TÜ ortopeedia professor Aare Märtson räägib inauguratsiooniloengul sajandi operatsioonist

Kolmapäeval, 31. oktoobril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli ortopeedia professor Aare Märtson ülikooli peahoone aulas inauguratsiooniloengu „Liigese endoproteesimine – sajandi operatsioon“.

Kuigi tänapäeval on liigese endoproteeside elumus väga hea (kõigist esmasena paigaldatud proteesidest on kümne aasta pärast paigas 95–97%), on siiski uurimist vajavaid probleeme. Peamised neist on endoproteeside loksuma hakkamine luu sees ja põletikud. Viimase aja uurimisteema on endoproteesi materjalide taluvus ning sellest ja patsiendi põhihaigusest tulenevad kõrvaltoimed. Need aspektid tulevad arutusele ka professor Aare Märtsoni inauguratsiooniloengus.

Skeleti, liigeste ja luude haigused on väga levinud. Paljudel perearstidel on vastuvõtusageduse poolest esimesel kohal luu- ja liigesehaigustega patsiendid. Ühe USA uurimuse kohaselt on neid isegi kuni 50% juhtudest.

1990. aastate algul oli Eestis ligi 500 liiklussurma aastas ja seega oli väga palju ka liiklusõnnetustes vigastada saanuid, kes vajasid trauma tõttu operatsiooni. Praeguseks on need arvud kümme korda väiksemad, kuid traumatoloogiaosakondade töökoormus ei ole vähenenud.

Palju on vanemaealiste patsientide puusapiirkonna luumurde, mis on tingitud luuhaprusest. Neil puhkudel on vaja endoproteesi. Ka osteoartroos ja elustiiliga seotud vigastused ning ülekoormussündroomid annavad endast märku üha rohkem.

Endoproteesimine parandab inimese toimetulekut ja rahulolu märkimisväärselt. Tunduvalt mahukamad operatsioonid on luukasvajate ja liigeste kordusendoproteesimised. Liigeste endoproteesimise operatsioonide järjekorrad on Eestis kahe aasta pikkused.

Aare Märtson kaitses meditsiinidoktori kraadi 2006. aastal Tartu Ülikoolis väitekirjaga „Alajäseme pikendamine: luuregeneratsiooni eksperimentaalsed uuringud ja kliinilised kaugtulemused‟. Alates 2007. aastast on ta olnud TÜ kliinikumi ning TÜ kliinilise meditsiini instituudi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja. Alates 2015. aastast on Märtson ka külalisprofessor Vietnami Hue Ülikoolis.

Professor Märtsoni teadustöö on olnud seotud skeleti kaasasündinud ja omandatud deformatsioonide ja haiguste, luu ainevahetuse ning kasvajaliste haiguste diagnostika ja raviga. Tema teaduspublikatsioonide üldarv on üle 200, kusjuures neljandik neist on ilmunud eelretsenseeritud ajakirjades.

Märtson on paljude erialaseltside liige. Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi juhatuse liikme ja esimehe ameti kõrval oli ta aastatel 2008–2014 Põhjamaade Ortopeedide Föderatsiooni juhatuse liige, sealhulgas kaks viimast aastat president. Alates 2011. aastast on Märtson Euroopa Eriarstide Ühenduse (UEMS) Euroopa eksamikomisjoni liige. Alates 2015. aastast kuulub ta Euroopa Traumatoloogide ja Ortopeedide Föderatsiooni baasteaduste rühma ning 2017. aastal sai selle juhiks ja föderatsiooni juhatuse liikmeks.

Inauguratsiooniloengust toimub veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

Lisateave: Aare Märtson, TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja, ortopeedia professor, 731 8280, aare.martson@ut.ee

Mari-Liis Pintson
pressinõunik
tel +372 737 5681
mob +372 5866 8677