Tartu Ülikool võõrustas Vabariigi Valitsust

Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul tegi Vabariigi Valitsus täna väljasõiduistungi Tartu Ülikooli. Kohtumisel ülikooli juhtkonnaga said valitsusliikmed ülevaate Tartu Ülikooli arenguplaanidest ja ülikooli pakutavatest lahendustest, mis aitaksid kaasa riigi pikaajaliste eesmärkide täitmisele.

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser tänas riigijuhte, kes võtsid rahvusülikooli juubeli puhul ette selle tähendusliku külaskäigu, ning tõstis oma sõnavõtus esile Eesti haridussüsteemi saavutusi värske PISA uuringu taustal. Rektor tõdes, et uuringu tulemustes peitub tugev sõnum ka ülikoolile. „Nii õpetajate koolitajana kui ka PISA testi sooritanud noorte tulevase ülikoolina oleme üks osa sellest arengutsüklist, mis tagab Eestile haritud järelkasvu,“ märkis Asser. „Mida haritumad ja avarama silmaringiga on meie sisseastujad, seda paremaid tulemusi saavutame kõrghariduses ja ka teaduses. Kui õppimise ja õpetamise tsükli iga osa on tipptasemel, siis saame rääkida ka haritud ja teadmiste usku ühiskonnast.“

Rektor andis koos ülikooli õppeprorektori Aune Valgu ja teadusprorektori Kristjan Vassiliga valitsusele ülevaate sellest, mida võiksid nii ülikool kui ka riik teha, et Tartu Ülikooli teadus- ja õppetöö kvaliteet jõuaks maailma saja parima ülikooliga samale tasemele. „Tuletan taas kord meelde PISA uuringut: ülikooli ja riigi kohus on tagada, et meie maailmatasemel haridusega noortel oleks parimad edasiõppimise võimalused just Eestis,“ sõnas Asser.

Rektoraadi liikmed kinnitasid valitsuse liikmetele, et Eesti ainsa klassikalise kõrgharidus- ja teadusasutusena on Tartu Ülikoolil võimalus ja kohustus aidata kaasa riigi kõigi pikaajaliste eesmärkide täitmisele, mis on kirjeldatud nii peatselt valmivas strateegias „Eesti 2035“ kui ka ÜRO säästva arengu tegevuskavas. „Oleme ka ülikooli peagi valmivas arengukavas pööranud suurt tähelepanu sellele, et olla ühiskonna arengu nõunikud ja anda kindlustunne, et ülikool seisab riigi ja ühiskonna selja taga,“ rääkis Toomas Asser. Ta lisas, et Tartu Ülikoolis on paljudele ühiskonna jaoks kriitilistele teemadele juba lahendusvõimalused välja töötatud ning ühiselt riigijuhtidega saame kavandada ka nende parimal moel rakendamist.

Ülikooli juhtkond andis valitsusliikmetele edasi sõnumi, et poliitika kujundajad vajavad globaalsete ülesannetega tegelemiseks teadus- ja tõenduspõhiseid lahendusi. Ülikoolide roll on luua vajadustele vastavaid uusi teadmisi ning pakkuda sõlmprobleemide lahendamiseks ka juba olemas olevaid võimalusi. Selleks peab riiklikus teadus- ja arendustegevuse strateegias keskenduma probleemidele, mis on Eesti jaoks tähtsad ning mille lahendamisega saavutatavate arenguvõimaluste tark kasutamine ettevõtluses annaks meile mujal maailmas konkurentsieelise.

„Tänast valitsuse väljasõiduistungit on suur au pidada Tartu Ülikoolis, kus tähistatakse neil päevil Eesti rahvusülikooli 100. sünnipäeva. Rahvusülikool on üks meie riigi keskseid institutsioone, meie teaduse ja kõrghariduse eestvedaja, kellel on olulised ülesanded Eesti riigi ja rahva ees, aga ka maailmateaduse ees,“ rääkis peaminister Jüri Ratas.

Valitsusliikmed ja Tartu Ülikooli juhid külastasid täna ka Eesti Rahva Muuseumi ja ühise lõunasöögi järel toimus Tartu Ülikooli nõukogu saalis Vabariigi Valitsuse istung. Õhtul külastatakse veel Tartu Ülikooli genoomika instituuti, kus toimub rektori vastuvõtt valitsusliikmetele ja rahvusülikooli sajanda aastapäeva ürituste korraldajatele. Päev lõppeb Vanemuise teatri külastusega, et vaadata ühiselt draamaetendust „Faehlmann“, mis toodi esmakordselt lavale 1982. aastal Tartu Ülikooli 350. aastapäeva puhul.

Lisateave: Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor, 737 5601, toomas.asser@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820