Tartu Ülikooli hargettevõtete nimekiri

Tartu Ülikooli hargettevõte on ettevõte, mis vastastikusel nõusolekul ülikooliga soovib rõhuda oma sidemetele Tartu Ülikooliga oma äri arenduses, ja mille asutajad ja/või partnerid on ülikooli töötajad/tudengid või ülikool ise, ja mis kasutab Tartu Ülikooli intellektuaalset kapitali või infrastruktuuri oma tegevuses. Intellektuaalne kapital hõlmab endas teadmisi, informatsiooni, intellektuaalomandit, kogemusi ja muud sellist.

Tegevusala:

Professionaalsed lahendused geoinformaatika-alastele probleemidele. Geoinformaatikaalased koolitused, konsultatsioonid ja personaalsed lahendused.

Asutamise aeg:

2023

Asutaja:

Evelyn Uuemaa, Alexander Kmoch

Rohkem infot

https://geolynx.ee/

Tegevusala:

Elektrokeemiliselt süsihappegaasi eemaldamine atmosfäärist, tootes samal ajal protsessi käigus väärtuslikke keemilisi materjale.

Asutamise aeg:

2023

Asutaja:

Nadezda Kongi

Rohkem infot

Home (redoxnrg.com)

Tegevusala:

Kütuseelementide ja kütuseelemendi materjalide tootmine.

Asutamise aeg:

2022

Asutaja:

Glen Kelp

Rohkem infot

https://www.galttec.com/

Tegevusala:

Pehmerobootika: kunstlik emakakael ämmaemandate simulatsioonõppeks. 

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Indrek Must

Rohkem infot:

indrek.must@ut.ee

Tegevusala:

Valguekspressioonitehnoloogia kasutatamiseks tööstuslikus biotehnoloogias. Tehnoloogia võimaldab bakterites täielikult eraldada kasvu- ja tootmisfaasid, muutes valgu tootmise efektiivsemaks.

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Arvi Jõers

Rohkem infot:

https://gearbox.bio/

Image
Gearbox Biosciences logo

Tegevusala:

Kaasaskantavad seadmed maskide, esemete ja õhu desinfitseerimiseks.

Asutamise aeg:

2021

Asutaja:

Maido Merisalu

Tegevusala:

3D nägemistehnoloogia autonoomsetele masinatele

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Heli Valtna

Rohkem infot:

https://www.lightcodephotonics.com/

Image
lightcode photonics logo

Tegevusala:

Süsiniknanomaterjalide karakteriseerimine: toodetakse CO2-st elektrokeemilise lõhustamise teel süsiniknanomaterjale.

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Gary Urb

Rohkem infot:

https://www.upcatalyst.com/

Image
UpCatalyst logo

Tegevusala:

Finantsjuhtimine ja -analüüs: poolautomaatne internetipõhine teenus väikeettevõtte juhile oma ettevõtte väärtuse kasvatamiseks

Asutamise aeg:

2020

Asutaja:

Tauno Talv

Rohkem infot:

https://leapmetric.eu/

 

Tegevusala:

Kirjandusteaduse rakendus: elamuste rikastamine kirjanduslike matkaradadega.

Asutamise aeg:

2019

Asutaja:

Kadri Tüür

Rohkem infot:

https://youtu.be/_Qye6YqETtU

Tegevusala:

Eksperimentaal- ja rakenduspsühholoogia: teaduspõhised psühholoogiateenused edendamaks töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

Asutamise aeg:

2019

Asutaja:

Pärtel Poopuu

Rohkem infot:

https://www.prudens.ee/

Image
Prudensi logo

Tegevusala:

Antegenes loob ja rakendab geeniinfol põhinevaid lahendusi tõsiste komplekshaiguste personaliseeritud ennetuseks.

Asutamise aeg:

2018

Asutaja:

Peeter Padrik

Rohkem infot:

https://antegenes.com/et/

Image
antegenes logo

Tegevusala:

Toidu- ja biotehnoloogiate arendamine: unikaalsed tooted mikrobioomi mitmekesisuse suurendamiseks

Asutamise aeg:

2017

Asutaja:

Tanel Tenson

Rohkem infot:

https://www.rootbiome.com/

Image
RootBioMe logo

Tegevusala:

Virtuaalreaalsuslahendused ja teenuse disain

Asutamise aeg:

2017

Asutaja:

Egle Rääsk, Mairo Rääsk

Rohkem infot:

https://blueray.ee/

Image
blueray logo

Tegevusala:

Materjalide karakteriseerimine, materjalitehnoloogiate arendus ja testimine ning teaduse populariseerimine

Asutamise aeg:

2016

Asutaja:

Maido Merisalu

Rohkem infot:

https://captaincorrosion.com/

Image
captain corrosion logo

Tegevusala:

Mittemeditsiiniline töötervishoid, tööohutuse ja töökeskkonna uuringud ning ergonoomika arendustöö

Asutamise aeg:

2015

Asutaja:

Triinu Sirge

Rohkem infot:

https://ergoway.ee/

Image
ergoway logo

Tegevusala:

Spordivigastuste ennetamise ja uuringute keskuse arendamine

Asutamise aeg:

2015

Asutaja:

Mati Arend

Rohkem infot:

https://fysiocentrum.ee/

Image
fysiocentrum

Tegevusala:

Suure täpsusega radar-satelliidi andmeteenused

Asutamise aeg: 

2015

Rohkem infot:

www.kappazeta.ee

Tegevusala:

Hoonete sisekliima ja energiakasutuse arvutusmeetodite arendamine

Asutamise aeg:

2015

Rohkem infot:

www.buildingnumerics.ee

Tegevusala:

Praktiline psühholoogia-alane meelelahutus ja töötoad 

Asutamise aeg:

2014

Asutaja:

Kadri Treial, Madis Vasser, Madli Kivisik, Taavi Kivisik, Karl Lomp

Rohkem infot:

www.psyhhobuss.ee

Image
psühhobussi logo

Tegevusala:

Akadeemiliste tekstide kirjutamine, tõlkimine ja toimetamine, teaduskeele ja keeleteadust toetavate tarkvaralahenduste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot:

www.keelekord.ee

Tegevusala:

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

Asutamise aeg:

2014

Tegevusala:

Ehitusmükoloogia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot:

www.majaseen.ee

Tegevusala:

Füsioteraapia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2014

Rohkem infot: 

www.fysiokeskus.ee

Tegevusala:

Kohalike loodusvarade, eriti turba ja taaskasutatava toorme baasil uute materjalide ja tehnoloogiate arendus

Asutamise aeg:

2014

Tegevusala:

Arvutiteaduste ja robootika valdkonna projektide arendamine ning koolituste läbiviimine 

Asutamise aeg:

2014

Asutaja:

Alo Peets

Rohkem infot:

robotimeister@gmail.com

Tegevusala:

Tarkvaralahendused loomaökoloogia ja zoogeograafia jaoks

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Jaanus Remm

Rohkem infot:

www.rewild.ee 

Image
ReWild logo

Tegevusala:

Kosmosetehnoloogiate, satelliitide ning nendele vajalike tarkvaralahenduste arendus

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Pätris Halapuu, Jaan Viru

Rohkem infot:

https://crystalspace.eu/

Image
crystalspace logo

Tegevusala:

Nahahooldusvahendite tootmine, uuringud ja arendustegevus

Asutamise aeg:

2013

Asutaja:

Helen Hirv, Sven Purru

Rohkem infot:

https://luminordic.com/

Image
Lumi logo

Tegevusala:

Molekulaardiagnostiliste nanomaterjalide arendus

Asutamnise aeg:

2013

 

Tegevusala:

Ökoloogia- ja botaanikaalane nõustamine ja teenused

Asutamise aeg:

2012

Asutaja:

Mart Meriste

Rohkem infot:

https://www.nordicbotanical.eu/

Tegevusala:

Farmakoloogia- ja ravimite toksikoloogiaalased teenused

Asutamise aeg:

2012

 

Tegevusala:

IT - pilvetehnoloogiate tarkvara arendus

Asutamise aeg:

2012

Rohkem infot:

www.vividaim.com

Tegevusala:

Biotehnoloogia - toidulisandite arendus

Asutamise aeg:

2011

Tegevusala:

Kõrgkvaliteediline ja teadmistepõhine planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusteenus klientidele, kes hindavad traditsioonilist käsitööehitust.

Asutamise aeg:

2011

Asutaja:

Andres Veel

Rohkem infot:

http://www.weel.ee/

Image
weel logo

Tegevusala:

Ökoloogiliste reoveepuhastite projekteerimine ja  arendus

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Kaspar Nurk

Rohkem infot:

www.kompaktfilter.ee

Tegevusala:

Elurikkuse informaatika tarkvara ja seotud taristu arendus

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Hanno Sirkel

Rohkem infot:

http://cloudberry.ee/

Image
cloudberry logo

Tegevusala:

Psüholoogia-alane konsultatsioon ja teenused

Asutamise aeg:

2010

Asutaja:

Kenn Konstabel

Rohkem infot:

https://psych.ee/

Image
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskuse logo

Tegevusala:

Sotsiaalne ettevõte, mis pakub tervisespordi, füsioteraapia ja rehabilitatsiooni teenuseid.

Asutamise aeg:

2009

Asutaja:

Merle Leiner

Rohkem infot:

https://vireo.ee/

Image
vireo logo

Tegevusala:

Puitmööbli disain ja tootmine.

Asutamise aeg:

2009

Rohkem infot:

https://www.wesse.ee/et

Image
wesse logo

Tegevusala:

Infotehnoloogia teenuste arendus

Asutamise aeg:

2009

Tegevusala:

IT- programmeerine, konsultatsioon

Asutamise aeg:

2008

Asutaja:

Kati Nikopensius, Taavet Kikas

Rohkem infot:

taavet.kikas@gmail.com

Tegevusala:

Biotehnoloogia  -transgeneetika  teenused

Asutamise aeg:

2008

Tegevusala:

Loomemajanduse korraldus

Asutamise aeg:

2008

Rohkem infot:

www.loomeagentuur.ee

Tegevusala:

Farmaatsiatoodete arendus ja tootmine

Asutamise aeg:

2006

Asutaja:

Andrus Tasa

Rohkem infot:

https://biodiscovery.eu/

Image
tbd biodiscovery logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia – bioloogiliselt aktiivsete ainete arendus

Asutamise aeg:

2006

Asutaja:

Asko Uri

Rohkem infot:

http://www.kinasera.com/

Tegevusala:

Insenerivaldkonna konsultatsioonid

Asutamise aeg:

2006

Rohkem infot:

www.teadusmosaiik.ee 

*kuni 18.05.2015 Quattromed HTI Laborid OÜ

Tegevusala:

Biotehnoloogia – laboriteenuse osutamine pere- ja eriarstidele, haiglatele, töötervishoiukeskustele ja teistele meditsiinisektoriga seotud asutustele.

Asutamise aeg:

1995

Asutaja:

Mart Ustav

Rohkem infot:

https://synlab.ee/

Image
synlab logo

Tegevusala:

Keskkonnaalased uuringud

Asutamise aeg:

2005

Asutaja:

Argo Jõeleht, Andres Marandi, Jüri Plado

Rohkem infot:

http://www.maatark.ee/

Tegevusala:

Biotehnoloogia - rakubioloogilised tooted ja teenused

Asutamise aeg:

2005

Rohkem infot:

www.icosagen.com 

Tegevusala:

IT – liikuvate objektide seire

Asutamise aeg:

2004

Tegevusala:

Restaureerimine, kõitmine, konserveerimine

Asutamise aeg:

2004

Rohkem infot:

http://www.mandragora.ee/

Tegevusala:

IT- geopositsioneerimise tooted ja teenus

Asutamise aeg:

2002

Asutaja:

Erki Saluveer

Rohkem infot:

https://positium.com/

Image
positium logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia ja tervishoiuteenused

Asutamise aeg:

2002

Tegevusala:

Biotehnoloogia – immunoloogilised kiirtestid

Asutamise aeg:

2000

Asutaja:

Raivo Uibo

Rohkem infot:

https://immunotron.ee/

Tegevusala:

Biotehnoloogia: geenianalüüs ja geenitestide arendus

Asutamise aeg:

1999

Rohkem infot:

https://www.asperbio.com/et/

Image
asper biogene logo

Tegevusala:

Biotehnoloogia – bioandurid

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Ago Rinken, Toonika Rinken

Rohkem infot:

 

kuni 01.06.2010 Müomeetria OÜ

Tegevusala:

Aparaadiehitus – pehmekoe diagnostikaseadmed

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Arved Vain

Rohkem infot:

https://www.myoton.com/

Image
myoton logo

kuni 01.03.2009 Quattromed AS

Tegevusala:

Biotehnoloogia – geenitehnoloogilised diagnostikateenused; rakubioloogilised tooted ja teenused

Asutamise aeg:

1999

Asutaja:

Mart Ustav

Rohkem infot:

https://www.icosagen.com/

Image
icosagen logo

Tegevusala:

Dosimeetrilised uuringud ja  teenused

Asutamise aeg:

1992

Rohkem infot:

mihkel.kerikmae@ut.ee

Tegevusala:

Aparaadiehitus – mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine. Firma keskendub eriti väikeste, nano-osakeste mõõtmisele elektrilise aerosoolispektromeetria meetodil.

Asutamise aeg:

1997

Rohkem infot:

https://www.airel.ee/et/

Image
airel logo

kuni 07.01.2016 Regio AS

Tegevusala:

IT – asukohapõhiste lahenduste, GIS ja kartograafia programmeerimine

Asutamise aeg:

1990

Rohkem infot:

https://www.reach-u.com/

https://www.regio.ee/

Image
Reach-U logo

Tegevusala:

Tarkvara kirjastamine

Asutamise aeg:

1993

Rohkem infot:

www.filosoft.ee 

Tegevusala:

Aparaadiehitus- lasertehnika, optika

Asutamise aeg:

1988

Rohkem infot:

https://www.estla.com/


Tegevuse peatanud või lõpetanud hargettevõtted:

Visgenyx, BioData, Perfect Oil, Villeman Biotech, Ketita Lab

Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe

main building with flags

Tasuta RKT koolitused

Latitude59

Tartu Ülikool juhib konverentsil Latitude59 tähelepanu süvatehnoloogiale