Raatuse ühiselamus lõpetati karantiin

Täna, 2. mail, muudeti eriolukorra juhi korraldusega liikumisvabaduse piiranguid Raatuse 22 ühiselamus. Suurem osa Covid-19 positiivse proovi andnud elanikke on tunnistatud terveks, nende lähikontaktsed on viibinud nõuetekohaselt 14 päeva karantiinis. Neli positiivse testitulemusega elanikku ja kolm nende lähikontaktset peavad jääma isolatsiooni neile määratud ühiselamu korteritesse.

Täna toimunud strateegilise staabi lõppkoosolekul tõdeti, et senised liikumisvabaduse piirangud ja elanike ühiselamu sisene eraldamine on täitnud soovitud eesmärgi. Tartu kriisimeeskonna juht linnapea Urmas Klaas tänas kõiki osapooli väga hea koostöö eest. "Kõik ametkonnad töötasid väga operatiivselt ja ühiste jõududega pandi sellele viirusekoldele kiiresti piir," lisas Klaas.

Neljale Covid-19 positiivse testitulemuse andnud elanikule jääb liikumispiirang kehtima kuni tervenemiseni. Kolm lähikontaktset peavad püsima isolatsioonis 14 päeva. Üliõpilasküla tagab neile toitlustuse ja vajaliku abi. Politseivalve ühiselamus lõpeb, kuid isolatsioonis viibimise täitmist kontrollib politsei analoogselt teiste nakatunutega külastuste ja telefonikõnedega.

Kokku tuvastati positiivne testitulemus 19 ühiselamu elanikul. Neist 16 said tulemuse 16.-18. aprillil, ülejäänud kolm selgusid 29. aprillil toimunud lähikontaktsete kordustestimisel. Lähikontaktsetena on olnud isolatsioonis 40 ühiselamu elanikku. Kokku testiti Raatuse ühiselamus 274 isikut.

Raatuse ühiselamu nakkuskolde avastamise järel kutsuti olukorra lahendamiseks kokku strateegiline staap, mille koosseisus olid Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Terviseamet, Lõuna Prefektuur, Lõuna Päästekeskus, SA Tartu Kiirabi, MTÜ Tartu Üliõpilasküla ning mille tööd juhtis linnapea Urmas Klaas. Tartu Ülikoolile ja Tartu Üliõpilaskülale pandud ülesannete täitmiseks loodi Tartu Ülikooli kriisistaap, mida juhtis ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

17. aprillil seati eriolukorra juhi Jüri Ratase korraldusega liikumisvabaduse piirang Raatuse 22 ühiselamus viibivatele elanikele.

Tartu Ülikool koostöös Üliõpilaskülaga tegi Terviseameti ja SA Tartu Kiirabi juhendamisel põhjalikud ümberkorraldused ühiselamu elukorralduses. Elanikud paigutati hoones ümber nii, et positiivsed, nakatunute lähikontaktsed ja negatiivse proovi andnud isikud oleksid eraldatud. Liikumispiirangutega elanikele korraldati tasuta toitlustamine ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. Esmased 6000 näomaski, millega varustati ühiselamu elanikud, andis ülikoolile Tartu linn. Tervetele, kuid karantiinis viibivatele inimestele tagati õues viibimise võimalus. Liikumispiirangute täitmist kontrollis politsei isikut tõendava dokumendi alusel. SA Tartu Kiirabi ja Terviseameti koostöös leiti haigetele välistudengitele ühine perearst.

Valitsuse pressiteadet saab lugeda siit

Lisainfo:
Urmas Klaas, Tartu linnapea, 513 5145, urmas.klaas@raad.tartu.ee
Tõnis Karki, Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär, 529 7917, tonis.karki@ut.ee 
Margo Klaos, Lõuna regiooni eriolukorra tööde juht, 503 5112, margo.klaos@rescue.ee