Tartu Ülikooli professoriks valiti maailma üks juhtivamaid e-valitsemise eksperte Robert Krimmer

Tartu Ülikooli senat valis tänasel istungil Tartu Ülikooli e-valitsemise professoriks maailma ühe mõjukaima selle ala eksperdi Robert Krimmeri. Professor Krimmeri juhtimisel luuakse ülikooli teadusrühm, et viia e-valitsemise ja avalike digiteenuste alane teadustöö rahvusvahelisele kõrgtasemele ning edendada Eesti e-valitsemise arengut.

Professor Krimmeri uurimisvaldkonnad on digipööre, piiriülesed e-teenused, e-osalus ja demokraatia, samuti e-hääletamine ja muud digiühiskonna arendamisega seotud teemad. 2019. aastal valiti Robert Krimmer ühena 16st teadlasest maailma 100 mõjukaima e-valitsemise valdkonna eksperdi hulka.

E-valitsemise professori juhtimisel loodav teadusrühm hakkab analüüsima ja arendama e-valitsemist ja avalikke digiteenuseid. Rühm asub tegema tihedat koostööd Tartu Ülikooli infotehnoloogia mõju-uuringute keskuse CITIS-ega ning toetama olemasolevate IT-, sotsiaal-, majandus- ja õigusteadmiste ning suurandmete põhjal riiki tuleviku e-teenuste kujundamisel.

Tartu Ülikooli CITIS-e tehnoloogiauuringute vanemteaduri ja Euroopa teadusruumi õppetoolide (ERA Chair) projektijuhi Mihkel Solvaku sõnul on Robert Krimmer e-valimiste valdkonnas üks maailma juhtivamaid teadlasi. „Tema liitumine Tartu Ülikooliga ja loodav teadusrühm annab meile võimekuse rääkida kaasa valitsemise digiarengus Eestis ja Euroopas,“ märkis Solvak. Ta tõi näiteks, et masinõppe ja tehisintellekti lahenduste oskuslik kaasamine võimaldaks Eestil esimesena maailmas arendada välja järgmise põlvkonna e-teenused,  mille puhul võetakse arvesse teenusekasutaja kogemust ja ennustatakse tema tulevasi vajadusi.

Professor Krimmer kavatseb Tartu Ülikoolis töötades kasutada neid laialdasi võimalusi, mida pakuvad Eesti e-valitsemise andmed. „Tartu Ülikooli suurandmete uurimistaristu annab suurepärase ülevaate e-valitsuse juurutamise käigust. Pean väga oluliseks uurida süvendatult edasi valitsuse digipöördest tulenevat kasu, sellega seotud riskide minimeerimist ning turvalisuse, andmekaitse ja võrdse ligipääsu tagamist,“ selgitas oma uurimisplaane professor Krimmer.

Uue teadusrühma tegevust rahastatakse Euroopa Liidu raamprogrammist „Horisont 2020“ Euroopa teadusruumi õppetoolide (ERA Chair) meetme raames. Selle eesmärk on luua võrdsed tingimused teadustööks ja innovatsiooniks Euroopa teadusruumis, tuues väljapaistvaid teadlasi asutustesse, millel on selge potentsiaal tipptasemel teadustööks.

Robert Krimmer on

  • nõustanud eksperdina digipöörde teemal paljusid rahvusvahelisi organisatsioone, nt Euroopa Nõukogu, OSCE, UNESCO, Euroopa Komisjon, WHO;
  • rahvusvahelise teadusajakirja Government Information Quarterly kaastoimetaja, kümnete raamatute ja teadusajakirjade erinumbrite autor või toimetaja;
  • õpetanud Viini Majandus- ja Ärijuhtimise Ülikoolis, Hagenbergi Rakendusteaduste Ülikoolis, Doonau Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis;
  • kirjutanud umbes 200 teadusartiklit, teda on tsiteeritud üle 1300 korra.

Robert Krimmer valiti Tartu Ülikooli e-valitsemise professoriks avalikul rahvusvahelisel konkursil 31 kandidaadi seast. Kandidaatide hindamisel lähtuti Tartu Ülikooli õigusaktidest ja e-valitsemise professuuri avaliku konkursi tingimusetest. Seitsmele kõige tugevamale kandidaadile andis hinnangu ka neli valdkonna väliseksperti.

Lisateave: Mihkel Solvak, TÜ tehnoloogiauuringute vanemteadur, ERA Chair projektijuht, 5667 0611, mihkel.solvak@ut.ee