Autor:
Andero Kalju

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Kui õpingud Tartu Ülikoolis on mingil põhjusel katkenud, aga soovid nüüd neid jätkata, on võimalik taotleda reimmatrikuleerimist pooleli jäänud õppekava õppekohale või õppida edasi eksternina. Vajaduse ja soovi korral võid õpinguid jätkata ka mõne muu õppekava järgi kui su algne õppekava.  


Reimmatrikuleerimine

Reimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja. Reimmatrikuleeritud üliõpilane jätkab õpinguid samast kohast, kus need pooleli jäid, st samast sügis- või kevadsemestrist ja sama õppekava järgi.

 • Reimmatrikuleerimise eeldus on see, et isik on oma õppetöö võlgnevused likvideerinud (näiteks eksternina). 
   
 • Reimmatrikuleerida saab üliõpilase siis, kui soovitud õppekava alusel õppimiseks on olemas vaba õppekoht.
   
 • Üliõpilast ei reimmatrikuleerita pikendusajaks. Reimmatrikuleerida ei saa isikut, kes on eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu. Tal on võimalik õpingud lõpetada eksternina.
   
 • Kui üliõpilane on eksmatrikuleeritud vääritu käitumise tõttu, siis ei saa ta enne kahe aasta möödumist reimmatrikuleerimist taotleda.
   
 • Üliõpilane, kes on eksmatrikuleeritud õppetasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu, ei saa reimmatrikuleerimist taotleda enne, kui on õppetasu võla ära maksnud.

 

Eksternina õppimine

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava õppeaastas kuni 30 EAP ulatuses. Lisaks saab ta kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksami.

Kui õpingud on pooleli jäänud õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu või kui isikul on ülikooli ees õppevõlgnevusi, siis on eksternina õppimine ainus võimalus pooleli jäänud õpinguid jätkata. 

Loe lähemalt eksternina õppimisest

 

Õpingute jätkamine muu õppekava alusel

Kui varasem õppekava on suletud või on lihtsalt soov jätkata õppimist muu õppekava järgi, siis on võimalik kandideerida ka muu õppekava vabale õppekohale või astuda uuesti ülikooli.

Uuesti sisseastumine tähendab õpingute alustamist algusest peale. Sisseastumiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, täita vastavaks õppeaastaks kehtestatud vastuvõtutingimused ja osutuda vastuvõetuks. Uuesti sisse astudes varasemaid õpinguid automaatselt üle ei kanta. Soovi korral saab varem läbitut üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) abil. Selleks tuleb üliõpilasel esitada VÕTA taotlus. NB! Uuesti sisseastumisel tuleb arvestada ka teist korda sisseastumisel rakenduvate piirangutega.

 

Õppekorralduse pealehele

Vabad õppekohad

Õppekava täitmine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Teist korda samal kõrgharidustasemel õppimine

linnavaade

Summer Schools

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Math teacher infront of the whiteboard.

Langevarjundusega tegelev matemaatikaõpetaja teeb tunnid põnevaks intrigeerivate näidete abil