Tartu ülikoolid lõid ühiselt keskkonnajuhtimise magistriõppekava

2021. aasta sügisest saab asuda õppima Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli ühise uue ingliskeelse magistriõppekava „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuste tingimustes“ alusel. Rahvusvaheline ühisõppekava keskendub kliimamuutustest tingitud probleemide leevendamisele ning hõlmab eri valdkondi alates poliitikast ja õigusloomest kuni infotehnoloogia ja teaduseni. 

Jäätmeprobleemid, veepuudus ja kliimasoojenemisest tingitud keskkonnamuutused – see on karm reaalsus, millega peame üha sagedamini silmitsi seisma. Kliimamuutustega kohanemise tingimustes vajab maailm rohkem spetsialiste, kes oskavad leida üleilmsetele probleemidele lahendusi, mis on sobilikud eri ühiskonnarühmadele: valitsustele, ettevõtjatele ja üksikisikutele.

„Tahame õpetada aktiivseid noori, kes tunnevad, et neil on tänapäevases muutusi täis maailmas ambitsiooni midagi korda saata. Ühes meiega õpivad nad inimkonna mentaliteeti kujundama ja muutma seda jätkusuutlikuma maailmamajanduse suunas,“ selgitas õppekava juht, Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp. Tema sõnul võimaldab rahvusvaheline õppekava kohtuda mõttekaaslaste ja eriala tippspetsialistidega üle kogu maailma.

Uude ühisõppekavasse on koondatud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli pädevus keskkonnajuhtimise vallas ning selle koostamisel on silmas peetud endiste ja praeguste üliõpilaste soove ja tööandjate vajadusi. Õppekava on paindlik ja mitmekülgne, et aidata igal üliõpilasel leida oma tugevad küljed ja huvid. Näiteks saab juba esimesel aastal spetsialiseeruda mõnele kitsamale keskkonnavaldkonnale, nagu kliima, kaugseire või ringmajandus, et kujundada oma õpe just selle teema järgi, mis kõige enam sütitab. „Samuti pakume arvukalt võimalusi rakendada teoreetilisi teadmisi praktikumides, välitöödel ja rühmaprojektides, et saada ettekujutus, kuidas käib töö keskkonnajuhtimise valdkonnas,“ lisas Kalev Sepp.

Keskkonnajuhtimise õppekava koosneb neljast põhimoodulist ning selle ainekursused jagunevad nelja semestri vahel. Kahe aasta peale on koondatud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli parimad, põnevaimad ja asjakohaseimad ained, mis katavad laia ampluaa valdkondi ökosüsteemist ja keskkonnaõigusest kliima ning hüdrodünaamikani. Seejuures on iga teadmine keskkonnajuhtimise valdkonnas edu saavutamiseks väga tähtis. Lõpetajaid ootab mõlema ülikooli ühisdiplom.

Keskkonnajuhtimise õpe on tasuline, kuid silmapaistvate õpitulemustega Eesti üliõpilastele on ette nähtud viis sihtstipendiumi, mis katavad õppeteenustasu. Üks sihtstipendium on ette nähtud mõne muu Euroopa Liidu riigi kodakondsusega üliõpilasele.

Avalduste esitamine kestab 1. veebruarist 31. maini, Eesti üliõpilased saavad kandideerida ka juunis. Õppetöö algab 1. septembril. Põhjalikum info õppekava, stipendiumide ja kandideerimise kohta on Eesti Maaülikooli veebilehel.

Lisateave:
Kairi Põldsaar, Tartu Ülikooli programmijuht, 583 3832, kairi.poldsaar@ut.ee
Kalev Sepp, Eesti Maaülikooli õppekava juht, professor, 510 0678, kalev.sepp@emu.ee