Foto:
Andero Kalju

Tasuta koolitused

Tartu Ülikool korraldab 2022.-2023. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Image

 

TARTUS

3.10.-13.12.2022 Praktilised tööd taastuvenergeetikas

4.10.2022-10.01.2023 Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage susanna.rennik@ut.ee)

9.11.2022-7.02.2023 Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste abiõpetajatele (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage susanna.rennik@ut.ee)

8.11.2022-21.03.2023 Õpetaja pedagoogilised kompetentsid ja nende tegevuspõhine tõendamine (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage marin.jarvpold@ut.ee)

 

VILJANDIS

24.09-22.10.2022 Vaba klaverisaate alused

17.-21.10.2022 Poolkammlõnga valmistamine tööstuslike masinatega

20.10.2022-19.01.2023 Kaamera ja montaaž kui töövahend

29.10-12.11.2022 Viha valitsemine (Registreerumine on lõppenud)

 5.-13.11.2022 Helitöötluse ABC (Registreerumine on lõppenud)

19.-27.11.2022 Sündmuse helindamine (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage kristine.liiva@ut.ee)

19.11.2022-28.01.2023 Käsitööalase infomaterjali kujundamine vabavaralise tarkvaraga

23.11.2022 Valgustehnika algajale

21.-29.01.2023 Helisalvestuse alused

4.02.2022 Valgustehnika algajale

4.02-18.02.2023 Viha valitsemine

 

NARVAS

6.10.-5.11.2022 Tugiisiku roll erivajadustega laste kaasamisel õppetegevusse (vene keeles). (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage viktoria.tsventarnaja@ut.ee)

3.-25.11.2022 Pedagoogika baaskursus õpetaja abide ettevalmistamiseks (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage viktoria.tsventarnaja@ut.ee)

16.-26.11.2022 E-teenuste  kasutamine igapäevases elus (vene keeles)  (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage viktoria.tsventarnaja@ut.ee)

 

VEEBIÕPE

3.10.2022-7.11.2022 Andmeteaduse võimalused äriettevõttes (kursus sai 2021a. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt (EKKA) kvaliteedimärgi)

3.10.2022-31.01.2023 Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused

29.11.-13.12.2022 Elektroonilised keelehooldeallikad (Õpperühm on täis. Ootejärjekorda registreerumiseks palun kirjutage Ylle.niin@ut.ee)

2.01.-26.02.2023 Digitaalse sisuloome alused

12.-26.01.2023 Korrektne ametikeel

#ettevõtlus #kooliõpilasele #koostöö #õppimine
1938x1098

Kutse Delta X ärimudelite võistlusele!

#ettevõtlus
Hannes Sjöblad

Seminar: Jätkusuutlikkus kui kohustuslik osa ettevõtja visioonist ja ärimudelist

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis