Tänavune pärandtehnoloogia konverents keskendub kodumaise loomanaha kasutamisele

19. novembril toimub Viljandis pärimusmuusika aidas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna pärandtehnoloogia konverents „Oma nahk". Kaheksandat korda toimuv konverents keskendub loomanaha kui käsitöö- ja tarbekunstimaterjali kasutamisele Eestis. 

Tänavusel pärandtehnoloogia konverentsil käsitletakse omamaise materjali eeliseid ja puudusi, räägitakse pärandtehnoloogiast, jätkusuutlikust majandamisest ning otsitakse võimalusi naha kui jäätmesaaduse väärtuslikuks tarbematerjaliks muutmiseks. Osalema oodatakse kõiki, kel soov kodumaist nahamaterjali väärindada: talupidajad, jahimehed, disainerid ja käsitöölised. 

Konverentsil astuvad üles nahamaterjaliga lähedalt kokku puutuvad erinevate valdkondade esindajad Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidust, Eesti Jahimeeste Seltsist ning mitmed teised naha tootjad ja töötlejad. Kohaliku naha puudustest ja eelistest kõnelevad spetsialistid loomekõrgkoolidest. Foorumi lõpus toimuva arutelu käigus analüüsitakse põhjuseid, mis takistavad eestimaist loomanahka senisest rohkem kasutamast. Vestlusringi eesmärk on kaardistada teemad, millega poliitikakujundajad ning haridus- ja uurimisasutused võiksid edaspidi tegeleda.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsini sõnul on kultuuriakadeemiale väga oluline just looduslike käsitöömaterjalide kasutamine ja väärtustamine. „Ühelt poolt on see tähtis osa meie materiaalsest kultuuripärandist, teiselt poolt aitab see kaasa tänaste keskkonnaprobleemide lahendamisele,” tõi Matsin välja konverentsi teema olulisuse.

Pärandtehnoloogia konverentsil on üles seatud Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilaste, vilistlaste ning õppejõudude näitus kohalikust nahamaterjalist ja sellest valminud esemetest. Lisaks tutvustatakse aastakirja Studia Vernacula uut numbrit „Vaata ringi!“, mis keskendub käsitööoskuste ja ainelise kultuuripärandi uurimisele. 

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond korraldab pärandtehnoloogia konverentsi alates 2013. aastast. Konverentsil osalevad akadeemilisest diskussioonist ja valdkonna arendamisest huvitatud praktikud, õppejõud ja uurijad. 

Pärandtehnoloogia konverentsi toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital. 

Konverentsile saab registreeruda kuni 17. novembrini. Täpsem informatsioon Facebookis ja kodulehel.