Tartu ülikool e-valis uue senati

Selgusid 16.–18. maini kestnud senati valimiste tulemused. Esimest korda sai senati liikmeid valida ainult elektroonselt, paberkandjal hääletamist ei toimunud.

Valimiskomisjoni esimehe Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Andres Soosaare sõnul õnnestusid senati esimesed e-valimised hästi, mida kinnitab päris suur valimisaktiivsus, valimiste infosüsteemi laitmatu töö ja korraldusmeeskonna eesmärkide täies mahus realiseerumine. „Küllap annavad need valimised positiivse impulsi edaspidi e-valimiste laialdasemaks kasutamiseks ülikoolis,“ ütles Soosaar.

Senati valimistel osales kokku 1048 ülikooli töötajat 1539st valimisõigusega inimesest (68%). Hääleõigus oli kõikidel akadeemilistel töötajatel, kelle töökoormus ülikoolis õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas.

Igast valdkonnast valiti senati koosseisu neli enim hääli saanud kandidaati. Lisaks selgitati pingerea järgi välja ka iga valdkonna asendusliikmed.

Tartu ülikooli senat on 22-liikmeline akadeemiline otsustuskogu. Senati koosseisu kuulub rektor senati esimehena, 16 akadeemiliste töötajate poolt valitud liiget ja viis üliõpilaste esindajat. Üliõpilaste esindajad nimetab üliõpilasesindus üheks aastaks arvestusega, et esindatud oleks kõigi astmete ja kõigi valdkondade üliõpilased. Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2017.

Akadeemiliste töötajate esindajad Tartu ülikooli senatis on:

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast

Anneli Saro,
Aivar Kriiska,
Karl Pajusalu,
Bruno Mölder,

asendusliikmed Ene Kõresaar ja Ain Riistan.

Sotsiaalteaduste valdkonnast

Urmas Varblane,
Anzori Barkalaja,
Marju Luts-Sootak,
Veronika Kalmus,

asendusliikmed Evelyn Kiive, Eiki Berg ja Katrin Saks.

Meditsiiniteaduste valdkonnast

Mihkel Zilmer,
Pärt Peterson,
Külli Kingo,
Irja Lutsar,

asendusliikmed Allen Kaasik, Aare Märtson, Jarek Mäestu ja Vahur Ööpik.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnast

Tõnu Meidla,
Maia Kivisaar,
Jaan Aarik,
Varmo Vene,

asendusliikmed Tõnu Kollo ja Heisi Kurig.


Mitu kandidaati sai võrdsel arvul hääli, nende koht üldises pingereas selgitati välja loosimise teel.

Senati valimistel kasutati Eesti ettevõte Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ välja töötatud elektroonilise hääletamise platvormi Tivi (tivi.io) koos miksimistehnoloogiaga Verificatum.

Hääletamine toimus salajaste valimistena 16.–18. maini veebilehel www.valimised.ut.ee.

Igal valijal oli võimalik anda kuni kaks häält. Valimisperioodi jooksul oli võimalik oma hääli ka muuta, hääletades uuesti. Sel juhul võeti arvesse valija poolt viimasel korral antud hääled. Seda võimalust kasutati 51 korral.

Lisaks oli igal valijal võimalus oma häälte korrektset talletamist kontrollida rakendusega Tivi Verifier. Seda võimalust kasutati 19 korral.

Valimistel tehnilisi tõrkeid ei tekkinud. Hääletajatel oli võimalik nõu ja abi saada ülikooli arvutiabist. Valimisperioodi ajaks sisse seatud avalikke hääletuspunkte kasutati vaid ühel korral. 

Kahe tööpäeva jooksul pärast hääletuse lõppu (kuni esmaspäeva õhtuni) on valijatel õigus esitada valimiskomisjonile kirjalikke proteste valimiskorra rikkumise kohta.


Lisainfo: Andres Soosaar, TÜ akadeemiline sekretär, 737 5605, andres.soosaar@ut.ee

Kadri Kunnus
Tartu ülikooli avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 507 0963