Tartu Ülikool liitub tippülikoolide võrgustikuga U4

Eile, 22. novembril 2018 otsustasid U4-võrgustikku kuuluva nelja tippülikooli rektorid, et Tartu Ülikool võetakse võrgustiku viiendaks täisliikmeks. Liitumine annab kinnituse, et Tartu Ülikool on rahvusvaheliselt tugev ja tunnustatud partner.

Sel nädalal kogunesid U4-võrgustikku kuuluvate Genti Ülikooli, Göttingeni Ülikooli, Groningeni Ülikooli ja Uppsala Ülikooli esindajad Saksamaale Göttingeni, et tähistada võrgustiku kümnendat aastapäeva ning rääkida selle tulevikust. Eile jõuti kokkuleppele võrgustiku laienemises ja otsustati, et viienda täieõigusliku liikmena kaasatakse Tartu Ülikool. Läbirääkimised võrgustiku leppe ja uue nime üle jätkuvad.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et selles koostööplatvormis osalemine on Tartu Ülikooli jaoks väga oluline. Tema sõnul kinnitavad kõik senised kohtumised ja arutelud, et võrgustik on selgesti keskendunud uuenduste ja muudatuste elluviimisele. „Meil on partneritega ambitsioonikad eesmärgid nii ülikoolide põhitegevuste kui ka juhtimispraktika ühisel arendamisel. Tartu Ülikooli jaoks on huvitav ka õppida võrgustiku senistest kogemustest näiteks üliõpilaste kaasamisel juhtimisrollidesse ja üldise juhtimiskvaliteedi tagamisel,” ütles Asser.

Tartu Ülikoolis U4-ga liitumist koordineerinud arendusprorektor Erik Puura ütles, et see partnerlus kinnitab ülikooli tipptaset. “Võiks öelda, et oleme maailma tipus, igal juhul Euroopa parimate hulgas, kus Tartu Ülikooli järgi joonduvad vähemasti kõik Ida- ja Kesk-Euroopa ülikoolid. Ja see on uhke tunne,” rõõmustas Puura.

Esimene strateegiline samm on üheskoos ettevalmistatav Euroopa ülikooli projektitaotlus. Võrgustik seab selle taotlusega endale eesmärgi olla tunnustatud tõelise Euroopa hariduse teerajajana, pakkudes avatud, lõimitud ja piirideta keskkonda tipptasemel õppe- ja teadustööks, toetades ülikooli liikmete senisest tihedamat liikumist partnerülikoolide vahel. Taotluse ettevalmistamisse on kaasatud Tartu Ülikooli kõikide valdkondade esindajad ja üliõpilased.

U4-võrgustik on asutatud 2008. aastal. See toetab oma eksperditeadmiste ja ressurssidega ühiskondlikele probleemidele lahenduste leidmist ning uuenduslike protsesside algatamist hariduses ja teaduses. Suurt tähelepanu pööratakse ülikoolides altpoolt tulevate algatuste toetamisele, väga oluline on üliõpilaste kaasamine kõikidesse protsessidesse. Lisaks aitab U4 leida häid partnereid „Erasmus+“ programmi hariduskoostöös ja „Horisont 2020“ teaduskonsortsiumides osalemiseks.

Lisateave: Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor, 506 9882, erik.puura@ut.ee