Euroopa teadlaste pöördumine: Ühendkuningriigil tuleb võimaldada kohe „Euroopa horisondiga“ liituda

Euroopa Liidu teadus- ja innovatsoonikogukond, mis koondab üle 1000 ülikooli, 56 teaduste akadeemiat ja 33 rektorite nõukogu, aga ka tuhandeid Euroopa kõige silmapaistvamaid teadlasi, tegi ühispöördumise, kus kutsub Euroopa Komisjoni ja president Ursula von der Leyenit üles viivitamatult lõpule viima Ühendkuningriigi liitumine programmiga „Euroopa horisont“.

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi „Euroopa horisont“ edu põhineb selle pühendumisele tipptasemel teadusele ja globaalsele maailmavaatele. Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki vahel on pikaajalised tihedad ja usladusväärsed teadus- ja innovatsioonikoostöö sidemed. See on andnud tohutut kasu tipptasemel teadusele ja selle tulemusena on tekkinud arvukalt koostöösidemeid, mis konkurentsivõimet ja majanduskasvu suurendades aitavad lahendada maailma kõige pakilisemaid probleeme.

Vastavalt EL-i ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu I protokolli punktile, mis käsitleb Ühendkuningriigi liitumist „Euroopa horisondiga“, ja sellele järgnevale Komisjoni küsimuste ja vastuste dokumendile on ülikoolid, Euroopa teadlased ja teadusasutused viimase kümne kuu vältel töötanud koos Ühendkuningriigi partneritega ühise visiooniga ja heas usus, et Ühendkuningriik saab peagi „Euroopa horisondi“ täielikult assotsieerunud liikmeks.

Ühendkuningriigi liitumise selge ajakava puudumine põhjustab aga üha kasvavat muret ja ebakindlust, mis võivad ohustada praeguseid ja tulevasi koostööplaane. Samuti saadab see ebasoodsaid signaale programmiga liituda soovivatele kolmandatele riikidele.

Ühisavaldusele allakirjutanud nõuavad Euroopa Komisjonilt ja Ühendkuningriigi valitsuselt kiiret ja otsustavat tegutsemist selle nimel, et vältida edasisi viivitusi või isegi liitumata jätmist, mis tooks kaasa meie kollektiivse teadustugevuse ja konkurentsivõime olulise nõrgenemise.

LERU peasekretäri prof Kurt Deketelaere sõnul on Ühendkuningriik suur teadus- ja innovatsioonijõud ning seal on maailma silmapaistvaimad teadusmahukad ülikoolid. "Viimastel aastakümnetel on Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu ülikoolid EL teadusprogrammide raames lahendanud ühiseid ülesandeid ja loonud tihedaid partnerlussuhteid. Ühendkuningriigi kiire liitumine „Euroopa horisondiga“ on ülitähtis selleks, et niisugune koostöö saaks jätkuda ja et lahendada paljusid meie ees seisvaid ühiskonnaprobleeme. Üksnes poliitilistest põhjustest tingitud viivitamine on vastuvõetamatu," ütles Deketelaere ja lisas, et sama kehtib ka Šveitsi puhul.

Udice peasekretäri dr Hélène Jacquet sõnul on Prantsusmaa juhtivate teadusmahukate ülikoolidena kõigil Udice liikmetel pikaajalised ja viljakad teaduskoostöösidemed Ühendkuningriigi ülikoolidega. "Need partnerlussuhted on üliolulised niisuguste suurte probleemidega tegelemiseks nagu kliimamuutus, majanduse digitaalne ümberkujundamine või ülemaailmne tervishoid. Tugevad koostöösidemed Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ülikoolide vahel toovad kaasa suuremaid teadmisi, suuremaid avastusi, suurema innovatsiooni Euroopa kodanike heaolu ja õitsengu hüvanguks," rääkis Jacquet.

The Guildi peasekretär prof Jan Palmowski märkis, et hoolimata Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelistest vaidlustest muudes valdkondades ei ole teaduskoostöö küsimus nullsummamäng. "Kui Ühendkuningriigi osalemine „Euroopa horisondis“ teoks ei saa, jäävad sellest nõrgemaks nii Ühendkuningriigi kui ka EL-i teadus- ja innovatsioonivõimekus. Kui EL-i lähim ja tugevaim teaduspartner Ühendkuningriik (nagu ka Šveits) liitub „Euroopa horisondiga“, suurendame sellega teadlaste võimekust tegeleda üheskoos meie keerukate ühiskonnaprobleemidega – ja nii teeme „Euroopa horisondi“ veel atraktiivsemaks kolmandate riikide jaoks," rääkis Palmowski.

Saksamaa U15 peasekretär dr Jan Wöpking märkis, et Ühendkuningriigi osalemisest „Euroopa horisondis“ võidavad ilmselgelt mõlemad pooled. "Ühendkuningriik on maailma teadusliider. Niisamuti on seda EL. Ühendkuningriigi ülikoolid on meie ülikoolide kõige lähedasemad, usaldusväärsemad ja tugevamad partnerid. Maailma ees seisvaid tähtsaid probleeme saame lahendada üksnes ühendades jõud teaduse ja innovatsiooni vallas. Me ei tohi aega kaotada. Ühendkuningriigi liitumisprotsess tuleb lõpule viia nii kiiresti kui võimalik," ütles Wöpking ja lisas, et sama kehtib ka Šveitsi puhul.

Lisateave:
Kurt Deketelaere, LERU peasekretär, kurt.deketelaere@leru.org
Hélène Jacquet, Udice peasekretär, helene.jacquet@u-bordeaux.fr
Jan Palmowski, The Guildi peasekretär, jan.palmowski@the-guild.eu
Jan Wöpking, Saksamaa U15 peasekretär, jan.woepking@german-u15.de
Ühisavaldusele allakirjutanud

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee