Peagi võib olla võimalik nutitelefoni abil e-hääletada

Selle aasta alguses anti avalöök rahvusvahelisele projektile mGov4EU, millega hakatakse arendama üleeuroopalisi nutiseadmetele kohandatud avalikke digiteenuseid. Projekti Eesti-poolne partner on TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste Euroopa teadusruumi (ERA) õppetool.

E-valitsemise professori Robert Krimmeri sõnul on mGOV4EU projekt eriline, kuna selliseid avalikke digiteenuseid, mida saaks kasutada nutiseadmetest mitmes riigis, Euroopas veel ei ole. „Me saame kasutada avalikke digiteenuseid süle- või lauaarvutist, aga näiteks mobiili teel e-hääletada ei saa kusagil,“ rääkis Krimmer.

Projekti mGov4EU eesmärk on ühendada sujuvalt ja kasutajakeskselt kaks olulist Euroopa Liidu määrust, et võimaldada mobiilseid piiriüleseid avalikke teenuseid ja nende haldust. Esimene ehk eIDASe määrus loob usaldusväärse aluse elektroonilise identiteedi ja usaldusteenuste kasutamiseks, teine ehk ühtse digivärava määrus (SDGR) tagab senisest veel turvalisema andmevahetuse ja elektroonilised edastusvõimalused.

Projekti põhiülesanded on uuendada mobiiliidentiteedi ja nõusolekutega seotud tegevust ning hallata ja vahetada elektroonilisi andmeid ja volitusi usaldusväärsel viisil. Projekti käigus tehtavates uuringutes esitatakse avalike digiteenuste kavandamise ja rakendamise põhimõtted ning katsetatakse ja hinnatakse uuenduslikke komponente ja teenuseid, mis tagavad turvalised avalikud digiteenused kogu Euroopas.

Kolme aasta jooksul töötatakse välja ja viiakse ellu mitu mGov4EU katserakendust, näiteks e- hääletamine, arukas liikuvus ja digiallkirjastamine. Euroopa ettevõtetel ja asutustel on võimalik projektis osaleda, pakkudes välja avalike digiteenustega seotud uuenduslikke juhtumeid või liitudes katseuuringutega.

Projekti mGov4EU tegevust rahastatakse täielikult ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020“ (grandileping nr 959072) ja selle kogueelarve on 3,9 miljonit eurot. Projekti partneriteks on Euroopa juhtivad avaliku sektori, ettevõtlus- ja teaduseksperdid Austrias, Belgias, Eestis, Saksamaal ja Hispaanias.

Täpsemat informatsiooni leiab projekti kodulehelt ning e-valitsemise ja avalike digiteenuste õppetooli kodulehelt.

Lisateave:
Elis Vollmer, mGov4EU kommunikatsioonispetsialist, elis.vollmer@ut.ee
prof Robert Krimmer, mGov4EU Tartu-poolne projektijuht ning e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste Euroopa teadusruumi õppetooli juht, robert.krimmer@ut.ee (suhtleb inglise keeles)

Maili Vilson
teadus-
kommunikatsioonispetsialist
Johan Skytte poliitikauuringute instuut
www.skytte.ut.ee