Tasuta RKT koolitused

NB! Koolituste infot kodulehel uuendame iga päev. Kõikide koolituste info ja toimumisajad avaldame hiljemalt 5. juunil.

 

Rahastusperioodil 2024–2029 pakutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku koolitusetellimuse (RKT) kursusi ESF VÕTI raames, kus sihtrühmaks on erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, RRF Rohe tellimusena, kuhu on oodatud erinevates valdkondades töötavad spetsialistid ning ÕÜF raames Ida-Virumaal elavatele ja/või töötavatele täiskasvanutele.

 

2024. aastal pakub Tartu Ülikool riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitusi kolme rahastusprogrammi toel:

I. Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ ESF VÕTI

Koolitused on suunatud kas erialase taseme- ja keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.

Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

 

Meetme eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi madalama haridustasemega, erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanutele.

 

03.06.-21.07. Vägivallaohvri traumateadlik nõustamine (veebiõpe, 1 rühm)

03.06.-21.07. MS Excel - alustajast asjatundjaks (veebiõpe, 1 rühm)

26.08.-13.10. MS Excel – alustajast asjatundjaks (veebiõpe, 2 rühm)

04.09.-19.09. Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks (1 rühm, Narvas)

09.09-09.12. Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile (veebiõpe)

17.09.-15.11. Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile (1 rühm, Tartus)

20.09.-11.10. Andmeanalüüs ettevõtte otsustusprotsessis (Tallinnas)

01.10.-17.11. Infopädevus raamatukoguhoidjatele (veebiõpe)

01.10.-27.11. Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile (2 rühm, Tartus)

09.10.-24.10. Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks (2 rühm, Jõhvis)

09.11.-07.12. Võrkpalli treenerite täiendõppeprogramm (Tartus)

 • Andmeteaduse võimalused äriettevõttes (veebiõpe)
 • Helisalvestuse alused
 • Helitöötluse ABC
 • Kaamera ja montaaž kui töövahend
 • Koolieelses eas laste keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus (veebiõpe, 1 rühm)
 • Koolieelses eas laste keha-, tunde ja turvalisuseõpetus (veebiõpe, 2 rühm)
 • Kuidas alustada 3D printimisega
 • Käsitööalase infomaterjali kujundamine vabavaralise tarkvaraga
 • Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (1 rühm)
 • Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (2 rühm)
 • Lapse loovuse, mängu ja aktiivsuse toetamine igapäevases õpi- ja kasvukeskkonnas (3 rühm)
 • Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (1 rühm)
 • Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (2 rühm)
 • Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste õpetajaid abistavatele töötajatele (3 rühm)
 • Positiivse mõtteviisi meistriklass sotsiaal- ja noorsootöötajatele
 • Praktiline projektijuhtimine
 • Programmeerimise alused (veebiõpe)
 • Programmeerimisest maalähedaselt (veebiõpe)
 • Sündmuse helindamine
 • Terved ja turvalised noorte suhted - kohtinguvägivalla ennetus (veebiõpe)
 • Vägivallaohvri traumateadlik nõustamine (veebiõpe, 2 rühm)
 • Turismiettevõtte juhi arenguprogramm
 • Töö agressiivse kliendiga - toimetuleku oskused
 • Töö psüühiliste erivajadustega kliendiga
 • Valgustehnika algajale

 

II. Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (Rohe RRF).

Sihtrühmaks on ettevõtete ja asutuste töötajad.

Image
NextGen_Rahastanud_EL

 

Meetme eesmärk on ettevõtete rohepöörde toetamine.

 

02.09.-22.12. Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused (veebiõpe)

 • Keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Keskkonnasäästlikkus teatris
 • Praktilised tööd taastuvenergeetikas   
   

 

III. Õiglase ülemineku fondi tegevusest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ (ÕÜF). 

Sihtrühmaks on vaid Ida-Virumaal töötavad ja/või elavad inimesed.

Image
Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

 

Koolitused on suunatud vaid Ida-Virumaal töötavatele ja/või elavatele inimestele!

 

23.05.–06.06.2024 Loovus, innovatsioon ja probleemide lahendamine juhi töös (eesti keeles, 24h, 3 õppepäeva: 23. ja 30. mai ning 6. juuni)

13.06–27.06.2024 Muutuste juhtimine (vene keeles, 24h, 3 õppepäeva: 13., 20. ja 27. juuni)

15.08–29.08.2024 Loovus, innovatsioon ja probleemide lahendamine juhi töös (vene keeles, 24h, 3 õppepäeva: 15., 22. ja 29. august)

04.09–09.10.2024 Keskastme juhtide arenguprogramm (vene keeles, 48 h, 6 õppepäeva: 4., 11., 18., ja 25. september ning 2. ja 9. oktoober)

19.09–25.10.2024 Juhi sotsiaalsed pädevused (eesti keeles, 24 h, 4 õppepäeva: 19.–20. september ja 24.–25. oktoober)

21.10–23.10.2024 Muutuste juhtimine (eesti keeles, 24h, 3 õppepäeva)

30.10–04.12.2024 Keskastme juhtide arenguprogramm (vene keeles, 48 h, 6 õppepäeva: 30. oktoober, 6., 13., 20. ja 27. november ning 4. detsember)

07.11.–06.12.2024 Juhi sotsiaalsed pädevused (vene keeles, 24 h, 4 õppepäeva: 7.–8. november ning 5.–6. detsember)

 • Juhi tee isikliku ja meeskonna tulemuslikkuse suunas
 • Juhtimise baasoskuste kiirkursus (veebiõpe)
 • Kuidas alustada 3D printimisega?
 • sügisel Mentorite koolitus alustavate töötajate toetamiseks ja töökohal juhendamiseks (veebiõpe)
 • Loovettevõtja ABC
 • Turismiettevõtte juhi arenguprogramm
 • Projektijuhtimise algkursus
Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe

Hans Orru, Piia Post ja Martin A. Noorkõiv

TÜ eksperdid: kliimaseadus sündis ahta fookuse ja kesise kaasamisega

Tartu (eel)arvamusfestival

Eesti keele kui teise keele õppija: ilma teieta me ei õpi