Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

JÄRELVAADATAV: Pedagoogilisel konverentsil räägitakse mitmekeelse lapse arengust

25. ja 26. augustil toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis 23. pedagoogiline konverents „Mitmekeelsus lapse arengus“. Eesti suurimal õpetajate konverentsil astub üles enam kui 20 eksperti ja õpetajat, et arutleda, kuidas toetada ja arendada mitmes keeles rääkivat last.

Konverentsi saab jälgida ka veebis. Selleks keri veebilehte allapoole.

Mitmekeelse lapse haridusvalikutest, arengust ja toetamisest on praegu eriti oluline rääkida, kuna Eestis on otsustatud aastaks 2030 üle minna täielikult eestikeelsele haridusele. Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul lähtuvad kõik ettekanded ja aruteluringid üldteemast, milleks on mitmekeelsus ja õppekeelest erineva kodukeelega õppija arengu toetamine haridusasutuses. „Arutame küsimusi, kuidas käsitleb mitmekeelsust teadus ja kaasaegne pedagoogika, kuidas mõjutab see lapse üld- ja keelelist arengut ning kuidas saab mitmekeelse lapse arengut hinnata ja toetada,“ selgitas Golubeva.
 

Konverentsi kava


Konverentsil astuvad üles tunnustatud eksperdid ja praktikud. 

  • Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud Rutt Köster-Paap ja Enda Trubok tutvustavad, kuidas  panna eestikeelsesse õppesse astunud välisüliõpilased kaheksa kuuga rääkima eesti keelt B2-tasemel.  
  • Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktor Anu Luure ja sama kooli Räägu õppehoone projektijuht Natalja Mjalitsina tutvustavad edulugu, kuidas selle aasta kevadel loodi Lilleküla gümnaasiumis Ukraina lastele Räägu maja. 

Konverentsil autasustatakse ka üleriigilise posterettekannete konkursi võitjaid. Konkursi teema oli sel aastal „Lapse areng mitmekeelseks“. 

Töötubades arutletakse mitmes keeles või mitmekeelset last õpetava õpetaja toetamise võimaluste üle ja pakutakse konkreetseid metoodilisi lahendusi. 
 

Jälgi konverentsi veebis

Kui olete konverentsile registreerumisel märkinud, et soovite osalemise eest täienduskoolituse tunnistust, palume Teid kindlasti konverentsi jälgida Teie e-postiaadressile saadetud Zoomi linkide vahendusel. 

25. august

11.00–11.15 Avasõnad

11.15–11.45 Ekaterina Protassova, Helsingi Ülikool „Critical Language Awareness and Modern Pedagogy“

11.45–12.30 Virve-Anneli Vihman, Tartu Ülikool „Mis mõjutab mitmekeelse lapse keeleoskust ja kuidas seda hinnata“ (veebiettekanne)

Kutsehariduse sektsioon

13.30–14.15 Marina Hämäläinen, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus „Designing an English Moodle-based blended course for VET schools“

14.15–15.00 Piret Kärtner, Tartu Ülikooli Narva kolledž „Kust tulevad hinded ja kelle omad on vead“

15.00–16.00 Paneeldiskussioon „Mitmekeelsus lapse arengus“

Alushariduse ja 1. kooliastme sektsioon

13.30–14.15 Irina Piksar, Viktoria Belitšev, Tapa Keelekümbluskool „Õpetamise meetodid ja võtted kahesuunalise keelekümbluse klassis“

14.15–15.00 Anne Roos, Harno koolituskeskus „Harno koolituskeskuse koolitused jt tegevused eesti keelest erineva kodukeelega lapse keeleõppe toetajana“

Põhikooli 2. ja 3. kooliastme sektsioon

13.30–14.15 Inguna Joandi, Natalja Zahharova, Narva Pähklimäe Gümnaasium „Tunnivälised üritused keeleõppe toetajana“

14.15–15.00  Külli Kuri, Tallinna Laagna Gümnaasium „Vähesema keeleoskusega õpilased eesti õppekeelega koolis: olukorra analüüs ja tegevusplaan Tallinna Laagna Gümnaasiumis“

26. august

9.00–9.30 Tagasivaade konverentsi esimesele päevale ja posterettekannete konkursi tulemused
9.30–10.15 Reili Argus, Tallinna Ülikool „Kuidas grammatika tuleb: eesti keele muutevormide omandamise järjekord esimese ja teise keele omandamisel“ (veebiettekanne)

10.15–11.00 Ülle Türk, Tartu Ülikool „Mitmekeelsus ja -kultuurilisus Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaande pilgu läbi“

Kutsehariduse sektsioon

11.30–12.15 Ilona Säälik, Tallinna Teeninduskool “Keeleõppe lõimimine erialaõppega”
12.15–13.00 Rutt Köster-Paap, Enda Trubok, Tartu Ülikooli Narva kolledž „8 kuuga 0-ist B2-ni“

14.00–14.45 Anu Luure, Tallinna Lilleküla Gümnaasium. Natalja Mjalitsina, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu maja „Eesti kool ukrainlastele: loomise lugu“

14.45–15.30 Kokkuvõte konverentsist

Alushariduse ja 1. kooliastme sektsioon

11.30–12.15 Julia Faizullova, NinaZavriku Facebooki grupi looja „Nutikate õppematerjalide koostamine kaasaegses keskkonnas: ideest teostuseni“
12.15–13.00 Lea Maiberg, alushariduse ekspert „Eesti keele kui teise keele õpetamine liitrühmas“

Põhikooli 2. ja 3. kooliastme sektsioon

11.30–12.15 Kristel Kriisa, Anu Lutsepp, Harno koolituskeskus „Internetisuhtlus ja veebitoimingud: praktilisi näpunäiteid õpitegevuste planeerimiseks“
12.15–13.00 Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Jelena Nõmm, Tartu Ülikooli Narva kolledž „Bilingvaalide-õpilaste kõne alakorpus (vene-eesti bilingvism) RusLAPSED lastekõne korpuses: vigade analüsaatori loomise probleemist“

Konverentsi toimumist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
HTM-i logo
Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“