Tartu Ülikool arendab Euroopa Liidu 2,5 miljoni eurose grandi toel valgusteadust

Tartu Ülikooli teadlased asuvad ellu viima mahukat viieaastast projekti, mille käigus luuakse valgusteaduse keskus. Euroopa Komisjonilt saadi selleks 2,5 miljonit eurot. Uude keskusesse koondatakse ülikooli senine kõrgetasemeline teadmus valgusteaduses ja selle sidusvaldkondades ning lisaks luuakse uus töörühm, mida asub juhtima arvutusliku kuva valdkonna tippteadlane. Konkurss tippteadlase kohale on juba alanud.

Arvutuslik kuva on valgusteaduse kiiresti arenev valdkond, mis leiab rakendust nii mikroskoopias, meditsiinis, robootikas, kaugseires kui ka astronoomias. Muu hulgas kasutatakse arvutuslikku kuva isejuhtivate sõidukite kujutisetajurites. Valdkonna rakendusvõimalused avarduvad koos nüüdisaegsete detektorite, arvutusvõimsuse ja informaatika arenguga pidevalt.

Valgusteaduse ja arvutusmahuka andmetöötluse ühine rakendamine võimaldab suurendada kujutise teravust, sügavust ja lahutusvõimet nii, et see ületab mõõtesüsteemi tehnilis-füüsikalise piiri. Uurimistemaatika on valdkonnaülene, hõlmates Tartu Ülikooli tugevat pädevust nii optikas, spektroskoopias, matemaatikas, robootikas ja informaatikas kui ka nende rakendusvaldkondades. Arvutuslik kuva liigitub fotoonika ehk rakendustele suunatud valgusteaduse alla, mis on üks Euroopa tehnika arengu viiest võtmevaldkonnast.

Projekti koordinaator, Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner näeb fotoonikas, sh arvutuslikus kuvas, mitmekesiseid rakendusvõimalusi nii Eesti kui ka üleilmse kõrgtehnoloogilise majanduse jaoks. „Valgusteaduse tähtsus 21. sajandil on sarnane elektri tähtsusega möödunud aastasajal. Uus projekt võimaldab Tartu Ülikooli teadlastel seda uuenduslikku uurimisvaldkonda jõuliselt arendada. Tänu sellele saame edendada kvaliteetset õpet, suurendada teadustöö nähtavust, osaleda rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja leida uurimistulemustele rakenduslikke väljundeid. Seepärast on grandilepingu kaalukust raske üle hinnata,‟ ütles Lukner.

Projekti kohta on rohkem infot ülikooli veebilehel. Arvutusliku kuva tippteadlase konkurss kestab 15. novembrini.

Juhuslik valgusmuster valguskaja eksperimendis. Foto on pärit 2017. aasta teadusfoto konkursi võitnud pildiseeriast. Foto autorid on Tartu Ülikooli füüsika instituudi füüsikalise optika töörühma liikmed Sandhra-Mirella Valdma, Andreas Valdmann ja Heli Lukner.

Lisateave: Heli Lukner, TÜ füüsikalise optika vanemteadur ja projekti koordinaator, 5691 5519, heli.lukner@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee