Tartu Ülikool ja H2Electro OÜ asuvad uudsete materjalide abil parendama olulist lüli vesinikutehnoloogia ahelas

Täna, 13. augustil sõlmisid Tartu Ülikool ja Thule Capital AS-i tütarettevõte H2Electro OÜ teadus- ja arendustöö lepingu, mille käigus Tartu Ülikooli keemia instituudi teadlased professor Enn Lusti juhtimisel asuvad ehitama uudsel tehnoloogial põhinevat elektrolüüserit.

Elektrolüüser on rohelise vesiniku tootmise tsüklis oluline lüli, mis aitab tuule- ja päikeseenergiat vesinikuna salvestada. See on vajalik näiteks väga tuulistel või päikselistel päevadel, mil tekib roheelektri ülejääk. Tuulevaiksetel ja pilvistel päevadel saab vesinikuna salvestatud energia kütuseelementide abil uuesti elektriks muuta.Algava koostöö käigus hakatakse arendama uudseid tahkeoksiidmaterjale, mida saaks võrreldes praegu kasutatavate elektrolüüseritega rakendada vee pikemaaegsel elektrolüüsil kõrgema temperatuuri juures. „Kõrge temperatuur alandab vee lagundamise ülepinget ja seega suurendab vee lagundamise efektiivsust, mille tulemusena väheneb vesiniku maksumus,“ selgitas uudse tehnoloogia mõtet Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor Enn Lust.

Kuna Eestis on väga suur tuuleelektri tootmise potentsiaal, kuid tuul on väga muutlik, on professor Lusti sõnul tarvis vesiniku tootmiseks ja tugeva tuulega toodetud liigse elektrienergia salvestamiseks kasutada kiiretoimelisi suure võimsusega elektrolüüsereid. „Samuti on võimalik ehitada vesiniku sesoonse ning pikemaajalise salvestamise süsteeme ning kombineerida neid päikeseelektriparkidega. Loodame, et lähimas tulevikus rajatakse Eestisse ka vesinikutanklad, et ühineda üleeuroopaliste kõrgtehnoloogiliste transpordikoridoridega, kus energiakandjaks on roheline vesinik,“ lisas Lust.

H2Electro OÜ juhatuse liikme Asko Anti sõnul liiguvad logistika-, tööstus- ja kodumajandussektorid kogu maailmas jõudsalt vesinikuenergeetikalahenduste poole. „Näeme, et suudame väljatöötatava tehnoloogia abil kiirendada vesinikutehnoloogia kasutuselevõttu. H2Electro OÜ ambitsioon on uudse tehnoloogia üleilmne kasutuselevõtt, mis aitab täita rohepöörde eesmärke,“ ütles Ant.

Tartu Ülikooli keemia instituudi teadlastel on vesinikutehnoloogialahenduste arendamisel pikaajaline kogemus. Paar kuud tagasi valmis koostöös ettevõttega AuVe Tech esimene Eestis loodud kütuseelement, mis suudab vesiniku muuta elektrienergiaks. See kütuseelement võeti kasutusele ka AuVe Techi väljatöötatud, maailma esimeses isejuhtivas vesinikuautos. Nüüd alustatav koostöö lubab Tartu Ülikooli keemikute pikaajalise teadustöö vilju katsetada vesinikutehnoloogia ahela teises otsas, kus taastuvelektrijaamadest tulev energia on tarvis salvestada vesinikuna.

Thule Capital AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille fookuses on ettevõtete arendamine, innovatsioon ning teadustöö. Lisaks on Thule Capitali portfellis mitu roheenergiaga tegelevat ettevõtet.

Lisateave:
Enn Lust, Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor ja keemia instituudi direktor, 511 2030, enn.lust [ät] ut.ee
Asko Ant, H2Electro OÜ juhatuse liige, 5300 9540, asko.ant [ät] thulecapital.ee