Autor:
Tartu Ülikool

Rektorite Nõukogu uus esimees on Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Neljapäeval, 25. augustil andis Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Mart Kalm avalik-õiguslike ülikoolide esindusorganisatsiooni juhtimise teatepulga üle Tartu Ülikooli rektorile professor Toomas Asserile.

Ameti üleandmine toimus Rektorite Nõukogu ja ülikoolide nõukogude ühisistungil, kus arutleti ülikoolide ja kõrghariduse tuleviku üle. „Oleme viimase aasta jooksul tegutsenud kõigi avalik-õiguslike ülikoolide rektoritega aktiivselt selle nimel, et nii ühiskondlikul kui ka riigijuhtimise tasandil teadvustataks kõrghariduse rahastamise teravat kriisi. Rektorite Nõukogu roll on selles poliitikakujundamise protsessis olnud tõesti hindamatu ja koostöö kõigi rektoritega on toiminud erakordselt ühtehoidvalt,“ ütles Toomas Asser. „Kahtlemata jätkub meil veel aktiivne töö kõrghariduse jätkusuutlikuks rahastamiseks vajaliku ühiskondliku kokkuleppe saavutamise nimel, kuid Rektorite Nõukogu ülesannete hulka kuulub ka hulgaliselt teisi teemasid, et tagada Eesti ülikoolihariduse ja teaduse kõrge tase.“

Mittetulundusühingu Rektorite Nõukogu on asutanud 2000. aastal Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia. Selle eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen. Mart Kalm oli juhatuse esimees alates 1. septembrist 2020.

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank

Tartu Ülikooli keemia instituut

Keemia instituudi uueks juhiks valiti füüsikalise keemia teadur Piret Pikma

TÜMRI fassaad

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktoriks valiti taas professor Maia Kivisaar