VIDEO: Rektor Toomas Asser rääkis otseülekandes, kuidas ülikool on koroonakriisiga toime tulnud

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser rääkis kolmapäeval, 13. mail UTTV otse-eetris antud intervjuus, milliseid raskusi on ülikoolis eriolukorra ajal tulnud ületada ja kuidas asutakse järk-järgult taastama tavapärast töörütmi.

„Tänan kõiki, kes on pidanud uue olukorraga kohanema ja andnud selle heaks toimimiseks oma panuse – alustades üliõpilastest ning lõpetades akadeemilise personali ja tugitöötajatega. Oleme selle keerulise olukorra hästi läbinud,“ rääkis rektor.

Toomas Asser kinnitas, et rektoraadi töö pole kogu eriolukorra jooksul lakanud, ehkki see on toimunud tavapärasest erinevas vormis. „Moodustasime rektoraadis kriisikomisjoni, et uue olukorraga hakkama saada ja vajalikke samme planeerida. Lisaks sellele, et õppetöö oli vaja ümber korraldada, oli selge, et haiguse iseloomu arvestades peab üliõpilasküla olema valmis haiguspuhanguks mõnes ühiselamus. Kohe eriolukorra alguses palusime üliõpilaskülal selleks valmistuda,“ rääkis rektor. „Seda, mis Raatuse ühiselamus juhtus, oli paraku karta, aga kuna olime selleks valmistunud, läks asi lihtsamalt.“

Värske info kohaselt on Raatuse ühiselamu kõik elanikud nüüdseks terveks tunnistatud ja seega ka piirangud tühistatud. „See on üks suurepärane näide olukorra lahendamisest, kus peale ülikooli inimeste tegid pingutusi ka paljud ülikoolivälised institutsioonid,“ rääkis Asser.

Rektor märkis, et eriolukorra ajal on olnud riigijuhtimise tasandil oluline ka Tartu Ülikooli teadlaste panus. „Peab tunnustama meie valitsusliikmete soosivat ja mõistvat suhtumist. On aru saadud, et teadmistepõhine lähenemine kogu sellele probleemide puntrale on vajalik,“ sõnas Asser. Ta tõi esile, et ülikooli teadlased on kogu kriisi vältel valitsust nõustanud ning pakkunud kiiresti välja ka uuringuid, mille tulemused annavad valitsusele võimaluse tugineda eriolukorra järkjärgulisel lõpetamisel teaduspõhistele andmetele.

„Ülikooli kompetents on väga mitmetahuline ja seda oleme saanud ka pakkuda. Näiteks meie seireuuring, millega on võimalik objektiivselt vaadata haigestumust kogu populatsioonis, aitab kriisiolukorda paremini hinnata. Aga on terve rida ka teisi uuringuid ja esindatud on peaaegu kõikide valdkondade panus,“ rääkis rektor.

Nüüd, mil epidemioloogiline olukord on kogu riigis stabiilne ja viiruse levimus väike, kutsub rektor kõiki ülikooli töötajaid naasma tavapärasesse töörütmi ja töökeskkonda. Ta tõdes, et mõistetavalt võib tööle naasmisega kaasneda ebakindlus. „Hirmud on põhjendatud, aga kasutades oma arstipositsiooni, ütlen siinkohal, et sellesse peab suhtuma terve lähenemisega ja hirmudest tuleb teadlikult üle olla,“ tõdes Asser. „Mõistetavalt teatud nakatumisrisk jääbki meid mõneks ajaks saatma, seda peab arvestama.“

Ta rõhutas, et ka töökeskkonnas tuleb järgida üldiseid suuniseid: vältida rahvarohkeid kogunemisi, vajaduse korral kasutada kaitsevahendeid, pidada kinni hügieeninõuetest, korraldada töö nii, et lähikontakte oleks võimalikult vähe, ning mitte tulla viirushaiguse tunnustega tööle. „Me ei saa anda iga üksuse või hoone kohta keskselt täpseid juhiseid. Üksuste inimesed peavad arvestama oma konkreetsete olude, vajaduste ja võimalustega,“ lisas ta.

Samal ajal tuleb Toomas Asseri sõnul arvestada ka nende töötajatega, kes on sunnitud jätkama tööd kodukontoris. „Ei peaks tekkima ebatervet õhkkonda, kui mistahes oludest tingituna on keegi sunnitud koju jääma. Selleks võib olla väga erinevaid põhjuseid, aga kui on vajadus jätkata kaugtööd, siis peab see olema mõistetav,“ märkis ta.

Seoses tänavuste virtuaalsete lõpuaktustega edastas rektor tungiva palve vältida ka üksustes väiksemate seltskondadega tähistamisi. „Füüsilised kokkusaamised ei ole hea mõte ja neid ei peaks toimuma. See ei oleks solidaarne ka kõigi teiste üksustega,“ rõhutas rektor.

Toomas Asseri sõnul tuletas eriolukord meile eriti hästi meelde kontaktõppe väärtust ja olulisust, aga aitas ka mõista, kui tähtis on e-õppe hea kvaliteet. „Kuidagi ei saa aga asendada praktikume. Eriti keeruline on olnud meditsiinivaldkonna tudengitel. Praktikumid on ära jäänud, kuid ma tean, et valdkond tegeleb sellega,“ sõnas ta. Rektori sõnul on kõigist valdkondadest saadud info, et juuni lõpuks peaks olema toimunud kõik praktikumid ja suvine puhkus jääb üliõpilastele alles.

Kokkuvõtteks sõnas Toomas Asser, et mööduv kriis on ülikooli kõigi valdkondade teadlastele andnud hulgaliselt ainest selleks, et olla valmis uuteks ootamatusteks.