Järelvaadatav: terminipäevakul harutati sassiläinud termineid

Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Kaitseväe Akadeemia ühisüritusel „Terminipusast terminipesani“ selgus, et pole eriala, kus ei puututaks kokku terminite ebasüsteemsusega, kuid ühiselt leiti, korrapära loomine ongi terminitöös pidev, jätkuv ja lõppematu tegevus.

Image
Terminipäevaku osalejad ja Reet Hendrikson ettekannet pidamas

Ürituse korraldaja, Tartu Ülikooli keelenõuniku Helika Mäekivi sõnul nõuab tulemuslik terminiloome alati koostööd erialaeksperdi või -komisjoni ja terminitööd tundva keelespetsialisti vahel. „Sageli võib juhtuda, et terminipesa luuakse süsteemipäratult, sest sellel on mitu autorit, need pärinevad eri keeltest või terminid on sündinud eri aegadel. Selliste pusade harutamine on võimalik ainult ühises töös,“ ütles Mäekivi. Selleaastasele terminipäevakule olidki kogunenud nii eriala- kui ka keeleinimesed, et terminisüsteemsuse teemal mõtteid vahetada.

Osalejaid tervitas Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik Sirli Zupping, kes kinnitas, et ministeeriumi toetus terminitööle jätkub. Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma rõhutas avasõnades eestikeelsete heade terminite järjepideva loomise vajadust nii magistri- ja doktoritöödes kui ka õppejõu töös. Seejärel kõneles ürituse korraldaja, Kaitseväe Akadeemia juhtivterminoloog Reet Hendrikson, kes raamistas mõiste, termini, definitsiooni, terminipusade ja -pesade mõisted.

Päevakul esitasid põnevaid ettekandeid veel vabakutseline tõlkija ja toimetaja Kadri Vider, kes rääkis terminitega purjekas, purjelaev, purjepaat, purjejaht jm seotud segadikust, Eesti Maaülikooli keelekeskuse juhataja ja terminipäevaku korraldaja Ülle Sihver, kes püüdis pesasse paigutada hägust oskussõna toidusüsteem, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi emeriitprofessor Jaan Alver, kelle ettekanne kätkes raskusi terminitega majandusarvestus ja raamatupidamine, kapital ja kulud. Eesti Maaülikooli dotsent Ragnar Leming pühendus sõnade mahe, orgaaniline ja ökoloogiline rägastikule, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu vaatles riigikaitse ja julgeolekupoliitika terminiprobleeme ning sõjaajaloolane Toomas Hiio võttis käsile sõjaajaloo terminid. Terminipäevaku lõpetas Reet Hendriksoni juhitud vestlusring, kus reastati terminipusast terminipesani jõudmiseks tehtavaid samme.

Terminipäevakut saab järelvaadata: I osa ja II osa.

Fotol Reet Hendrikson külalistele esinemas. Foto autor Kalle Valge.