pakub tervisespordi, füsioteraapia ja rehabilitatsiooni teenuseid.

Asutamise aeg:

2009

Asutaja:

Merle Leiner

Rohkem infot:

https://vireo.ee/

Image
vireo logo

Tegevusala:

Puitmööbli disain ja tootmine.

Asutamise aeg:

2009

Rohkem infot:

https://www.wesse.ee/et

Image
wesse logo

Tegevusala:

Infotehnoloogia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2009

Tegevusala:

IT- programmeerine, konsultatsioon

Asutamise aeg:

2008

Asutaja:

Kati Nikopensius, Taavet Kikas

Rohkem infot:

taavet.kikas@gmail.com

Tegevusala:

Biotehnoloogia  -transgeneetika  teenused

Asutamise aeg:

2008

Tegevusala:

Loomemajanduse korraldus

Asutamise aeg:

2008

Rohkem infot:

www.loomeagentuur.ee

Tegevusala:

Farmaatsiatoodete arendus ja tootmine

Asutamise aeg:

2006

Asutaja:

Andrus Tasa

Rohkem infot:

https://biodiscovery.eu/

Image
tbd biodiscovery logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia – bioloogiliselt aktiivsete ainete arendus

Asutamise aeg:

2006

Asutaja:

Asko Uri

Rohkem infot:

http://www.kinasera.com/

Tegevusala:

Insenerivaldkonna konsultatsioonid

Asutamise aeg:

2006

Rohkem infot:

www.teadusmosaiik.ee 

*kuni 18.05.2015 Quattromed HTI Laborid OÜ

Tegevusala:

Biotehnoloogia – laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele.

Asutamise aeg:

1995

Asutaja:

Mart Ustav

Rohkem infot:

https://synlab.ee/

Image
synlab logo

Tegevusala:

Keskkonnaalased uuringud

Asutamise aeg:

2005

Asutaja:

Argo Jõeleht, Andres Marandi, Jüri Plado

Rohkem infot:

http://www.maatark.ee/

Tegevusala:

Biotehnoloogia - rakubioloogilised tooted ja teenused

Asutamise aeg:

2005

Rohkem infot:

www.icosagen.com 

Tegevusala:

IT – liikuvate objektide seire

Asutamise aeg:

2004

Tegevusala:

Restaureerimine, kõitmine, konserveerimine

Asutamise aeg:

2004

Rohkem infot:

http://www.mandragora.ee/

Tegevusala:

IT- geopositsioneerimise tooted ja teenus

Asutamise aeg:

2002

Asutaja:

Erki Saluveer

Rohkem infot:

https://positium.com/

Image
positium logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia ja tervishoiuteenused

Asutamise aeg:

2002

Tegevusala:

Biotehnoloogia – immunoloogilised kiirtestid

Asutamise aeg:

2000

Asutaja:

Raivo Uibo

Rohkem infot:

https://immunotron.ee/

Tegevusala:

Biotehnoloogia: geenianalüüs ja geenitestide arendus

Asutamise aeg:

1999

Rohkem infot:

https://www.asperbio.com/et/

Image
asper biogene logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia – bioandurid

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Ago Rinken, Toonika Rinken

Rohkem infot:

 

kuni 01.06.2010 Müomeetria OÜ

Tegevusala:

Aparaadiehitus – pehmekoe diagnostikaseadmed

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Arved Vain

Rohkem infot:

https://www.myoton.com/

Image
myoton logo

kuni 01.03.2009 Quattromed AS

Tegevusala:

Biotehnoloogia – geenitehnoloogilised diagnostikateenused; rakubioloogilised tooted ja teenused

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Mart Ustav

Rohkem infot:

https://www.icosagen.com/

Image
icosagen logo

Tegevusala:

Dosimeetrilised uuringud ja  teenused

Asutamise aeg:

1992

Rohkem infot:

mihkel.kerikmae@ut.ee

Tegevusala:

Aparaadiehitus – mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine. Firma keskendub eriti väikeste, nano-osakeste mõõtmisele elektrilise aerosoolispektromeetria meetodil.

Asutamise aeg:

1997

Rohkem infot:

https://www.airel.ee/et/

Image
airel logo

kuni 07.01.2016 Regio AS

Tegevusala:

IT – asukohapõhiste lahenduste, GIS ja kartograafia programmeerimine

Asutamise aeg:

1990

Rohkem infot:

https://www.reach-u.com/

https://www.regio.ee/

Image
Reach-U logo

Tegevusala:

Tarkvara kirjastamine

Asutamise aeg:

1993

Rohkem infot:

www.filosoft.ee 

Tegevusala:

Aparaadiehitus- lasertehnika, optika

Asutamise aeg:

1988

Rohkem infot:

https://www.estla.com/


Tegevuse peatanud või lõpetanud hargettevõtted:

Visgenyx, BioData, Perfect Oil, Villeman Biotech, Ketita Lab

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Martu Ustav võtab laval auhinda vastu

Tartu Ülikooli hargettevõte Icosagen Cell Factory on Eesti aasta ettevõte 2023