Tarmo Kulmar toob muistse Peruu saladused koju kätte

17. veebruaril kell 16.00 peab võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar TÜ peahoone auditooriumis nr 140 loengu „Inkade kuld ja muistse Peruu loojang“, mis on 2015. alguse saanud rikkuse loengusarja viimane loeng.

Loeng, mida toetab rikkalik pildimaterjal, võtab vaatluse alla põhjused, mis ajendasid eurooplasi  15. ja 16. sajandil otsima teed kullarikastele maadele. Seejärel tutvustatakse ülevaatlikult muistse Peruu ühiskonda, kultuuri ja religiooni. Pikemalt peatutakse Peruu inkade riigi vallutamisel aastatel 1532-1570. Hispaanlased tõid veriste sündmuste ettekäändeks võimsa impeeriumi põlisrahva ristiusustamise, tegelik eesmärk oli peruulaste alistamine ja nendelt kulla röövimine.  Säilinud kroonikatekstid jutustavad, mida viimaselt keisrilt Atahuallpalt nõuti tema elu ja vabaduse eest ja milliseks kujunes lõpuks nii tema kui ka inkade riigi saatus.  Analüüsitakse ka otseseid ja kaudseid põhjuseid, mis tingisid Kolumbuse-eelse Ameerika võimsate ja rikaste riikide langemise.

Professor Kulmari sõnul on antud loengu puhul enim huvipakkuvad kolm probleemide ringi. „Esiteks õpetab ajalugu, miks üldse puhkevad sõjad. Teiseks näitab toonaste sündmuste tundmaõppimine ilmekalt, mis juhtub majanduslikult ja tehnoloogiliselt erineval arenguastmel ning religioossetelt hoiakutelt väga erinevate kultuuride kokkupõrkel. See on muide praegu hoiatavalt aktuaalne Euroopas. Kolmandaks on kogu Ameerika vallutamise lugu eredaks üldinimlikuks näiteks, kui võimas tegutsemise motivaator võib olla materiaalsete väärtuste ihaldamine ehk lihtlabane ahnus,“ sõnas Kulmar. 

Tarmo Kulmar (1950) on Tartu ülikooli humanitaarvaldkonna usuteaduskonna võrdleva usuteaduse professor. Prof Kulmari eriline uurimisvaldkond on Ameerika kultuurid, eriti inkad, asteegid ja maiad enne eurooplaste vallutusi. Ta on käinud mitmeid kordi uurimisreisidel Peruus ja Mehhikos ning tunneb hästi sealset elu-olu. 

Lisainfo: Tarmo Kulmar, TÜ võrdleva usuteaduse professor, tarmo.kulmar@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689