Autor:
Ragnar Vutt

Tartu Ülikooli uus arengukava

2024. aasta kevadest 2025. aasta kevad-suveni koostatakse Tartu Ülikooli järgmist arengukava, et panna paika ülikooli eesmärgid. 

Arengukava eesmärk

Valmiv arengukava aitab ülikoolil kohaneda ja tulla toime suurte ühiskondlike muutustega, näiteks rahvastiku vananemise, julgeoleku- ja välispoliitika, tehnoloogia arengu ning ühiskonna ootustega teadlastele ja rahvusülikoolile. Eesmärk on koostada arengukava nii, et ülikool suudaks ka oma 400 aasta juubelil täita seadusest ja põhikirjast tulenevaid eesmärke muutunud ajas ja ruumis.

Arengukava koostamine

Uut arengukava koostatakse kahes etapis: arengueesmärke sõnastatakse kevadel ja sügisel 2024 ning neid sisustatakse sügisel 2024 ja kevadel 2025.

Esimese etapiga tegeleb arengukava koostamise komisjon, kes kaasab vajaliku teabe saamiseks ka ülikooliperet, senatit ja nõukogu ning ülikooliväliseid eksperte ja partnereid. Ülikoolipere liikmeid teavitatakse sellest ülikooli sisekanalites.

Sügisel on plaanis korraldada valitud arengueesmärkide teemal seminarid, kuhu oodatakse kaasa rääkima töötajaid, üliõpilasi ja vilistlasi. Seminaride eesmärk on leppida ühiselt kokku, mida peab ülikool tegema, et jõuda seatud eesmärkideni.

Ülikooli arengukava kinnitab ülikooli nõukogu, kes küsib selleks tagasisidet ka ülikooli senatilt

Arengukava põhjal koostatakse iga-aastane tegevuskava. Kehtiva arengukava leiab kodulehelt

 1. Tõnu Esko, arendusprorektor (komisjoni esimees)
 2. Mari Moora, teadusprorektor
 3. Aune Valk, õppeprorektor
 4. Kstina Noormets, kantsler
 5. Kalle Hein, finantsjuht
 6. Taivo Raud, rektoraadi büroo juhataja
 7. Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht
 8. Urmas Nõmmik, Vana Testamendi ja semitistika professor
 9. Klaarika Marton, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi juhataja
 10. Margit Keller, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
 11. Uku Vainik, käitumisgeneetika kaasprofessor
 12. Sander Pajusalu, meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan, kliinilise geneetika kaasprofessor
 13. Priit Kaasik, funktsionaalse morfoloogia professor
 14. Johann Langemets, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadusprodekaan, funktsionaalanalüüsi kaasprofessor
 15. Liis Siinor, füüsikalise keemia teadur
 16. Krista Aru, TÜ raamatukogu direktor
 17. Renar Kihho, üliõpilaskonna esimees, üliõpilaste esindaja
 18. Martin Meitern, arendusnõunik 
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku