Reoveeuuring näitab koroonaviiruse ühtlast levikut üle Eesti

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse leviku kasvu üle Eesti. Viirusesisaldus on enam kui pooltes suuremates proovivõtukohtades kasvanud mõõdukaks või suureks.

Pärast kuuajalist pausi alustasid Tartu Ülikooli teadlased taas iganädalase reoveeseirega. Kui juuni lõpus oli reovee koroonaviirusesisaldus kahanenud pea kõikjal väheseks või mõõdukaks, siis nüüdseks on see uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul märgatavalt kasvanud. Tõsi küll, ülisuurt hüpet siiski toimunud pole. „Kui võrrelda sellenädalasi tulemusi juuni lõpuga, siis on selgelt näha, et viirusekolded ei piirdu enam üksikute asulatega, vaid viirus on praeguseks üle Eesti ühtlaselt levinud,“ ütles Tenson.

Kuidas ja kust proove kogutakse?

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vajadust mööda ka väiksemates asulates. Sel nädalal võeti proove üksnes suurematest asulatest, mille proovid kajastavad ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda ning annavad usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. 

Uuring on Terviseametile abistav tööriist, aidates jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.

Rohkem infot uuringu varasemate tulemuste kohta leiab uuringu kodulehelt „Koroonaviiruse seire reoveest“.

Lisateave: Tanel Tenson, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor, 5344 5202, tanel.tenson@ut.ee