Skip to main content

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Pooleli jäänud õpingute jätkamiseks Tartu Ülikoolis on võimalik taotleda reimmatrikuleerimist pooleli jäänud õppekava õppekohale või jätkata õpinguid eksternina. Vajaduse ja soovi korral võib õpinguid jätkata ka mõnel muul õppekaval kui algne õppekava.


Reimmatrikuleerimine

Reimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja. Üliõpilane jätkab õpinguid samal õppekaval ja samast kohast (samast sügis- või kevadsemestrist), kus need pooleli jäid.

 • Reimmatrikuleerimise eelduseks on see, et isik on oma õppetöö võlgnevused likvideerinud (näiteks eksternina). 
   
 • Reimmatrikuleerida saab üliõpilase siis, kui soovitud õppekaval on vaba õppekoht.
   
 • Üliõpilast ei reimmatrikuleerita pikendusajale. Reimmatrikuleerida ei saa isikuid, kes on eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu. Neil on võimalik õpingud lõpetada eksternina.
   
 • Kui üliõpilane on eksmatrikuleeritud vääritu käitumise tõttu, siis ei saa ta enne kahe aasta möödumist reimmatrikuleerimist taotleda.
   
 • Üliõpilane, kes on eksmatrikuleeritud õppetasu tähtajaks tasumata jätmise tõttu, ei saa reimmatrikuleerimist taotleda enne, kui on õppetasu võla ära maksnud.

 

Eksternina õppimine

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava õppeaastas kuni 30 EAP ulatuses. Lisaks saab kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam.

Kui õpingud on pooleli jäänud õppe lõpukuupäeva möödumise tõttu või kui isikul on ülikooli ees õppevõlgnevusi, siis on eksternina õppimine ainus võimalus pooleli jäänud õpinguid jätkata. 

Loe lähemalt eksternina õppimisest

 

Jätkamine muul õppekaval

Kui varasem õppekava on suletud või on lihtsalt soov jätkata muul õppekaval, siis on võimalik kandideerida ka muu õppekava vabale õppekohale või ülikooli uuesti sisse astuda.

Uuesti sisseastumine tähendab õpingute alustamist algusest peale. Sisseastumiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, täita vastavaks õppeaastaks kehtestatud vastuvõtutingimused ning osutuda vastuvõetuks. Uuesti sisse astudes varasemaid õpinguid automaatselt üle ei kanta. Soovi korral saab varem läbitut üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA abil. Selleks tuleb üliõpilasel esitada VÕTA-taotlus. NB! Uuesti sisseastumisel tuleb arvestada ka teist korda sisseastumisel rakenduvate piirangutega.

 

Õppekorralduse pealehele

Vabad õppekohad

Õppekava täitmine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Teist korda samas kõrgharidustaseme õppes õppimisest

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022