Tartu Ülikool ja Tallinna linn näevad teadus- ja arendustegevuse vallas senisest enam koostöövõimalusi

Reedel, 13. detsembril külastas Tartu Ülikooli Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart koos linnavalitsuse delegatsiooniga, et arutada võimalusi ülikooli ja linna koostöö suurendamiseks.

Tartu Ülikoolil on Tallinnaga hea koostöö õppimisvõimaluste tutvustamisel. Näiteks korraldatakse jaanuari alguses koos teiste Tartu kõrgkoolidega kõrghariduspäeva „Õpi Tartus!“ ja kevaditi toimub juba traditsiooniks saanud Tartu Ülikooli Tallinna nädal. Lisaks sellele, et Tartu Ülikooli õigusteaduse õppekava saab täies mahus läbida ka Tallinnas, pakub ülikool pealinnas eri sihtrühmadele täienduskoolitusi. Iga neljas Tartu Ülikooli sisseastuja on pärit Tallinnast.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on huvi ja soov koostööd süvendada mõlemapoolne. „Kui õppetöö vallas on ülikool Tallinnale päris lähedal ja näiteks pea kolmandik kõrgkooli astuvatest Tallinna gümnaasiumide lõpetanutest valivad Tartu Ülikooli, siis arendustöös edasiliikumiseks on potentsiaali veel palju. Seetõttu keskendusimegi visiidi käigus ennekõike nende ülikooli uurimisteemade tutvustamisele, millest Tallinnal võiks kasu olla.“

Teadus-arenduskoostöö Tallinna linnaga on toimunud küll eri valdkondades, kuid olnud pigem väikesemahuline. Visiidi käigus tutvustas Mihkel Solvak Tallinna delegatsioonile IT mõju-uuringute keskuse CITIS seniseid töid, Margus Pedaste ja Katri Lamesoo näitasid koolidele pakutavaid haridusuuenduskeskuse teenuseid ning Tiit Tammaru rääkis uutest suundadest ja võimalustest linna- ja mobiilsusuuringutes. Linnal on palju andmeid, ülikoolil aga on pädevus neid analüüsida ning tänu sellele eri poliitikavaldkondade ja teenuste arendamisele kaasa aidata.

Kohtumisel vaadati üle ka Tallinna linna ja Tartu Ülikooli kevadel uuendatud koostöölepingu 2020. aasta tegevuskava. Järgmine kohtumine konkreetsete arendustööde arutamiseks toimub Tallinnas.

Lisateave: Aune Valk, TÜ õppeprorektor, 737 6201, aune.valk@ut.ee