Inimeste liikuvuse uurijad kohtuvad Tartu Ülikooli korraldataval veebikonverentsil

30. juunil toimub juba seitsmendat korda mobiilsusuuringute konverents „Mobile Tartu“, kuhu praeguseks on registreerunud üle 240 teadlase 48 riigist. Sel aastal korraldatakse konverents virtuaalselt ja see on kõigile tasuta.

Vajadus analüüsida inimeste paiknemist ja liikumist on tänapäeva ühiskonnas väga  oluline. Nii oli see enne koroonaviiruse levikut, kui liiguti palju, ja nii on ka olukorras, kus liikumisvõimalused on piiratud. Andmeallikaid, mille abil saab inimeste igapäevast ruumilist paiknemist analüüsida, on üha enam.

Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori ja arvutiteaduse instituudi korraldataval konverentsil „Mobile Tartu 2020“  arutatakse mitmesuguste liikuvusandmete (nt mobiilpositsioneerimise ja sotsiaalmeedia andmed) kasutamisega seonduvaid teoreetilisi ja metoodilisi aspekte ning nende andmete rakendamist statistikas, targa linna ja transpordi arendamisel ning inimeste liikuvuse uurimisel.

Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteaduri ja konverentsi korraldustoimkonna juhi Siiri Silma sõnul on inimeste liikuvuse analüüsidest kasu paljudes valdkondades, alates päevakajalisest viiruse leviku modelleerimisest ja liikumisharjumuste muutuste uurimisest ning lõpetades linnade ja kogu ühiskonna targema planeerimise ja ajakohasema statistika koostamisega. „Inimesed on üha liikuvamad, hoolimata sellest, et viiruse ja eriolukorra piirangute tõttu liikumisvõimalused mõneks ajaks vähenesid. Väga palju on valdkondi, kus on vaja päevakohast infot mobiilsuse kohta. Siin saabki appi tulla uute andmekogumisviisidega, nagu mobiilpositsioneerimine, nutitelefonipõhised GPS-andmed ja asukohainfoga sotsiaalmeedia andmestikud. Selleks aga, et neid andmeid kasutada ja midagi ühiskonnas toimuva kohta päriselt öelda, on vaja teha palju eeltööd ja arendada metoodikat,“ selgitas Silm.

Konverentsil keskendutakse liikuvusuuringute eri etappidele. Peaesinejad, Viini Tehnikaülikooli professor Georg Gartner ja Genti Ülikooli professor Haosheng Huang räägivad asukohaandmete kasutamise metoodilistest aspektidest, Maynoothi Ülikooli professor Rob Kitchin kõneleb ametliku statistika loomisest (sh COVID-19 kontekstis) ja Madridi Carlos III Ülikooli professor Esteban Moro ebavõrdsusest linnades. Eraldi istungitel on teemaks suurandmete kasutamine ametliku statistika tootmiseks ning liikumisvõimaluste ja transpordi arendamiseks.

Konverents on hea võimalus saada ülevaade mobiilsusandmetega seotud uuringutest ja arengusuundadest maailmas ning kohtuda selle valdkonna tippteadlastega. „Mobile Tartu“ konverentside algataja oli inimgeograafia professor Rein Ahas, kes pani ka aluse suurandmetel põhinevatele mobiilsusuuringutele Tartu Ülikoolis ja erilisele mobiilsusuurijate kogukonnale.

Konverentsi korraldamist toetavad maateaduste ja ökoloogia doktorikool, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA). Mobiilsust, transporti ja tarka linna käsitlevate istungite korraldamisel osalevad Euroopa liikuvus- ja transpordiuuringute koostöövõrgustik NECTAR ja Jean Monnet’ võrgustik „Cooperative, Connected and Automated Mobility: EU and Australasian Innovations“ (CCAMEU). Suurandmetest statistika tootmise sessiooni toetab ÜRO suurandmete töörühm United Nations Big Data Global Working Group, Tartu Ülikooli spin-off ettevõte Positium ja Eesti Pank.

Lisateave: Siiri Silm, Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteadur, 521 1646, siiri.silm@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee