TÜ FILOSOOFIATEADUSKOND PLAANIB LUUA ARHEOLOOGIA INSTITUUDI JA AJALOO INSTITUUDI

TÜ filosoofiateaduskonna dekaani prof Birute Klaasi hinnangul pole tänases Eestis realistlik kahe konkureeriva ajaloo uurimiskeskuse väljaarendamine. Selline samm vaid killustaks olemasolevaid niigi väheseid ressursse ega aitaks kaasa teadusülikooli tasemel ajaloo, sh arheoloogia, kunstiajaloo ja etnoloogia õpetamisele.

Tartu Ülikooli prorektor ja kunstiajaloo prof Jaak Kangilaski näeb Eestis erialade dubleerimise ohte veelgi laiemalt. Kangilaski täpsustab: "Kodumaine konkurents on küll vajalik, kuid selle nimel ei tohi nõrgestada juba hästi töötavaid keskusi, millel on eeldusi püsida rahvusvahelises konkurentsis. Asjatu on unistada kahest regionaalsest teadusülikoolist Eestis, kui tegelikke ressursse jätkub hädavaevu ühelegi".

Arheoloogia instituudi loomise kõrval on samavõrd oluline arendada Eestis välja kaasaegne arheoloogia labor koos infrastruktuuriga ning eksponeerida olemasolevad arheoloogilised kogud. Praegu Ajaloo Instituudi valduses olevaid, kuid osalt Tartu Ülikoolile kuuluvaid arheoloogilisi kogusid pole välja pandud ning muuseumi tegevuseks ettenähtud ruumide asemel on auditoorium. Nii nagu ülikool on huvitatud oma Voronežis asuvate kunstikogude tagasisaamisest, soovib ülikooli tagasi saada ka võõrvõimu poolt võõrandatud arheoloogilised kogud, mille eksponeerimise ja hoiustamise üks võimalusi oleks nende ühendamine Eesti Ajaloomuuseumiga.

Tartu Ülikooli rektori prof Jaak Aaviksoo sõnul on akadeemiline kontsentratsioon Eestis kestnud juba ligi 10 aastat ja loodav Tallinna linnaülikool on selle protsessi loomulik jätk. Tulemusena on Eesti teadustegevus just tugevate ja koondunud üksuste näol oluliselt paremini arenenud ning Euroopas silma paistnud. Ka Tartu Ülikoolis loodavad arheoloogia instituut ja ajaloo instituut aitavad kaasa teadus- ja õppetöö sisulise kvaliteedi tõstmisele ja olemasolevate väheste ressursside paremale kasutamisele rahvusteaduste viljelemisel.


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ prorektor prof Jaak Kangilaski, tel: 737 6500,
TÜ filosoofiateaduskonna dekaan prof Birute Klaas, tel: 737 5340