Tartu Ülikooli Narva kolledž võitis auhinna „Koostöö kuldõun 2020“

Sihtasutus Archimedes tunnustas Tartu Ülikooli Narva kolledžit projekti „Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices“ („Mitmekeelne kõrgharidus: innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade vahetamine“) eest Erasmus+ strateegilise koostöö projektide auhinnaga „Koostöö kuldõun 2020“.

Euroopa piirialadel asuvatel ülikoolidel tuleb pakkuda universaalset kõrgharidust, mis annaks professionaalsed oskused nii riigisisesele kui ka Euroopa tööturule minevatele noortele ning toetaks samal ajal piirialade vähemusrahvuste keeleidentiteeti. Narva kolledži projekti eesmärk oligi arendada uuenduslikke õppeprotsesse ja -meetodeid, mida rakendada Euroopa piirialade mitmekeelsetes ülikoolides. Projektis osalenud ülikoolid vahetasid mitmekeelse õppe kogemusi piiriäärsetes kogukondades ning selle tulemusena valmis vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC ja põhjalikum kursus mitmekeelse kõrghariduse protsesside ja metoodika teemal.

Projektijuhi Kristjan Klauksi sõnul näitab selline tunnustus rahvusvaheliste koostööprojektide tähtsust piirialadel ja Tartu Ülikoolis tervikuna ning innustab samas suunas jätkama. „Me võime arvata, et oleme oma muredega erilised, kuid praktika näitab, et meie ümber on teisigi, kes on sarnaste teemadega hädas. Sellepärast on niisugused projektid suureks abiks,“ lisas Klauks.

Lisaks Tartu Ülikooli Narva kolledžile tunnustati auhinnaga „Koostöö kuldõun 2020“ ka Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli projekti eest, millega muudeti loodusainete ja matemaatika õppimine õpilaste jaoks olulisemaks, meeldivamaks ja huvitavamaks, ning Pärnumaa Kutsehariduskeskust projekti eest, mille tulemusena koostati kuus õppestendi koos juhiste ja tehniliste joonistega. Stende hakatakse kasutama eri riikides autotehnikute koolitustel.

Sihtasutuse Archimedes väljaantavale Kuldõuna auhinnale kandideerivad Erasmus+ strateegilise koostöö projektid, mida koordineerivad Eesti asutused ja mis on juba lõppenud. Auhinnaga kaasneb väike rahaline preemia.

Lisateave:
Kristjan Klauks, Tartu Ülikooli Narva kolledži projektijuht, 740 1905, kristjan.klauks@ut.ee
Tiina Lipp, Sihtasutuse Archimedes kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist, tiina.lipp@archimedes.ee