Ühiskonnateaduste instituudi teadlased koolitavad laste esindajaid

Ühiskonnateaduste instituudi teadlased koolitavad laste esindajaid

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased viivad sel aastal läbi koolitusi laste esindajatele, mis keskenduvad lapse toetamisele perest eraldamise menetluses. Esindajate all mõeldakse ennekõike juriste, lastekaitsetöötajad ning ka õigusteaduskonna üliõpilasi, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika üliõpilasi ning teemast huvitatud ametnikke. 

20. aprill–​ 27. august Tallinnas ja Tartus, laste esindajate professionaalsuse tõstmine - lapse osalemise toetamine perest eraldamise menetluses.

Toimumiskoht: Kaarli pst 3, Tallinn; Lossi 36, Tartu
Maht: 2 EAP
Hind: koolitus on osalejatele tasuta (koolitust rahastatakse Euroopa Komisjoni poolt grandilepinguga JUST/2O15IRCHI/AGIPROF/9582)
Täpsem info.
Registreerumise tähtaeg: 06. aprill 2018
Registreeri siin.

20. aprill 2018 Tallinnas, inglise keeles, läbiviija David Shemmings

David Shemmings on Kenti Ülikooli lastekaitse keskuse kaasdirektor, Londoni Ülikooli Kuningliku Holloway Kolledži lastekaitseuuringute külalisprofessor ning Kiindumussuhetel põhineva praktika programmi juht.

- Mis on (ja mis ei ole) kiindumussuhe? Kesksed müüdid ja valearusaamad kiindumussuhtest.
- Tänapäeva kiindumussuhte põhiteemad ja nende tähtsus lapse heaolu hindamisel ja lastekaitse otsustes. Trauma mõju kiindumussuhtele.
- Kuidas teadmine kiindumussuhtest võib aidata mõista kontaktide keerukust, k.a. õdede-vendade paigutamist (pärast perest eraldamist). Kuidas spetsialistid kalduvad kirjutama kiindumussuhtest. - Mida tähendab "kiindumussuhtepõhine sekkumine"?

31. mai Tartus ja 14. juuni Tallinnas, eesti keeles, läbiviijad Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Merle Linno
Judit Strömpl on TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö uuringute dotsent.
Katre Luhamaa on TÜ õigusteaduskonna Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor.
Merle Linno on TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö assistent, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava programmijuht, infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuseõppekava programmijuht.

- Lapsesõbralik õigusemõistmine - mida ütlevad seadused ja EL suunitlused? (ÜRO LÕK, EV LasteKS, muud seadused).
- Hea praktika Eestis ja mujal - arutelu ekspertide osalemisega.
- Suhtlemine lapsega: lapse informeerimise ja intervjueerimise iseärasused. Lapsesõbralik keel kõnes ja kirjas.
- Kogemused ja oma tegevuse analüüs. Abivahend oma tegevuse analüüsiks.

 

27. august Tartus, eesti keeles, läbiviijad Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Merle Linno

- Töö emotsionaalselt raskete teemadega - tuge ja läbipõlemise ohud.
- Erinevate spetsialistide hea omavaheline koostöö olulisus lapse õiguste tagamisel perest eraldamise menetlemises. Kogemuste jagamine ja arutelu.
- Emotsionaalselt raske teemade menetlemine: suhted lapse ja temale oluliste täiskasvanute vahel: kuidas vähendada traumasid.
- Spetsialisti heaolu tagamise vahendid.

 

Lisainfo: Regina Lapp, ühiskonnateaduste instituudi teadus-arenduskorralduse spetsialist, 737 6596, regina.lapp@ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu Ülikooli avalike suhete spetsialist
tel +372 737 5509
mob +372 5566 2832