Tartu Ülikooli füüsikud korraldavad e-konverentsi teleparalleelse gravitatsiooni teemal

15.–19. juunini korraldab Tartu Ülikooli füüsika instituut rahvusvahelise teleparalleelsetele gravitatsiooniteooriatele pühendatud e-konverentsi, kuhu on osalema registreerunud ligi sada füüsikateoreetikut ja matemaatikut kõigist maailmajagudest.

Albert Einsteini poolt 1915. aastal loodud üldrelatiivsusteoorias kirjeldab gravitatsioonijõudu matemaatiliselt aegruumi kõverus. See seletab paljusid astronoomilisi nähtusi ning hiljuti sai see gravitatsioonilainete ja musta augu kujutisena ka märkimisväärse vaatlusliku kinnituse. Siiski innustavad seni lahendamata tumeaine ja -energia mõistatused uurijaid mõtlema üldrelatiivsusteooriast kaugemale. Tegelikult katsetas ka Einstein ise hilisematel aastatel gravitatsiooni kirjeldades alternatiivsete geomeetriliste mõistetega nagu vääne ja mittemeetrilisus. Teooriaid, kus aegruum ei ole kõver, nimetatakse matemaatilises keeles teleparalleelseteks.

Need Einsteini algsed visandid ei pälvinud kuigivõrd tähelepanu, sest üldrelatiivsusteooria paistis hästi toimivat, kuid hiljem jätkasid idee arendamist teised uurijad. „Tänapäeval teame mitut alternatiivset teooria formulatsiooni, mis annavad üldrelatiivsusteooriaga sama dünaamika. Küsimus on selles, kas aegruumi geomeetriat on võimalik määrata füüsikaliste eksperimentidega või on see üksnes matemaatilise kokkuleppe küsimus,“ võttis põhiprobleemi kokku Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika vanemteadur ja üks konverentsi korraldajatest Tomi Koivisto.

See on juba neljas järjestikune gravitatsiooni geomeetrilistele alustele pühendatud rahvusvaheline teadusüritus, mille Tartu Ülikooli füüsika instituudi teoreetikud tumeda universumi tippkeskuse toel korraldavad. „Tänavune konverents oli kavandatud suhteliselt väikese, erialaspetsialistide kitsamale ringile mõeldud üritusena, kus arutada viimase aja uurimistulemuste ja lahtiste küsimuste üle. Kui olime selle aga reisipiirangute tõttu e-kanalitesse viinud, läks huvitatute arv kolm korda suuremaks,“ märkis teoreetilise füüsika vanemteadur ja füüsika instituudi asedirektor Laur Järv.

Konverentsi ettekanded ja arutelud toimuvad suhteliselt lühikese aja jooksul, kella 12–18, et võimaldada ka Aasia ja Ameerika ajavööndites asuvatel osalejatel mugavamalt kaasa lüüa. Tervitusbanketi asemel toimub teadlastele viktoriin „TeleQuiz“ ja konverentsi ekskursiooni asemel on osavõtjad kutsutud külastama Tartu Ülikooli muuseumi virtuaalseid näitusi.

Kosmosevaldkonna hiljutistest avastustest ja uudistulemustest teeb populaarteadusliku tutvustuse Ateena observatooriumi juhtivteadur, Ateena ja Hefei tehnikaülikoolide füüsikaprofessor Emmanuel Saridakis, kes peab täna, 16. juunil kell 18 inglise keeles avaliku e-loengu „Mustad augud ja gravitatsioonilained: uus aken universumisse“.

Rohkem infot on konverentsi kodulehel.

Lisateave: Laur Järv, Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika vanemteadur, füüsika instituudi asedirektor, 5341 6324, laur.jarv@ut.ee